Катедра за

Рачунарство и информатику

Група за моделирање и оптимизацију

Истраживачи из ове групе се баве математичким моделирањем и решавањем сложених оптимизационих проблема, као и математичким моделирањем понашања и усавршавањем различитих метода метахеуристичке оптимизације. Разматрани оптимизациони проблеми из домена комбинаторне и глобалне оптимизације имају велики практични значај и они се поред "чисте" оптимизације (тј. операционих истраживања), примењују у разним деловима рачунарства (машинско учење, класификација, резоновање засновано на случајевима, биоинформатика итд.).

Решавани су и успешно се решавају следеће групе проблема:

Два основна приступа оптимизацији су:

Истраживачи у групи се баве са модификацијом и усавршавањем метахеуристика:

Развијене методе се користе и као помоћни алат при решавању математичких проблема, доминаннтно проблема код графова (нпр. одређивање метричке димензије и одређивање доминације за различите класе графова).

Чланови групе за моделирање и оптимизацију интензивно раде и на паралелизацији претходно побројаних метода што укључује и развој метода за дистрибуирану оптимизацију.

Научни радови

Монографије

 1. Станимировић Зорица, Кратица Јозеф, Филиповић Владимир и Тошић Душан, Еволутивни приступ за решавање хаб-локацијских проблема, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

Радови објављени у врхунским међународним часописима

 1. Кратица Јозеф, Станимировић Зорица, Тошић Душан и Филиповић Владимир, Two Genetic Algorithms for Solving the Uncapacitated Single Allocation p-Hub Median Problem , European Journal of Operational Research – EJOR, 182, pp. 15-28, 2006.
 2. Филиповић Владимир, Картељ Александар и Матић Драган, An electromagnetism metaheuristic for solving the Maximum Betweenness Problem , Applied Soft Computing, Vol. 13, Iss. 2, pp. 1303–1313, 2013.

Радови објављени у међународним часописима

 1. Кратица Јозеф, Тошић Душан, Филиповић Владимир и Љубић Ивана, Solving the Simple Plant Location Problem by Genetic Algorithms, RAIRO - Operations Research, Vol. 35, No. 1, pp. 127-142, 2001.
 2. Филиповић Владимир, Fine-grained Tournament Selection Operator in Genetic Algorithms, Computers and Informatics, Vol. 22, No. 2, pp. 143-162, 2003.
 3. Кратица Јозеф, Станимировић Зорица, Тошић Душан и Филиповић Владимир, Genetic Algorithm for Solving Uncapacitated Multiple Allocation Hub Location Problem, Computing and Informatics, Vol. 24 No 4, pp. 415-426, 2005.
 4. Ђурић Бранкица, Кратица Јозеф, Тошић Душан и Филиповић Владимир, Solving the maximally balanced connected partition problem in graphs by using genetic algorithm, Computing and Informatics, Vol. 27 No 3, pp. 341-354, 2008.
 5. Кратица Јозеф, Костић Тијана, Тошић Душан, Дугошија Ђорђе и Филиповић Владимир, A genetic algorithm for the routing and carrier selection problem , Computer Science and Information Systems – COMSIS, Vol. 9 No 1, pp. 49-62, 2012.
 6. Лазовић Бојана, Марић Мирослав, Филиповић Владимир и Савић Александар, An integer linear programming formulation and genetic algorithm for the maximum set splitting problem , Publications de l'Institut Mathématique, Vol. 92, Iss. 106, pp. 25-34, 2012.
 7. Николић Зорана, Брајушковић Горан, Савић Душанка, Којић Александра, Вујовић Винка, Томовић Саша, Церовић Снежана, Филиповић Владимир, Мишљеновић Ђура и Ромац Станка, Assessment of possible association between rs3787016 and prostate cancer risk in Serbian population, International Journal of Clinical and Experimental Medicine, Vol. 6, No. 1, pp. 57-66, 2013.
 8. Картељ Александар, Митић Ненад, Филиповић Владимир и Тошић Душан, Electromagnetism-like Algorithm for Support Vector Machine Parameter Tuning, Soft Computing, Vol. 18, Iss. 10, pp. 1985-1998, 2013.
 9. Савић Александар, Кратица Јозеф и Филиповић Владимир, A New Nonlinear Model for the Two-Dimensional Rectangle Packing Problem , Publications de l'Institut Mathématique, Vol. 93, Iss. 107, pp. 95-107, 2013.
 10. Картељ Александар, Шурлан Небојша и Цекић Зоран, Case-based Reasoning and Electromagnetism-like Algorithm in Construction Management, Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics, Vol. 42, No. 2, pp. 265-280, 2014.
 11. Дражић Зорица, Савић Александар и Филиповић Владимир, An integer linear formulation for the file transfer scheduling problem, TOP, Vol. 22, Iss. 3, pp. 1062-1073, 2014.
 12. Картељ Александар, An Improved Electromagnetism-like Method for Feature Selection, Journal of Multiple Valued Logic and Soft Computing, Vol. 25, Iss. 2/3, pp. 169-187, 2015.
 13. Матић Драган, Кратица Јозеф и Филиповић Владимир, Variable Neighborhood Search for solving Bandwidth Coloring Problem , Computer Science and Information Systems, Vol. 14, Iss. 2, pp. 309-327, 2017.

Монографска студија/поглавље у књизи или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја

 1. Кратица Јозеф, Тошић Душан, Филиповић Владимир и Љубић Ивана, A Genetic Algorithm for the Uncapacitated Network Design Problem, Soft Computing in Industry – Recent Applications, pp. 329-338, Springer, 2002.
 2. Филиповић Владимир, Кратица Јозеф, Тошић Душан и Дугошија Ђорђе, GA Inspired Heuristic for Uncapacitated Single Allocation Hub Location Problem, Applications of Soft Computing - Advances in Soft Computing, Vol. 58/2009, pp. 149-158, Springer, 2009.
 3. Кратица Јозеф, Којић Јелена, Тошић Душан, Филиповић Владимир и Дугошија Ђорђе, Two Hybrid Genetic Algorithms for Solving the Super-Peer Selection Problem, Applications of Soft Computing - Advances in Soft Computing, Vol. 58/2009, pp. 337-346, Springer, 2009.

Радови у водећим часописима националног значаја

 1. Матић Драган, Филиповић Владимир, Савић Александар и Станимировић Зорица, А Genetic Algorithm for Solving Multiple Warehause Layout Problem, Kragujevac Journal of Mathematics, Issue 35 Vol. 1, pp. 119-138, 2011.
 2. Савић Александар, Шукиловић Тијана и Филиповић Владимир, Solving the Two-Dimensional Packing Problem With m-M Calculus , Yugoslav Journal of Operations Research – YUJOR, Vol. 21 No. 1, pp. 93-102, 2011.
 3. Кратица Јозеф, Тошић Душан, Филиповић Владимир и Дугошија Ђорђе, A New Genetic Representation for Quadratic Assignment Problem , Yugoslav Journal of Operations Research – YUJOR, Vol. 21 No. 2, pp. 225-238, 2011.
 4. Картељ Александар, Electromagnetism Metaheuristic Algorithm for Solving The Strong Minimum Energy Topology Problem, , Yugoslav Journal of Operations Research – YUJOR, Vol. 23, pp. 43-57, 2013.

Радови у научним часописима националног значаја

 1. Тошић Душан, Филиповић Владимир и Кратица Јозеф, Using SVG–XML for representation of historical graphical data, Review of the National Center for Digitization, Vol. 9, pp. 39-45, 2006.
 2. Тошић Душан, Филиповић Владимир, Туба Милан и Кратица Јозеф, Potential Role of SMIL in Digitalization of National Heritage, Review of the National Center for Digitization, Vol. 10, pp. 33-39, 2007.
 3. Кратица Јозеф, Савић Александар, Филиповић Владимир и Милановић Марија, Solving the Task Assignment Problem with a Variable Neighborhood Search, Serdica Journal of Computing, Vol. 4 No. 4, pp. 435-446, 2010.
 4. Картељ Александар, Classfication of Smoking Cessation Status Using Various Data Mining Methods, Mathematica Balkanica, Vol. 24, pp. 199-205, 2010.
 5. Филиповић Владимир, An Electromagnetism Metaheuristic for the Uncapacitated Multiple Allocation Hub Location Problem, Serdica Journal of Computing, Vol. 5 No. 3, pp. 261-272, 2011.
 6. Матић Драган, Кратица Јозеф , Филиповић Владимир и Дугошија Ђорђе, Variable neighborhood search for Multiple Level Warehouse Layout Problem , Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 39, pp. 161-168, 2012.
 7. Филиповић Владимир, Загарчанин Младен, Тошић Душан и Станишић Сања, Digitalization in the Bar County Museum – Pilot Project, Review of the National Center for Digitization, Vol. 23, pp. 57-66, 2013.
 8. Филиповић Владимир, Optimization, classification and dimensionality reduction in biomedicine and bioinformatics, Biologia Serbica, Vol. 39, No. 1, pp. 83-98, 2017.

Саопштења са међународних научних скупова, штапана у целини

 1. Кратица Јозеф, Филиповић Владимир, Шешум Весна и Тошић Душан, Solving of the uncapacitated warehouse location problem using a simple genetic algorithm, Proceedings of the XIV ECPD International Conference on Material handling and warehousing, pp. 3.33-3.37, Belgrade, 1996.
 2. Филиповић Владимир, Тошић Душан, Урошевић Драган и Кратица Јозеф, General parallel algorithm to the solution of the geophisical inversion problem applied to the transputer system, Proceedings of the VII Conference on Logic and Computer Science LIRA ‘97 - Separate Volume, pp. A3-A8, Novi Sad, Yugoslavia, 1997.
 3. Кратица Јозеф, Тошић Душан, Филиповић Владимир и Љубић Ивана, Genetic Algorithm for Designing a Spread-Spectrum Radar Polyphase Code, Proceedings of the 5th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications WSC5, pp. 191-197, 2000.
 4. Филиповић Владимир, Кратица Јозеф, Тошић Душан и Љубић Ивана, Fine Grained Tournament Selection for the Simple Plant Location Problem , Proceedings of the 5th Online World Conference on Soft Computing in Industrial Applications WSC5, pp. 152-158, 2000.
 5. Кратица Јозеф, Тошић Душан, Филиповић Владимир и Љубић Ивана, Comparing Performances of Several Algorithms for Solving the Simple Plant Location Problem, Proceedings of the 10th Congress of Yugoslav Mathematicians, Belgrade, Yugoslavia, pp. 337-341, 2001.
 6. Филиповић Владимир, Тошић Душан и Кратица Јозеф, Experimental Results in applying of Fine Grained Tournament Selection, Proceedings of the 10th Congress of Yugoslav Mathematicians, Belgrade, Yugoslavia, pp. 331-336, 2001.
 7. Филиповић Владимир, Тошић Душан и Кратица Јозеф, Parallel Evolutionary Algorithm Web Service, Proceedings of the XXX SYM-OP-IS 2003, pp. 292-295, Herceg Novi, 2003.
 8. Филиповић Владимир, Кратица Јозеф, Савић Александрар и Дугошија Ђорђе, The modification of genetic algorithms for solving the balanced location problem, ACM International Conference Proceeding Series - 5th Balkan Conference in Informatics BCI 2012 , pp. 243-246, 2012.
 9. Картељ Александар, Филиповић Владимир и Милутиновић Вељко, Novel approaches to automated personality classification: Ideas and their potentials, Proceedings of the 35th International Convention MIPRO 2012, pp. 1017 - 1022, 2012.

Саопштења са међународних научних скупова, штапана у изводу

 1. Грбић Милана, Картељ Александар, Матић Драган и Филиповић Владимир, Improving 1NN strategy for classification of some procaryotic organisms, Book of abstracts, Belgrade Bioinformatic Conference (BelBI) 2016, pp. 57-58, Belgrade, 2016.

Саопштења са домаћих научних скупова, штапана у целини

 1. Радојевић Слободан, Вугделија Милан, Кратица Јозеф и Филиповић Владимир, Ограничавање стварања апликативних објеката у производним информационим системима, Зборник радова са 22. JUPITER конференције, ст. 4.13-4.16, Београд, 1996.
 2. Филиповић Владимир, Кратица Јозеф, Радојевић Слободан и Вугделија Милан, Утицај бинарног кодирања на генетске алгоритме за налажење екстремних вредности, Зборник радова са X међународне конференције о индустријским системима, ст. 193-198, Нови Сад, 1996.
 3. Радојевић Слободан, Кратица Јозеф, Вугделија Милан и Филиповић Владимир, Класификација ламбда-нула израза релацијом денотације, Научни симпозијум XXIII YU-SYM-OP-IS, ст. 292-295, Златибор, 1996.
 4. Кратица Јозеф, Радојевић Слободан, Филиповић Владимир и Шћепановић Ана, Примена епсилон-трансформације у проблему претраге дрвета, Међународни научно-развојни симпозијум: Стваралаштво као услов привредног развоја - Нове технологије и технике у служби човека, ст. 2.61-2.66, Београд, 1996.
 5. Филиповић Владимир, Одређивање перформанси генетских алгоритама у теорији и пракси, Пролећна школа о програмским језицима - Текстови предавања, ст. 131-141, Нови Сад, 1997.
 6. Љубић Ивана, Кратица Јозеф и Филиповић Владимир, Примена генетских алгоритама у налажењу минималног Штајнеровог стабла, Proceedings of the Second International Symposium of Industrial Engineering SIE ’98, ст. 277-280, Belgrade, 1998.
 7. Кратица Јозеф, Љубић Ивана, Шешум Весна и Филиповић Владимир, Неке методе за решавање проблема трговачког путника помоћу генетског алгоритма, Proceedings of the Second International Symposium of Industrial Engineering SIE ’98, ст. 281-284, Belgrade, 1998.
 8. Максимовић Дарко, Филиповић Владимир, Софтвер "Лењир и шестар" и његово коришћење у настави математике , Зборник радова са четвртог симпозијума "Математика и примене", ст. 158-169, Београд, 2013.
 9. Матић Драган, Кратица Јозеф и Филиповић Владимир, Побољшавање наставног плана оптимизовањем броја покривених тематских области по семестрима, Трећа математичка конференција Републике Српске - Зборник радова, Том 2, ст. 11-21, Требиње, 2014.

Саопштења са домаћих научних скупова, штапана у изводу

 1. Филиповић Владимир, Реализација једног итеративног метода на транспјутерском систему, Зборник апстраката са симпозијума SINFON ‘94, ст. 41, Златибор, 1994. Рад је проглашен за најбољи у својој секцији.
 2. Филиповић Владимир, Реализација генетског алгоритма, Зборник апстраката са симпозијума SINFON ‘95, ст. 46, Златибор, 1995.
 3. Филиповић Владимир и Тошић Душан, Comparasion of Selection Operators in Genetic Algorithms for the Function Optimization, Abstracts of XI Conference on Applied Mathematics - PRIM ‘96, ст. 94, Budva, 1996.
 4. Фијуљанин Јасмина, Картељ Aлександар и Којић Јелена, Electromagnetism metaheuristic for probabilistic satisfiability problem , Зборник апстраката са симпозијума Вероватносне логике и њене примене, ст. 22-23, Математички Институт САНУ, Београд, 2011.
 5. Картељ Aлександар,Филиповић Владимир и Милутиновић Вељко, Аутоматизована класификација личности, Зборник апстраката са симпозијума YU INFO 2012, ст. 49, Kопаоник, 2012.
 6. Матић Драган, Филиповић Владимир и Кратица Јозеф, Преглед метода за рјешавање проблема максимално балансиране повезане партиције у графу , Четврта математичка конференција Републике Српске - Књига резимеа, ст. 73, Требиње, 2014.
 7. Филиповић Владимир, Картељ Александар и Матић Драган, Примена кеширања у метахеуристици заснованој на електромагнетизму, Пета математичка конференција Републике Српске - Књига резимеа, ст. 42, Требиње, 2015.

Практичан рад

Gecko

Сарадња са инжењерима ове компаније у дизајнирању алгоритма за транспорни проблем.

CeSID

Софтвер за статистичко процесирање и анализу (SPAS).

Узорковање и статистичка анализа на парламентарним и председничким изборима.

Софтвер за аутоматско препознавање анкета (RECO).

Direct Media агенција

Софтвер за оптимизацију улагања у маркетиншким кампањама (MMO)