Duško Vitas

Programiranje 1/2
(ranije:Osnovi programiranja)

(Kurs u školskoj 2006/2007. za studente 1. godine studija
na Matematičkom fakultetu, 3. i 4. tok)


Sadržaj stranice

  1. Sadržaj kursa
  2. Spiskovi studenata po generacijama:
  3. Osnovna literatura
  4. Lokalni dokumenti u e-obliku
  5. Zadaci za vežbanje
  6. Nekolko korisnih strana na web-u

Poslednja izmena:
januar 2006.