R smer - generacija 2007/08. - 3. tok

Nastavnik - Duško Vitas

Vežbe - Jelena Tomašević (grupe 3A i 3B) i Milan Banković (grupa 3C)      

Praktikum - Milan Šešum, Staša Vujičić, Jelena Tomašević i Marija Milanović

REDNI BROJ
TOK - GRUPA
BROJ DOSIJEA
PREZIME I IME
TEMA SEMIN. TEST 1 TEST 2 KOLOK.
1.
3A
mr070104 Antić Miloš PUM 25 10 10 10 25
2.
3A
mr070065 Bogojević Jovan PUM 24 10 - 6 5
3.
3A
mr070024 Bradić Nemanja PUM 21 10 6.5 8 21
4.
3A
mr070131 Dragojlović Petar BAL 01 10 10 ??? (7) 24
5.
3A
mr070196 Dimitrijević Maja PUM 22 10 8.5 8 24
6.
3A
mr070018 Duškić Ivana PUM 23 10 10 9 23
7.
3A
mr060124 Đuran Mirna BAL 03 10 6.5 - 14
8.
3A
mr070201 Đurinac Zoran PUM 18   5 - 10
9.
3A
mr070149 Đurđević Nevena PUM 20 10 7 2 15
10.
3A
mr070064 Emini Alen PUM 26 10 7.5 5 8
11.
3A
mr070160 Ivanović Nevena BAL 03 10 9 7 22
12.
3A
mr070192 Jovanović Valentina PUM 27 10 6.5 7 22
13.
3A
mr070205 Jovičić Vesna PUM 19 10 4 1 4
14.
3A
mr070034 Kojić Igor BAL 02 10 3 2? 5
15.
3B
mr070255 Kordić Tomislav LED-11 10 1.5 2 12
16.
3B
mr070001 Lapčević Miloš PUM 16 10 2? 4 12
17.
3B
mr070097 Lukić Zorica PUM 06 10 5 6 20
18.
3B
mr070109 Luković Darko PUM 13 10 7.5 7 9
19.
3B
mr070041 Mandić Sanja PUM 12 10 4 4 18
20.
3B
mr060251 Marijanac Ana LED-12 10 4 2 14
21.
3B
mr070198 Maslak Jasmina PUM 05 10 5 2 9
22.
3B
mr070110 Matić Dejan PUM 02 10 6 3 13
23.
3B
mr070047 Miletić Bojan PUM 14 10 6 2? 8
24.
3B
mr070072 Milijanović Ivana PUM 03 10 9 2 14
25.
3B
mr070207 Mugoša Maja PUM 01 10 1 1 7
26.
3B
mr070119 Nastić Mia PUM 08 10 7 8 24
27.
3B
mr070077 Nikolić Jelena PUM 15 10 10 9 22
28.
3B
mr070170 Nikolić Miša PUM 17 10 7 3 18
29.
3B
mr070086 Pavlović Darko PUM 10 10 10 10 25
30.
3B
mr070228 Pavlović Miloš PUM 09 10 8 4 12
31.
3B
mr070150 Pavlović Nikola PUM 04 10 5 8 20
32.
3B
mr070096 Prodanović Radomir PUM 07 10 7 7 19
33.
3B
mr070079 Protić Kosana PUM 11 10 7 10 24
34.
3C
af060024 Opsenica Slobodan 3R 19 10 10 9 23
35.
3C
af060209 Pavlović Marko 3R 17 10 10 10 25
36.
3C
mr070276 Radišić Olga 3R 21 10 4.5 5 13
37.
3C
mr070028 Radovanović Mirjana 3R 9b 10 3 3 18
38.
3C
mr070099 Radović Jasmina 3R-22B   3 4 18
39.
3C
mr070058 Radulović Zoran 3R-22A 10 5.5 8 21
40.
3C
mr070014 Rajačić Jasna 3R 5 10 6.5 4 12
41.
3C
mr060211 Rajačić Nino 3R 14 10 5 3 19
42.
3C
mr070132 Rangelov Ivanka 3R 7b 10 7.5 5 20
43.
3C
mr070012 Ratković Mila 3R 6 10 10 10 25
44.
3C
mr070187 Rašeta Tihomir 3R 23 10 9 2 22
45.
3C
mr070237 Rašula Stefan -   - - -
46.
3C
mr070071 Rusovac Vladimir 3R 9a 10 8 8 17
47.
3C
mr070067 Samardžić Filip 3R 11b 10 10 10 24
48.
3C
mr050198 Stamenković Nadica 3R 20 10 3 - 5
49.
3C
mr070070 Stančić Branka 3R 7a 10 8 9 25
50.
3C
mr070069 Stanković Miloš 3R 11a 10 7 8 25
51.
3C
mr070177 Stoimenov Marko 3R 12b 10 3.5 3 6
52.
3C
mr070229 Stojanović Jovana 3R 1 10 2 1 7
53.
3C
mr070002 Stojanović Milica 3R 3   3 - -
54.
3C
mr070211 Stojičić Damjana 3R-18A 10 7 - 12
55.
3C
mr070074 Stojilković Miloš 3R 15 10 7.5 10 23
56.
3C
mr070144 Stojimirović Mrđan 3R 10 10 7 6 19
57.
3C
mr070169 Stojkovska Bisera 3R 2 10 9.5 7 23
58.
3C
mr070173 Trifunović Tamara 3R 12a 10 8.5 7 24
59.
3C
mr070193 Tošović Marko 3R 8 10 8.5 4 20
60.
3C
af060029 Ćiprijanović Aleksandra 3R 16 10 9 7 19
62.
??
mr060166 Petrović Marko ???   2 4 16
63.
??
mr060166 Bojičić Jasmina LED-12 10 8 5 18
64.
??
mr060199 Cvetanović Ana 3R-04 10 6.5 1 9
Srednja ocena 10 6.52 5.60 16.89