R smer - generacija 2006/07. - 4. tok

Nastavnik - Duško Vitas

Vežbe i praktikum - Jelena Tomašević

REDNI BROJ
BROJ DOSIJEA
PREZIME I IME SAJT TEMA Sem1 O Sem2 O Test1 (5+5) Test2 () Kol
1.
mr060220 Ardalić Sonja
+
R01
+ - - - 2 0 7
2.
mr060256 Arsenović Saša
-
-
- 0 - 0 0 0 0
3.
mr060151 Bajalović Ivan
+
R03
+ - - - 6.5 5 19
4.
mr060114 Bakić Miloš
+
R04
+ - - - 8 1.5 20
5.
mr060185 Baletić Irina
+
R05
+ - - - 7 1 22.5
6.
mr060171 Biočanin Jela
+
R06
+ - - - 9.5 1.5 24
7.
mr060143 Bodrožić Dragana
+
R07
+ - - - 6 2.5 19.5
8.
mr060168 Bojović Predrag
+
R08
+ - - - 6.5 5 22.5
9.
mr060004 Cenković Nemanja
+
R09
+ - - - 8 2 23.5
10.
mr060050 Cvetković Damjan
+
R10
+ - - - 9 3.5 22
11.
mr060091 Cvetković Petar
+
R11
+ - - - 6 3 23
12.
mr060160 Ćosić Srđan
+
R12
+ - - - 8 0 18
13.
mr060111 Ćurčić Milica
+
R13
+ - - - 9.5 2.5 24.5
14.
mr060122 Ćurčić Nevena
+
R14
+ - - - 6 1 22.5
15.
mr060128 Čučulović Mina
+
R15
+ - - - 4.5 1.5 14.5
16.
mr060234 Damnjanović Nebojša
-
-
- 0 - 0 4.5 0 0
17.
mr060116 Dragićević Nikola
+
R17
+ - - - 7 1 14
18.
mr060080 Dragoljević Jasmina
+
R18
+ - - - 7.5 4 25.5
19.
mr060225 Dragosavac Rade
-
-
- 0 - 0 0 0 0
20.
mr050120 Đošić Dušan
+
R20
+ - - - 4.5 1 9
21.
mr060124 Đuran Mirna
+
R21
+ - - - 4.5 0 8
22.
mr060145 Đenić Aleksandar
+
R22
+ - - - 7.5 5 26
23.
mr060161 Furundžić Marko
+
R23
+ - - - 5 1 20.5
24.
mr060132 Inđić Filip
-
-
- 0 - 0 4.5 0 0
25.
mr060217 Jagodić Marinko
-
-
- 0 - 0 0 - 0
26.
mr060147 Janković Ratko
+
R26
+ - - - 4 2.5 17.5
27.
mr060106 Janković Stefan
-
-
- 0 - 0 0 0 0
28.
mr060102 Jovanović Andrija
-
-
- 0 - 0 0 0 0
29.
mr050192 Krnjaić Biljana
+
R29
+ - - - 8 0 5
30.
mr060009 Krsmanović Stojanka
+
R30
+ - - - 9.5 2.5 25
31.
mr060135 Krstić Mladen
+
R31
+ - - - 8 0 24.5
32.
mr060044 Kruščić Miloš
+
R32
+ - - - 4.5 1.5 16.5
33.
mr060041 Mandić Sanja
+
R33
+ - - - 5 0 0
34.
mr060047 Maksimović Marina
+
R34
+ - - - 4 0 0
35.
mr060133 Marjanović Nenad
+
R35
+ - - - 4 1 9
36.
mr060015 Marković Tijana
+
R36
+ - - - 4.5 1 18
37.
mr060056 Mijajlović Miroslav
+
R37
+ - - - 8 3 17
38.
mr060093 Miladinović Ana
+
R38
+ - - - 7 1.5 16.5
39.
mr060195 Miličević Svetislav
+!
R39
+ 5 + 5 8 5 26
40.
mr060079 Novaković Kristina
+
R40
+ - - - 4 2 8.5
41.
af980038 Gavrić Branislava
-
R41
+ - - - 0 2 14
42.
aa060188 Gudović Nevena
+
R42
- - - - 4.5 0 2.5
43.
aa060096 Perić Mila
+
R43
+ - - - 6 1 7
44.
aa060092 Sojević Darija
+
R44
+ - - - 9 4 24.5