tijanaŠUKILOVIĆ
t i j a n a @ m a t f . b g . a c . r s      
G E O M E T R I J A 4

3. godina, N, V, R, L smerovi

Predavanja:
Vladica Andrejić

Vežbe:
Tijana Šukilović,
sreda, 10-12, 406
četvrtak, 08-10, 718
četvrtak, 10-12, 718
četvrtak, 14-16, 821

Konsultacije:
četvrtkom 16-17h
 
Korisni linkovi:

Strana posvećena kursu u školskoj 2011/12 godini ovde

Materijali za kurs su nekadašnje Nacrtne geometrije ovde

Link na profesorovu stranicu

   
NOVO Rezultati ispita - januar
Obaveze na kursu:
   30 poena - kolokvijum
   40 poena - pismeni ispit
   30 poena - usmeni ispit
Zadaci za rad na vežbama
Rezultati kolokvijuma
 
   back    

Copyright © 2008 by Tijana Šukilović
Site by Marko Stojićević