Tijana Šukilović
t i j a n a @ m a t f . b g . a c . r s      
Geometrija 2
M, N, V smerovi
fond 3 + 3, 6 espb

Predavanja:
ponedeljak, 11-14h

Vežbe:
Miloš Đorić
(milosdj@matf.bg.ac.rs)

Andrijana Dekić
(andrijana@matf.bg.ac.rs)


Polaganje ispita:

Poeni:
  • Pismeni ispit: 70 poena (za prolaz je potrebno najmanje 35 poena).
  • Usmeni ispit: 30 poena.

Usmeni ispit je obavezan.


Korisni linkovi:

Izometrije prostora (autor: Jovan Samardžić 13/2019)
Hyperbolica

Vizuelizacija neeuklidskih geometrija

Modeli hiperboličke ravni

Vizualizacija prostora Lobačevskog
(master rad Marijane Babić)


Obaveštenja:

Webex soba: matf.webex.com/meet/tijanaSeptembar: Javite se mejlom radi dogovora.Jun 2: Termin za usmeni je četvrtak, 8.7. Studenti treba da pošalju mejl da bi dobili tačan termin polaganja ili da jave da usmeni deo ispita žele da polažu u nekom od narednih rokova najkasnije do srede, 7.7. U suprotnom, smatraće se da student nije zadovoljan rezultatima i da na pismeni deo ispita izlazi ponovo.Jun 1: Termini za usmeni ispit su četvrtak, 17.6. u 12h ili utorak 22.6. u 12h. Studenti treba da se prijave za jedan od termina (ili da pošalju mejl da usmeni deo ispita žele da polažu u nekom od narednih rokova) najkasnije do srede, 16.6. U suprotnom, smatraće se da student nije zadovoljan rezultatima i da na pismeni deo ispita izlazi ponovo.Januar 2: Prvi termin usmenog ispita je petak, 19.2. a drugi četvrtak, 25.2.. Potrebno je da se prijavite mejlom za odabrani termin da biste dobili tačno vreme polaganja.
Studenti koji žele da odlože ispit za neki od narednih rokova obavezno treba da se jave mejlom. U suprotnom, smatra se da su nezadovoljni rezultatom pismenog ispita i da žele da ponovo polažu u nekom od narednih rokova.Materijali za studente:

Predavanja*:

(*ovo su ujedno i isptina pitanja)Literatura:
  • Z. Lučić: Euklidska i hiperbolička geometrija, Total design i Matematički fakultet, Beograd 1997.
  • D. Lopandić: Geometrija, Naučna knjiga, Beograd 1980.
  • M. Mitrović, S. Ognjanović, M. Veljković, Lj. Petković, N. Lazarević: Geometrija za prvi razred Matematičke gimnazije, Krug, Beograd 2003.

  nazad