Rezultati testova (I-smer, 2013/14)
broj indeksa ime prezime uvodni test test 1 test 2 test 3 test 4 test 5 test 6 test 7 test 8 test 9 test 10 test 11 test 12 završni test ukupno
349/2012 Marko Adam 4.0 1.0 1.0   0.5 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 1.5 2.5 3.0 16
302/2012 Aleksandar Adžić   1.0 2.0 0.5 1.0 2.0 0.0   1.0 2.0 0.5 1.5     12
285/2012 Nataša Arbutina   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.5 3.0   12
96/2012 Nikola Banjac 7.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0 0.0 3.5 23
186/2012 Tamara Baralić 3.5 2.0 1.5 1.0   1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.5   5.5 24
002/2012 Nikola Blagojević 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 3.0 2.5 4.5 28
358/2012 Tanja Bojanović 2.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 12
185/2012 Hristina Bojović         0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.5 0.0 3.0 14
281/2011 Nemanja Božović 5.0 1.0                         2
145/2010 Nikola Cimbaljević   2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 2.0 2.0 1.0 3.0 1.5 2.0 4.0 27
24/2012 Marko Crnobrnja 5.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.5 20
190/2012 Jelena  Crnogorac   1.5 1.0 0.5 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.5 27
206/2012 Nemanja Čigoja   1.0 0.5   1.5 2.0   2.0             7
319/2012 Ozren Demonja 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 1.5 2.5 2.0 3.0 22
142/2012 Nikola Dimitrijević   2.0 1.5 1.0     2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 3.0 2.0 4.5 24
341/2011 Vladan Divnić         1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0   3.0     13
346/2011 Nikola Dragić 5.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.5 3.0 3.0 29
309/2012 Stefan Dragićević   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5 10
134/2012 Ana Đorđević 2.5   0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 28
299/2011 Milan Đorđević   2.0 0.5 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.5 2.0 3.5 21
049/2012 Aleksandra Đurić 5.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 5.5 30
334/2012 Bogdan Đurić 5.0 1.0 0.5 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 16
306/2012 Darko Đurić   1.0                         1
337/2012 Danilo Gašljević 5.0 2.0 0.5 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 1.5 1.0 2.0 0.0 3.0 2.5 22
199/2012 Petar Genić   1.0 0.0 1.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.5 0.0 1.5 10
264/2012 Petar Ginić   0.5 1.0 0.5 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 0.5 2.5 17
103/2012 Nikola Gujaničić 4.0 2.0 1.0 0.5 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 23
88/2012 Nemanja Ilić 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.5 3.0 6.0 30
170/2012 Nikola Ilić 3.0 2.0 1.0 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 1.5 3.0 5.0 26
243/2011 Stefan Ivanić   1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 3.0 1.5 4.5 27
340/2012 Nemanja Janković                 2.0 1.0 0.0   3.0   6
91/2012 Milan Jeremić 6.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.5 1.0 3.0 5.0 26
146/2011 Milan Jerotić   1.0 0.5     1.0 2.0 1.5 0.5 2.0 0.0       9
333/2012 Đorđe Jonev   0.0   0.0 0.5 1.0   1.0 1.0   0.0 1.5     5
022/2012 Danilo Jovanović   1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2.0 1.0 3.0 3.0 6.0 27
179/2012 Luka Jovanović   2.0   2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 1.5 1.5 3.0 20
284/2012 Mihailo Jovanović   2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.5 1.5 4.5 27
293/2012 Nikola Jovanović   2.0 1.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.5 1.5 5.5 26
398/2011 Dejan Jovićević 1.5 1.5 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 2.0 3.0 1.0 0.5 5.0 23
321/2012 Aneta Kandić 3.0 1.0 0.5   1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.5 24
085/2012 Milica Kojičić 4.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.5 3.0 3.5 29
175/2012 Miljan Kolčić   2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0 3.0 19
255/2012 Sofija Komanović   2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.5 3.0 4.0 22
330/2012 Georgi Konstantinov 3.5 1.0 1.0 1.0 0.0   2.0   1.5   1.0 1.0 1.0 3.5 14
256/2010 Nikola Kostadinović 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 1.5 3.0 5.0 20
187/2012 Milica Kostić   1.5   0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.0 3.0 2.5 3.0 0.5 20
154/2012 Anamarija Krstić 3.5 2.0   2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 4.5 24
398/2012 Milica Kukić 3.0 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5   3.0 3.5 24
421/2013 Nikola Kuzmanović   1.5 1.0 2.0   2.0 1.0 2.0   2.0 0.0 1.0 3.0 2.5 18
324/2012 Jelena Lazarević 0.0 2.0 0.5 0.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.5 1.0 3.0 21
136/2012 Miodrag Lazarević   1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.5 0.5 2.5 18
244/2008 Danijela Lazić         0.0                   0
149/2012 Mladen Lazić 2.5 1.5 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.5 27
012/2012 Nenad Lazić 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 1.5 3.0 6.0 30
182/2012 Anđa Lilić 3.0 0.5 1.0 2.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.5 3.0 4.0 23
171/2012 Marko Ljubić   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.5 3.0 0.0 3.5 24
192/2012 Darko Lošić 3.0 2.0 0.5 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0   2.0 1.5 0.0 3.0 2.5 18
188/2012 Nikola Lukić   2.0 2.0 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0   3.0 1.5 1.5 2.0 20
311/2011 Katarina Magdelinić 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0   0.0 2.0 13
195/2012 Aleksandar Makragić 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 3.0 4.5 24
078/2012 Stefan Maksimović 5.5 1.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.5 3.0 4.0 24
373/2012 Jovan Marić 5.0 0.0 1.0 2.0   2.0   2.0   1.0 1.5 1.5 1.5 3.0 17
278/2012 Kosta Marić 4.0 1.5 2.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 3.0 1.5 3.0 3.0 24
101/2012 Nikola Marić 5.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 3.0 1.5 3.0 2.0 23
066/2012 Mladen Marković 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 3.0 3.0 3.0 6.0 30
231/2012 Dario Matić 1.0   1.0   1.5 2.0 2.0 2.0 1.5 0.0 2.0 0.0 1.5 6.0 20
194/2012 Marko Mićić 6.5 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 2.0 6.0 25
419/2013 Aleksa Mijuca   2.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 3.0 1.5 20
354/2012 Jovan Milenković   1.0   1.0   0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0   2.0 3.5 18
310/2012 Iva Milić 3.5 2.0 1.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 3.0 6.0 28
303/2012 Srđan Miljević   2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 2.0 1.0   2.0 0.0 1.5 3.0 1.5 20
165/2012 Aleksandar Milosavljević 5.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 3.0 4.5 25
105/2012 Jana Milutinović   2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.5 1.0 3.0 3.0 3.0 5.0 26
132/2012 Aleksandar Mitrović   1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 1.5   2.0 3.0 1.5 3.0 4.5 23
106/2012 Miloš Mitrović 5.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0   3.0 1.5 3.0 6.0 29
172/2012 Petar Mladenović   1.5   2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 2.5 3.0 1.5 22
157/2012 Nemanja Nerandžić 4.0 1.0 1.0 2.0   1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 0.0 2.5 15
275/2012 Nikola Nikolov 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.5 3.5 19
159/2012 Mihail Novaković   2.0   2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.5 2.0 3.0 4.5 25
318/2012 Filip Novović 4.0 1.5 2.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.5 2.0   3.0 3.0   21
150/2012 Relja Paunović 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 6.0 30
411/2012 Dušan Pavlov     0.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 1.5 3.0 24
305/2012 Nikola Pavlović 4.0 0.5 0.5 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.5 26
058/2012 Ljubica Peleksić 4.5 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0   2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 6.0 28
180/2012 Branko Petković 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5   3.0 4.5 23
202/2012 Predrag Petrić 2.5 2.0 2.0 0.5 0.0   2.0   2.0   1.0   1.0 4.0 15
201/2012 Dimitrije Petrović   0.0 1.5   2.0 0.0 2.0 2.0 0.5 1.0 1.0   3.0 2.5 16
123/2012 Mihajlo Petrović   2.0 1.0 0.5 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5   3.0 0.0 1.5 5.5 21
155/2012 Andrea Pilipović   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.5 3.0   1.5 4.5 24
059/2012 Tamara Plazinić 3.0 1.0 1.0   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0 3.0 5.5 26
292/2012 Aleksandar Predić   1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 2.0 3.0 1.5 3.0 3.5 25
166/2012 Aleksandar Preočanin 4.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 6.0 30
061/2012 Jana Protić 2.0 2.0 1.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 6.0 30
198/2012 Nikola Pujaz 5.0 1.0 2.0 0.5 0.0 1.0 1.0 2.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.5 13
269/2012 Darko Putić 5.0 0.0 1.5 1.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.5 1.0 1.5 16
267/2012 Arsenije Radenović   2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 3.5 27
334/2011 Miloš Radibratović 5.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0   1.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.5 14
033/2012 Jovan Radoičić 5.0 0.5 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 3.0 1.0 3.5 24
325/2012 Dragana Radojević 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 3.0 4.0 24
99/2012 Dušica Radojević 5.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 3.0 0.5 6.0 30
47/2012 Milomir Radojević 4.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0       0.0 0.0 5.5 20
183/2012 Miloš Radosavljević   2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.5 0.0 3.0 4.5 18
269/2010 Dušan Radović   1.5 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0     3.0 3.0 2.5 20
297/2012 Vladimir Ranđelović 2.0 1.5 0.5 1.0 1.0 1.0   0.0     2.0 0.0     8
203/2012 Filip Ranđelović       0.0 1.0   2.0           0.0   3
23/2012 Ana Rašić   2.0 1.0 1.0   2.0 2.0 0.5   2.0         11
174/2012 Igor Redić 0.0 2.0 1.0 1.0   1.0 2.0 0.0 0.5 2.0 2.0 0.0 1.5 3.5 17
189/2012 Igor Rodić 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 29
177/2012 Bojana Simić 5.5 1.5 0.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.5 3.0 6.0 28
92/2012 Petar Simović   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0 1.5 1.5 3.0 3.5 17
007/2012 Nikola Spasojević 4.0 2.0 0.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 3.0 5.5 26
347/2012 Đorđe Srdić   1.0 1.0 0.0     0.5 0.0 0.0 2.0 3.0 1.5 1.5 2.5 13
197/2012 Vladimir Stanković     1.0 0.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 3.0 5.0 22
28/2012 Dušan Stanojević     2.0 0.5 1.0 2.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.5 23
291/2012 Pavle Stepanić   0.0   0.0 0.5 1.0   1.5     1.0 0.0   1.5 6
357/2012 Aleksandar Stević     0.0                       0
129/2012 Marko Stojčević 5.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 29
200/2012 Uroš Stojiljković   1.0 1.0 1.0 2.0 0.0   0.0 0.0   3.0 0.0     8
021/2012 Sibin Stojković     1.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0   3.0 1.0   19
042/2012 Nemanja Subotić 6.0 2.0 1.5 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.5 1.0 3.0 3.0 2.0 5.0 28
322/2012 Milica Sudar 3.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 0.0 3.0 1.5 25
294/2012 Milan Teodorović 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0   1.0   1.0   3.0 4.5 15
090/2012 Đorđe Todorović 3.5 1.0 1.5 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 1.5 3.0 3.5 23
097/2012 Đorđe Urošević 5.5 1.5 1.0 1.5 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.5 2.5 1.5 20
179/2011 Nikola Vatazović     1.0 2.0 0.0 1.0 1.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0   16
55/2012 Stefan Virag   2.0 0.5   1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.5 2.0 3.0 21
295/2012 Marija Vlašković   1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 1.0 0.5 2.0 1.0 1.5 0.0 3.0 3.0 17
102/2012 Aleksandar Vranešević 3.0 1.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.5 3.0 6.0 29
124/2012 Stefan Vranković 4.0   1.0 1.0   0.0 2.0 0.0 2.0           7
326/2011 Predrag Vučković 4.0 1.0 0.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.5 25
084/2012 Petar Vukmirović 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3 3.0 6.0 30
345/2012 Lazar Vuletić 6.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.5 1.5 1.0 3.5 25
306/2010 Danilo Vulićević   1.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.0 0.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.0 2.5 18
147/2012 Stefan Zarić 4.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.5 2.0 2.0 1.5 1.5 3.0 6.0 29
121/2012 Oliver Kosta Živić 2.0 1.0   2.0     1.5 1.5 2.0 2.0 0.0 1.5 3.0 2.5 18
261/2012 Andrija Živković   2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.5 0.0 3.0   16
038/2012 Marija Živković 6.0 1.5 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 6.0 30