Тања Стојадиновић

           доцент


Адреса: Студентски трг 16
             11000 Београд
             Србија
Кабинет: 835, V спрат
E-mail: tanjas[at]matf.bg.ac.rs

Катедра за алгебру
и математичку логику


Математички факултет


Универзитет у Београду

КУРСЕВИ У 2019/2020.


ОБАВЕШТЕЊАТермини за усмени:

ЛААГ - петак, 4.9. у 15h, уторак, 15.9. у 12h, уторак, 29.9. у 12h

Алгебра 1 - петак, 4.9. у 16h, уторак, 15.9. у 12h, уторак, 29.9. у 12h

Линеарна алгебра - петак, 4.9. у 16h, уторак, 15.9. у 14h, уторак, 29.9. у 14h

Алгебра 2 - петак, 4.9. у 17h, уторак, 15.9. у 16h, уторак, 29.9. у 16h

Студенти који желе да одговарају 4.9. треба да се јаве мејлом до 4.9. у подне. Остали студенти то могу да учине до 15.9.