Тања Стојадиновић

           доцент


Адреса: Студентски трг 16
             11000 Београд
             Србија
Кабинет: 835, V спрат
E-mail: tanjas[at]matf.bg.ac.rs

Катедра за алгебру
и математичку логику


Математички факултет


Универзитет у Београду

КУРСЕВИ У 2019/2020.


ОБАВЕШТЕЊАУсмени испит из Алгебре 1 и Алгебре 2: четвртак, 13.02. у 12h; петак, 21.02. у 14h.

Усмени испит из ЛААГ: четвртак, 13.02. у 15h; петак, 21.02. у 17h.