Predrag Tanović

 

Kursevi u 2017. godini:

 

   1. Zasnivanje matematike          Izmenjeni rezultati kolokvijuma.

                                                             Septembar1 zadaci sa rešenjima.                                                   

                                                              Ispit (septembar 1) položila:  Manojlovic Jovana (61p). 

 

   2. Odabrana poglavlja logike (master)   Subota 23.9.

                                                             Usmeni ispit za studente koji su polozili kolokvijum u 16h u 835.

                                                             Popravni kolokvijum (last chance) za ostale u 16.30h.