Predrag Tanović

 

Kursevi u 2017/18:

      1.  Uvod u matematičku logiku     (15.1. 2018.  informacija o ispitu)

                       

   2.  Zasnivanje matematike  (letnji semestar)