Predrag Tanović

 

Kursevi u 2018/19:

1.     Uvod u matematičku logiku    

 

2.     Zasnivanje matematike  

 .