Odaberite predmet
PRAKSA NASTAVE MATEMATIKE I RAČUNARSTVA
KOMPLEKSNE FUNKCIJEPRAKSA NASTAVE MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

Rezultate testova iz PNMR-a možete videti ovde (poslednja izmena 09.09.2013.).

Pre dolaska na gledanje rada obavezno pročitati sledeće obaveštenje.

Uputstvo za pripremu seminarskog rada iz PNMR-a možete preuzeti ovde.

Primeri pripreme LaTeX dokumenata (sređeni i dopunjeni) rađeni na vežbama (Poslednja izmena primera 04.05.2014.):

Prvi primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se pomoću LaTeX-a priprema jednostavan običan i matematički tekst)
Drugi primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se pomoću LaTeX-a zapisuju višelinijski matematički objekti.)
Treći primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti šta se dobije kao rezultat, ako očekujete da LaTeX generiše sadržaj a niste dvaput preveli izvornu datoteku.)
Četvrti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumentima pripremljenim pomoću LaTeX-a generišu sadržaj i literatura.)
Peti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumentima pripremljenim pomoću LaTex-a navode definicije, teoreme, dokazi, primeri i sl. kao i kako se vrši pozivanje na primere, formule i sl.)
Šesti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumente pripremljene pomoću LaTeX-a ubacuju slike.)
Sedmi primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumentima pripremljenim pomoću LaTeX-a navode razmaci.)
Osmi primer možete preuzeti ovde. (Primer sadrži animaciju napravljenu u GeoGebri (trapez).)
Deveti primer možete preuzeti ovde. (Primer sadrži formu naslovne strane seminarskog rada.)
Deseti primer možete preuzeti ovde. (Primer predstavlja formu seminarskog rada.)
Jedanaesti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u LaTeX-u može pripremiti tekst za koji se samo uključivanjem/isključivanjem jednog paketa (cirilica1.sty odnosno latinica1.sty), bez ikakvih naknadnih promena, bira da li će biti ispisan ćirilicom ili latinicom. Tu možete preuzeti i fajlove cirilica1.sty i latinica1.sty)
Dvanaesti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u LaTeX-u mogu pripremiti tekstovi u kojima se piše i latiničnim i ćiriličnim pismom. Ovo je primer koji je rađen na vežbama 29.04.2014.)KOMPLEKSNE FUNKCIJE


Materijale za vežbanje možete preuzeti ovde.

Kratku priču o n-tom korenu možete naći ovde.

Rezultati pismenih ispita iz Kompleksnih funkcija (2016/2017):
Ispitni rok Januar 1 2017.
Ispitni rok Januar 2 2017.
Ispitni rok Jun 1 2017.
Ispitni rok Septembar 1 2017.

Pre dolaska na gledanje rada obavezno pročitati sledeće OBAVEŠTENJE.

Poslednja izmena 19.09.2017.

Marek Svetlik