dr Stefan Mišković

Faculty of Mathematics
University of Belgrade


Metodika nastave računarstva A

Rezultati: kolokvijum i prisustvo, januar, februar, jun, septembar.

Gradivo iz Worda, Excela i PowerPointa (prošlogodišnji materijali Aleksandre Kocić).

Gradivo iz Accessa (prošlogodišnji materijali Aleksandre Kocić).

Koristan tutorijal za upoznavanje sa Accessom.

Primer zadatka za ispit iz Accessa: tekst zadatka i rešenje.

Prošlogodišnja stranica kursa koleginice Aleksandre Kocić.

Oficijelna stranica Scratcha.

Opis nekih algoritama pretraživanja i sortiranja.

Mrežno računarstvo

Rezultati: kolokvijum, januar, februar, jun, septembar.

Materijali koleginice Marije Milanović.

Dodatni kodovi sa vežbi.

Wireshark: prezentacija i oficijelna stranica.

Odabrana poglavlja optimizacije

Skripta koja obuhvata gradivo sa vežbi.

Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1

Stranica na kojoj je gradivo sa vežbi za L smer.

Uvod u veb i internet tehnologije

Rezultati: kolokvijum, januar, februar, jun, septembar.

Zvanična stranica predmeta.

Zadaci rađeni na časovima vežbi nakon kolokvijuma i sa pripremnog časa za ispit.

Link na preuzimanje virtuelne mašine i upustvo za njeno korišćenje.


Copyright © Matematički fakultet