dr Stefan Mišković

Matematički fakultet, Beograd
stefan@math.rs

Publikacije

Ovde možete pogledati listu svih publikacija.

Kursevi

Skripta iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 1 za MNVL smer.

Skripta iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 1 za I smer.

Skripta iz Matematičkog programiranja i optimizacije.

Zadaci sa vežbi iz Mrežnog računarstva.

Obaveštenja

Rezultati junskog roka ispita iz UOR-a za I smer.

Rezultati kolokvijuma, januarskog 1, januarskog 2 i junskog 1 roka iz Mrežnog računarstva.