Stefan Kapunac

Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

e-mail: stefan.kapunac@matf.bg.ac.rs

konsultacije: po dogovoru

CV