Termin polaganja praktičnog dela ispita

  • Ispit će biti održan u utorak, 03.02.2015., u 15h na Trgu.
  • Pogledajte raspored po salama ovde.

Informacije i literatura

Raspodela poena - predispitne obaveze

  • Teorijski test u 5. nedelji (10 poena)
  • HTML prezentacija (5 poena ukoliko se odbrani pre kolokvijuma)
  • Kolokvijum (samo zadaci) na kraju 10. nedelje (20 poena)
  • Teorijski test na kraju semestra (10 poena)

Sa časova vežbi