Соња Телебаковић
Катедра за алгебру и математичку логику
Математички факултет у Београду
sonjat@math.rs
 
 
 
Линеарна алгебра Б
уторак, 22. март 2011.
Надокнада вежби за групе 102а и 102б заказана је за суботу, 26. март 2011, од 12h.
ЛААГ
петак, 19. новембар 2010.
Окачени су материјали из области база и димензија.
Aлгебра 1
среда, 17. новембар 2010.
Окачени су материјали из области ред елемента.
Aлгебра 1А
субота, 6. јун 2009.
Окачене су теме за испит.
 
 
 
ЛАА, ЛАБ, А1А, А1Б
рокови
Линеарна алгебра А
Линеарна алгебра В
Алгебра 1А
Алгебра 1Б
ЛААГ
теоријска питања и рокови
Рокови, школска 2008/2009.
Рокови, школска 2007/2008.
Рокови, школска 2006/2007.
Теоријска питања за испит
Теоријска питања за први колоквијум
Теоријска питања за други колоквијум
Линеарна алгебра Б
теоријска питања
Теоријска питања за други колоквијум
 
Линеарна алгебра А
резултати
Први колоквијум 2008/2009, 1в
ЛААГ
резултати
Април 2009.
Јануар 2009.
Други колоквијум 2008/2009.
Први колоквијум 2008/2009.
Линеарна алгебра Б
резултати
Април 2009.
Јануар 2009.
Алгебра 1Б
резултати
Април 2009.
Јануар 2009.
 
Консултације
По договору путем мејла...
 
 
 
дизајн: славко