Соња Телебаковић Онић
Катедра за алгебру и математичку логику
Математички факултет у Београду
sonja.onic@matf.bg.ac.rs
Кабинет 835, V спрат
 
 
 
Линеарна алгебра (група 103)
Зимски и летњи семестар 2022/23
Информације о предмету
Алгебра 1 (РЛ смерови)
Зимски семестар 2022/23
Информације о предмету
Алгебра 2 (Р смер)
Летњи семестар 2022/23
Информације о предмету
 
Консултације: по договору путем мејла, за време наставних недеља!