Novosti i obaveštenja

RSS

[IS]Rezultati kolokvijuma iz predmeta Informacioni sistemi29.11.2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Informacioni sistemi su upisani u informacioni sistem.

 

Elektronsko izdanje knjige 'Objektno orijentisano programiranje - C++ kroz primere'5.10.2019.

Pripremljeno je i objavljeno elektronsko izdanje knjige 'Objektno orijentisano programiranje - C++ kroz primere'. Knjiga može da se preuzme da adrese:

http://www.matf.bg.ac.rs/~smalkov/razno.html.

 

[FP]Rezultati pismenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja (sep2)29.9.2019.

Na pismenom delu ispita iz Funkcionalnog programiranja ostvareni su sledeći rezultati:

Osnovne studije:

   Indeks  Ime i prezime    Kol. Zad. Teor. Pism.(55) Ukupno (85)
  ---------------------------------------------------------------------
  224/2015 Đorđe Stanojević   18  60  50  55     73
  415/2016 Lazar Bojanić     18  57  41  49     67
  461/2018 Nikola Kovačević   23  55  43  49     72
  482/2017 Marija Filipović   15  53  48  50     65
  470/2018 Uroš Vučićević    16  49  27  39     55
   89/2015 Vladana Đorđević   16  48  38  43     59
  487/2018 Mladen Canović    14  46  36  41     55
  421/2016 Tijana Jevtić     17  45  38  41     58
  472/2017 Mihajlo Vićentijević 15  46  33  40     55
   83/2015 Aleksandra Jovičić  21  33  46  38     59
  172/2015 Mateja Marjanović   12  30  41  35     47
  ---------------------------------------------------------------------
   56/2015 Ivana Jordanov    14  24  12  18     32 

Master studije:

   Indeks  Ime i prezime  Pred. Zad. Teor. Pism.(45) Ukupno (85)
  ------------------------------------------------------------------
  1091/2017 Rastko Đorđević  44  57  48   38     82
  1094/2018 Jovan Dmitrović  33  51  40   33     66
  1096/2018 Srđan Lazarević  36  49  47   35     71
  1101/2017 Filip Lazić    31  39  40   29     60
  1104/2018 Petar Mićić    36  37  38   27     63
  1112/2018 Nikola Grulović  34  36  21   21     55 

Teorijski deo ispita će se održati u ponedeljak 30. septembra u objektu u Sv.Nikole 39 sa početkom u 12 sati, verovatno u učionici N206.

 

[RS]Termin usmenog dela ispita iz Razvoja softvera28.09.2019.

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 30. septembra u objektu u Sv.Nikole 39 sa početkom u 12 sati, verovatno u učionici N206:

 • grupa 1 - sreda 25. sep. 12:00
 • grupa 2 - sreda 25. sep. 12:30
 • grupa 3 - sreda 25. sep. 13:00
 • grupa 4 - sreda 25. sep. 13:30

 

[PBP]Termin usmenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka28.09.2019.

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 30. septembra u objektu u Sv.Nikole 39 sa početkom u 12 sati, verovatno u učionici N206:

 • grupa 1 - sreda 25. sep. 12:00
 • grupa 2 - sreda 25. sep. 12:30
 • grupa 3 - sreda 25. sep. 13:00
 • grupa 4 - sreda 25. sep. 13:30

 

[FP]Termin usmenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja28.09.2019.

Rezultati još nisu spremni, ali teorijski deo ispita će biti u ponedeljak 30.09. u 12 sati u objektu u SN, verovatno u učionici 206. Pratite pažljivo obaveštenja, zato što može doći do promene termina u slučaju da dođe do promene rasporeda.

 

[FP]Rezultati usmenog dela ispita iz Funkcionalnog programiranja20.09.2019.

Na usmenom (i pismenom) delu ispita iz Funkcionalnog programiranja ostvareni su sledeći rezultati:

   Indeks  Pred. Pism Usm  Ukupno Ocena
  ----------------------------------------
   171/2015 19  40   8   67   7
   215/2015 16  39  12   67   7
   316/2015 17  39  13   69   7
   85/2015 17  34  11   62   7
   71/2015 13  32   9   54   6
   289/2015 21  31  12   64   7
   427/2016 20  28  13   61   7
   435/2016 20  27  14   61   7
  1104/2017 31  22  12   65   7   

 

[RS]Rezultati pismenog dela ispita iz Razvoja softvera19.09.2019.

Na pismenom delu ispita iz Razvoja softvera ostvareni su sledeći rezultati:

   Indeks Ime i prezime     Pred. Zad. Teo. PI. Ukupno Grupa
  -----------------------------------------------------------------
   89/2015 Vladana Đorđević     33 17 18  35  68   1
  140/2015 Petar Košanin      35 19 13  32  67   2
   19/2015 Jelena Marković     32 15 15  30  62   3
  422/2016 Dragica Anđelković    32 19 11  30  62   4
  146/2015 Dalma Beara       25 14 15  29  54   1
  330/2013 Nikola Đukić       26 10 17  27  53   2
  268/2015 Đorđe Ćurković      33 18  9  27  60   3
   80/2015 Aleksa Jovanović     30 20  6  26  56   4
   85/2015 Stefan Stanišić     32 11 14  25  57   1
  427/2016 Milena Kurtić      31 10 14  24  55   2
   99/2015 Teodora Heldrih     28 12  7  19  47   3
  -----------------------------------------------------------------
   8/2015 Katarina Rudinac     29  7 17  24  53
  335/2015 Filip Kristić      34  8 16  24  58
  151/2015 Stefan Stevović     29  8 15  23  52
   31/2015 Đorđe Vučković      25  7 16  23  48
  114/2015 Luka Kumburović     23  8 15  23  46
  482/2017 Marija Filipović     34  7 13  20  54
  195/2015 Ana Petrović       34  6 14  20  54
  160/2015 Dušan Pantelić      33  7 10  17  50
   86/2015 Linda Anđela Karakaš   30  4 11  15  45
  435/2016 Jovana Pejkić      24  4  9  13  37
  472/2018 Aleksandra Radosavljević 23  3  8  11  34
   67/2015 Željko Simić       21  7  4  11  32
  485/2018 Tijana Todorov      28  2  6  8  36
  152/2012 Natalija Kostov     22  0  4  4  26 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 25. septembra u objektu u Sv.Nikole 39 sa početkom u 12 sati

 • grupa 1 - sreda 25. sep. 12:00
 • grupa 2 - sreda 25. sep. 12:30
 • grupa 3 - sreda 25. sep. 13:00
 • grupa 4 - sreda 25. sep. 13:30

Zbog toga što je veći broj studenata odložio ispit za 30.9. mole se ostali da dođu u 12 sati bez obzira na grupu. Termin ispita 30.9. će biti određen nakon objavljivanja rasporeda časova.

 

[PBP]Rezultati pismenog dela ispita iz Projektovanja baza podataka19.9.2019.

Na pismenom delu ispita iz Projektovanja baza podataka ostvareni su sledeći rezultati:

   Indeks  Ime i prezime    Kol.(30) Pis.(50) Ukupno Grupa
  ---------------------------------------------------------------
   421/2016 Jevtić Tijana      22   48    70   4
   434/2016 Vračarević Aleksandar  22   45    67   1
   224/2015 Stanojević Đorđe    24   43    67   2
   133/2015 Miličević Matija    19   37    56   3
   98/2015 Jovanović Filip     28   31    59   4
   417/2015 Pantelić Đorđe     21   31    52   1
   435/2016 Pejkić Jovana      26   28    54   2
   487/2018 Canović Mladen     22   27    49   3
   71/2015 Vuković Nikola     20   25    45   4
  ---------------------------------------------------------------
   119/2015 Krčmarević Mladen    19    8    27 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 25. septembra u objektu u Sv.Nikole 39 sa početkom u 12 sati:

 • grupa 1 - sreda 25. sep. 12:00
 • grupa 2 - sreda 25. sep. 12:30
 • grupa 3 - sreda 25. sep. 13:00
 • grupa 4 - sreda 25. sep. 13:30

Zbog toga što je veći broj studenata odložio ispit za 30.9. mole se ostali da dođu u 12 sati bez obzira na grupu. Termin ispita 30.9. će biti određen nakon objavljivanja rasporeda časova.

 

[IS]Rezultati pismenog dela ispita iz Informacionih sistema9.9.2019.

Na pismenom delu ispita iz Informacionih sistema ostvareni su sledeći rezultati:

   Indeks  Ime i prezime  Kol. Sem. Pis. Ukupno 
  --------------------------------------------------
  1032/2017 Ilić Aleksandra  15  28  37  80
   269/2013 Poznan Uroš    14  30  28  72
  1092/2018 Borozan Marina   0  28  27  55
  1090/2018 Milović Dušan   9  27  23  59
  1112/2018 Grulović Nikola  6  20  22  48 

Usmeni ispit će se održati u sredu 18. septembra sa početkom u 9 sati u objektu na Studentskom trgu.

 

Sve novosti...