University of Belgrade
Faculty of Mathematics
Department of Algebra and Logic

Studentski trg 16
11000 Belgrade
Serbia
Slavko Moconja
e-mail:   x@y   where   x = slavko   and   y = matf.bg.ac.rs


UML DS1 TI OPML KonsultacijeWebex soba: matf.webex.com/meet/slavko

Sva nastava biće izvođena u Webex sobi na adresi matf.webex.com/meet/slavko po zvaničnom rasporedu časova. Čas po pravilu počinje 15 minuta po punom satu i traje 45 minuta. Webex soba biće otvorena 15 minuta pre početka časa. Da biste ušli u sobu, kliknite na gornji link, pa na dugme "Join Meeting", unesite svoje ime i prezime i e-mail adresu, kliknite "Next", dozvolite (ili nemojte) korišćenje kamere i mikrofona, i još jednom kliknite "Join meeting". Studenti po ulasku u Webex sobu treba da isključe svoje kamere i mikrofone.
Moodle platforma: enastava.matf.bg.ac.rs

Predispitne obaveze (testove) studenti će polagati na Moodle platformi na adresi enastava.matf.bg.ac.rs. Studenti treba da upišu odgovarajući kurs na platformi. Testovi se polažu za vreme časova predavanja, svake druge nedelje počevši od treće nedelje nastave. (Ako bude nekih promena u terminima testova, studenti će biti blagovremeno obavešteni o tome.) Test će biti dostupan za izradu poslednjih 10 minuta časa.
Uvod u matematičku logiku

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Uvod u matematičku logiku - skripta
Zoran Petrić: Uvod u matematičku logiku - skripta
Slavko Moconja: Uvod u matematičku logiku - vežbe

Vežbe za tokove 1O1 i 1O2 drži Matej Milićević.

Beleške sa predavanja: 1O1, 1. čas, 1O2, 1. čas, 1O1, 2. čas, 1O2, 2. čas, 1O1, 3. čas, 1O2, 3. čas, 1O1, 4. čas, 1O2, 4. čas, 1O1, 5. čas, 1O2, 5. čas, 1O1, 6. čas, 1O2, 6. čas, 1O1, 7. čas, 1O2, 7. čas, 1O1, 8. čas, 1O2, 8. čas, 1O1, 9. čas, 1O2, 9. čas, 1O1, 10. čas, 1O2, 10. čas, 1O1, 11. čas, 1O2, 11. čas, 1O1, 12. čas, 1O2, 12. čas, 1O1, 13. čas, 1O2, 13. čas

Rezultati testova
Diskretne strukture 1

Informacije o kursu

Žarko Mijajlović, Zoran Petrović, Maja Roslavcev: Diskretne strukture 1 - skripta

Vežbe za grupe 1I1A, 1I1B i 1I1C (1I3A) drži Milan Alimpić, a za grupe 1I2A, 1I2B i 1I2C (1I3B) drži Stefan Mitrović.

Beleške sa predavanja: 1I1, 1. čas, 1I2, 1. čas, 1I1, 2. čas, 1I2, 2. čas, 1I1, 3. čas, 1I2, 3. čas, 1I1, 4. čas, 1I2, 4. čas, 1I1, 5. čas, 1I2, 5. čas, 1I1, 6. čas, 1I2, 6. čas, 1I1, 7. čas, 1I2, 7. čas, 1I1, 8. čas, 1I2, 8. čas, 1I1, 9. čas, 1I2, 9. čas, 1I1, 10. čas, 1I2, 10. čas, 1I1, 11. čas, 1I2, 11. čas, 1I1, 12. čas, 1I2, 12. čas, 1I1, 13. čas, 1I2, 13. čas

Rezultati testova
Teorija izračunljivosti

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Teorija izračunljivosti - skripta (kod Miše)
Irena Spasić & Predrag Janičić: Teorija algoritama, jezika i automata - zbirka zadataka
Slavko Moconja: Neodlučivost logike prvog reda
Slavko Moconja: Materijali analognog kursa (sa nešto drugačijim pristupom)

Vežbe drži Aleksandra Kostić.

Beleške sa predavanja: 1. čas, 2. čas, 3. čas, 4. čas, 5. čas, 6. čas, 7. čas, 8. čas, 9. čas, 10. čas, 11. čas, 12. čas

Rezultati testova
Odabrana poglavlja matematičke logike

Beleške
Konsultacije

Konsultacije se održavaju u terminu po dogovoru putem mejla, u kabinetu 812 ili u Webex sobi.