University of Belgrade
Faculty of Mathematics
Department of Algebra and Logic

Studentski trg 16
11000 Belgrade
Serbia
Slavko Moconja
e-mail:   x@y   where   x = slavko   and   y = matf.bg.ac.rs


UML TI ZM OPML Konsultacije

Uvod u matematičku logiku

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Uvod u matematičku logiku - skripta
Zoran Petrić: Uvod u matematičku logiku - skripta
Slavko Moconja: Uvod u matematičku logiku - vežbe

Stranica Mateja Milićevića

Rezultati testova - grupe 1o1 i 1o2
Na šestom testu u petak, 13. decembra, jedan rad nije bio potpisan.
Teorija izračunljivosti

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Teorija izračunljivosti - skripta (kod Miše)
Irena Spasić & Predrag Janičić: Teorija algoritama, jezika i automata - zbirka zadataka
Slavko Moconja: Neodlučivost logike prvog reda
Zasnivanje matematike

Ispit će biti organizovan kao i prethodne godine kod profesora Tanovića.
Stranica kursa profesora Tanovića
Odabrana poglavlja matematičke logike

Materijali za L smer
Irena Spasić & Predrag Janičić: Teorija algoritama, jezika i automata - zbirka zadataka
Materijali Aleksandre Kostić
Spisak zadataka Aleksandre Kostić
Zadaci za vežbu Aleksandre Kostić
Konsultacije

Konsultacije se održavaju u terminu po dogovoru putem mejla, u kabinetu 812 ili u mojoj Webex sobi na adresi https://matf.webex.com/meet/slavko.