Slavko Moconja
assistant professor

e-mail:   x@y   where   x = slavko   and   y = matf.bg.ac.rs


U školskoj 2018/19. godini ne držim nastavu na Matematičkom fakultetu.