University of Belgrade
Faculty of Mathematics
Department of Algebra and Logic

Studentski trg 16
11000 Belgrade
Serbia
Slavko Moconja
e-mail:   x@y   where   x = slavko   and   y = matf.bg.ac.rs


UML TI ZM OPML Konsultacije

Uvod u matematičku logiku

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Uvod u matematičku logiku - skripta
Zoran Petrić: Uvod u matematičku logiku - skripta
Slavko Moconja: Uvod u matematičku logiku - vežbe

Stranica Mateja Milićevića

Šesti test (prirodni brojevi, bijekcije, prebrojivost) biće održan na času predavanja u nedelji 9 - 13. decembra.

Okvirni termini preostalih testova:
  • sedmi test: nedelja 23 - 27. decembar.

OBAVEŠTENJE: U petak, 6. decembra, grupa 1o1 neće imati predavanja.

Rezultati testova - grupe 1o1 i 1o2Teorija izračunljivosti

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Teorija izračunljivosti - skripta (kod Miše)
Irena Spasić & Predrag Janičić: Teorija algoritama, jezika i automata - zbirka zadataka

Prvi kolokvijum biće održan u kolokvijumskoj nedelji. Drugi kolokvijum biće održan u terminu pismenog ispita u ispitnom roku Januar 1.
Zasnivanje matematike

(nema podataka)Odabrana poglavlja matematičke logike

(nema podataka)Konsultacije

termin: sreda 10-11h i petak 10-11h
kabinet: 812