Slavko Moconja

University of Belgrade
Faculty of Mathematics
Department of Algebra and Logic

address: Studentski trg 16, 11000 Belgrade, Serbia

e-mail: x@y.z, where x = slavko, y = matf, z = bg.ac.rs
Nastava u 2016/2017. godini:


Termini usmenih ispita u septembarskom roku:
  • Uvod u matematičku logiku: 6. septembar u 11h;
  • Diskretne strukture 1: 15. septembar u 11h;
  • Teorija izračunljivosti: 11. septembar u 11h;
  • U septembarskom roku neće biti dodatnih termina za usmeni ispit.


Uvod u matematičku logiku

- O kursu.

- Literatura i dodatni materijali:

Diskretne strukture 1

- O kursu.

- Literatura i dodatni materijali:

Teorija izračunljivosti

- O kursu.

- Literatura i dodatni materijali:

Odabrana poglavlja matematičke logike (master)

- Zadaci.Moj kabinet je 812.
Konsultacije držim po dogovoru putem mejla.