University of Belgrade
Faculty of Mathematics
Department of Algebra and Logic

Studentski trg 16
11000 Belgrade
Serbia
Slavko Moconja
e-mail:   x@y   where   x = slavko   and   y = matf.bg.ac.rs


UML TI ZM OPML Konsultacije

Uvod u matematičku logiku

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Uvod u matematičku logiku - skripta
Zoran Petrić: Uvod u matematičku logiku - skripta
Slavko Moconja: Uvod u matematičku logiku - vežbe

Stranica Mateja Milićevića

Studenti kojima sam dozvolio da rade nadoknadu testova, nadoknadu će raditi u četvrtak, 9. januara, u 11h u kabinetu 812.

Rezultati testova - grupe 1o1 i 1o2
Na šestom testu u petak, 13. decembra, jedan rad nije bio potpisan.Teorija izračunljivosti

Informacije o kursu

Nebojša Ikodinović: Teorija izračunljivosti - skripta (kod Miše)
Irena Spasić & Predrag Janičić: Teorija algoritama, jezika i automata - zbirka zadataka
Slavko Moconja: Neodlučivost logike prvog reda

Prvi kolokvijum biće održan u kolokvijumskoj nedelji. Drugi kolokvijum biće održan u terminu pismenog ispita u ispitnom roku Januar 1.
Zasnivanje matematike

(nema podataka)Odabrana poglavlja matematičke logike

(nema podataka)Konsultacije

termin: sreda 10-11h i petak 10-11h
kabinet: 812