Slavko Moconja

University of Belgrade
Faculty of Mathematics
Department of Algebra and Logic

e-mail: x@y where x=slavko and y=matf.bg.ac.rs
office: 812Materijali za studente

Grčki alfabet
Matematička indukcija [UML i DS1]
Iskazna logika [UML i DS1]
Primeri primene kompaktnosti [UML i DS1]
Skupovi [UML i DS1]
Binarne relacije [UML i DS1]
Funkcije [UML i DS1]
Poređenje kardinalnosti [UML i DS1]
Elementarna aritmetika [DS1]


Uvod u matematičku logiku

Nebojša Ikodinović: Uvod u matematičku logiku (preporučeni udžbenik)
Nebojša Ikodinović: Uvod u matematičku logiku (skripta)
Zoran Petrić: Uvod u matematičku logiku (skripta)
Slavko Moconja: Uvod u matematičku logiku (vežbe)

Slajdovi: 1. čas, 2. čas, 3. čas, 4. čas, 5. čas, 6. čas,
7. čas, 8. čas, 9. čas, 10. i 11. čas, 12. čas, 13. čas

Ispitna pitanja

Usmeni ispit (januar 2): utorak, 13. februar, u 10h u N salama.


Matematička logika u računarstvu

Nebojša Ikodinović: Matematička logika u računarstvu (skripta)

Slajdovi: 1. čas, 2. čas, 3. i 4. čas, 5. čas, 6. i 7. čas,
8. čas, 9., 10. i 11. čas, 12. čas

Rezultati (26. januar)

Usmeni ispit (januar 2): utorak, 13. februar, u 10h u N salama ili subota, 24. februar, u 10h na Studentskom trgu.


Diskretne strukture 1

Slajdovi: 1. čas, 2. čas, 3. čas, 4. čas, 5. čas, 6. čas,
7. čas, 8. čas, 9. čas, 10. čas, 11. čas, 12. čas, 13. čas

Ispitna pitanja

Rezultati januara 2. Radovi se mogu pogledati u ponedeljak, 12. januara, u 11h u kabinetu 812 na Studentskom trgu.

Usmeni ispit (januar 2): sreda, 14. februar, u 10h u N salama subota, 24. februar u 10h na Studentskom trgu.


Algebra 2


Konsultacije

Po dogovoru putem mejla.