ЈЕЛЕНАШКОРИЋ

Јелена Шкорић, сарадник у настави
Катедра за алгебру и логику
Математички факултет
Универзитет у Београду

контакт: skoric@matf.bg.ac.rs
за консултације јавити се мејлом
Линеарна алгебра А, 2009/10.
групе: 1о3а, 1о3б
професор: Александар Липковски
контакт: acal@matf.bg.ac.rs
Линеарна алгебра Б, 2009/10.
групе: 2ла, 2лб
професор: Александар Липковски
контакт: acal@matf.bg.ac.rs
Линеарна алгебра Б, 2009/10.
групе: 2ра, 2рб
професор: Драгана Тодорић
контакт: draganat@matf.bg.ac.rs
Алгебра 1Б, 2009/10.
групе: 3ла, 3лб
професор: Гојко Калајџић
контакт: gojko@matf.bg.ac.rs