Универзитет у Београду
Математички факултет
Библиотека
Електронске књиге

Корисни линкови

Упозорење на "предаторске"
часописе и издаваче

Радно време:
доступност читаонице
8:00-19:00

КоБСОН презентацију можете преузети овде

ОМОГУЋЕН ЈЕ
WIRELESS
ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ
У ЧИТАОНИЦИ!!!Библиотека Математичког факултета је високошколска библиотека, налази се на првом спрату зграде на Студентском тргу 16. Делатност библиотеке је прикупљање, избор, обрада и давање на коришћење библиотечке грађе, као и пружање других библиотечко-информационих услуга.

У фонду Библиотеке налази се више од 69000 библиотечких јединица, 33000 монографских публикација (књига) и више од 36000 свезака часописа са веома значајним научнинм радовима из области математике, астрономије и механике. У посебне фондове издвојени су: стара и ретка књига, издања на Це де и Де ве де медијима (CD, DVD), један број најчешће коришћених књига (уџбеници, збирке задатака), фондови доктората, као и магистарских и специјалистичких радова. Библиотечки фондови су у затвореном приступу.

Библиотека има дугу традицију. Сматра се да је основана 1894. године, заједно са Математичким семинаром Филозофског факултета.

Библиотека Математичког факултета и њени запослени стално се труде да унапреде свој рад, а о томе говори и податак да је току уношење података о библиотечкој грађи у базу података уз пуно поштовање домаћих и међународних библиотечких стандарда. Тренутно се у бази података налази близу 22000 записа(монографске публикације).

Укупна површина просторија Библиотеке је 222.6 м2, при чему поседује читаоницу површине 60 м2 са 40 читалачких места.Особље библиотеке чине:

Миљана Тодоровић, виши дипл. библиотекар,

Снежана Чолаковић, књижничар, са положеним стручним испитом

Никола Шћепанчевић, дипл. математичар за рачунарство и информатику, шеф библиотеке, са положеним стручним испитом


Адреса: Студентски трг 16., I спрат, соба 409
Телефон: 011 202 7849


Све информације у вези са радом Библиотеке, као и предлоге и примедбе можете слати на електронске адресе ваших виртуелних библиотекара: miljana[at]matf.bg.ac.rs, scepann[at]matf.bg.ac.rs