Programiranje 2


Profesor: dr. Predrag Janičić

Asistent: Sana Stojanović

Vežbe: četvrtkom od 8h do 14h u sali 1 u Jagićevoj

Konsultacije: četvrtkom od 14h do 16h u Jagićevoj ili po dogovoru (poželjno je najaviti dolazak mail-om)

 

Obaveštenje:

 • KONSULTACIJE CE BITI ODRZANE U SREDU 09.05.12. U 12h U KABINETU 716 NA TRGU.
 • Domaci zadaci . Programe poslati do cetvrtka 03.05.2012.

 

Uputstva:

 

Programski jezik C:

Teme obrađene na vežbama:

 1. Obnavljanje gradiva iz prvog semestra: I čas
 2. Matrice, pokazivači, veza sa funkcijama: II čas
 3. Prenos matrica u funkciju, pokazivači, veza sa nizovima, karakterske niske: III čas
 4. Pokazivači na funkcije, dinamička alokacija memorije (malloc, calloc, realloc): IV čas
 5. Primeri korišćenja funkcije realloc: V čas
 6. Primeri korišćenja funkcije realloc (primeri sa polinomima, razni zadaci): VI čas
 7. Množenje polinoma, računanje vrednosti polinoma u datoj tački: VII čas
 8. Osnovne funkcije za rad sa listama (ubacivanje elementa na početak i na kraj liste, ispisivanje liste, brisanje liste): IX čas
 9. Pretraživanje liste, brisanje elementa liste, ubacivanje elementa u sortiranu listu, funkcije za rad sa redom: X čas
 10. Osnovne funkcije za rad sa stablima (ubacivanje elementa u stablo, pretraživanje stabla, ispisivanje i oslobadjanje stabla), rekurzije: XI čas
 11. Predstavljanje aritmetičkog izraza pomoću stabla, unošenje aritmetičkog izraza sa standardnog ulaza, parsiranje stringa kojim je zadat aritmetički izraz, računanje vrednosti aritmetičkog izraza: XII čas
 12. Sortiranje liste, sistemske funkcije qsort i bsearch: XIII čas
 13. Razni zadaci sa stablima, funkcije fseek i ftell: XIV čas