Metodika nastave računarstva - stari statutProfesor: dr. Miroslav Marić
Asistent: Sana Stojanović Đurđević


Obavestenje:

  • U roku jun2 ce ispit biti odrzan u ponedeljak 05.07.2021. u 17h. Javite mi se mail-om ako planirate da izadjete na ispit.

Način polaganja ispita:

  • Ispit se polaže u terminima koji su zakazani od strane fakulteta.
  • I praktični i usmeni deo ispita se polažu u terminu ispita.
  • Ispit se radi 2 sata, dobijate jedan zadatak i 4-5 kratkih teoretskih pitanja.
  • Praktični deo ispita se sastoji od jednog zadatka koji se radi u Visual Studio-u u C#. Zadaci za vežbanje mogu naći na stranici posvećenoj predmetu Metodika nastave računarstva 2 (za stari statut se ne traži sve što se nalazi na toj stranici, uglavnom se pojavljuju zadaci koji imaju u sebi korišćenje tajmera, crtanje grafičkih objekata i njihovo bojenje).
  • Osnove programskog jezika C# i korišćenja Visual Studio-ja: Visual Studio Tutorial
  • Za spremanje teorijskih pitanja koristi se stara Tubina skripta.
  • Položen pismeni ispit se važi u dva uzastopna roka (ako položite pismeni a padnete usmeni, imate pravo da sledeći put izadjete samo na usmeni deo ispita).