Predrag Janičić
Personal Page / Lična strana


Predrag Janicic

Predrag Janičić
full professor
Department for Computer Science, Faculty of Mathematics, University of Belgrade

redovni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu