INTERPRETACIJA ASTRONOMSKIH SPEKTARA (izborni predmet na master studijama)

Predmetni nastavnik: prof. dr Olga Atanacković

Program: Osnovna literatura [PDF]

Predavanja


Interesantno! R.L.Kurucz: 2003, "A Few Things We Do Not Know About Stars and Model Atmospheres" [PDF]

Seminarski radovi/prezentacije

2011/12.
1. Irena Pirković: Merenje spektralnih linija
2. Andrej Obuljen: Wilson-Bappu efekat
3. Slobodan Opsenica: Zvezdani vetrovi
4. Vladimir Zeković: Maseri

2012/13.
1. Stanislav Milošević: Hemijska analiza
2. Majda Smole

2013/14.
1. Ana Mitrašinović: Analiza merenja spektralnih linija
2. Djordje Savić: Spektralni uredjaji i svetlosni detektori
3. Sanja Jonić: Spektri AGN-ova

2014/15.
1. Uroš Meštrić

2016/17.
1. Vanja Sarković: Hladni molekulski oblaci
2. Vanja Sarković: Prašina
2. Velibor Velović: Spektri ostataka supernovih
3. Aleksandra Janješ: Zvezdani vetrovi

2017/18.
1. Ivana Bešlić: Novi metod za merenje vangalaktickih rastojanja
2. Dušan Vukadinović: Zastupljenost hemijskih elemenata na Suncu i zvezdama

2018/19.
1. Nikolina Milanović: Brzinska polja u zvezdanim fotosferama