U Virtuelnoj biblioteci Matematičkog fakulteta nalaze se odabrane digitalizovane knjige Antona Bilimovića.

Geometrijske osnove računa sa Diadama

Anton Bilimović

Beograd, 1930

PDF

Racionalna mehanika I - Mehanika tačke

Anton Bilimović

Beograd, 1939

PDF

Geometrija za V razred srednjih škola Planimetrija

Anton Bilimović, Tatomir Anđelić

Beograd, 1940

PDF

Racionalna mehanika II - Mehanika sistema

Anton Bilimović

Beograd, 1951

PDF

Dinamika čvrstog tela

Anton Bilimović

Beograd, 1955

PDF

Euklidovi Elementi

Anton Bilimović

Beograd, 1957

PDF

Deset Apolonijevih zadataka o dodiru krugova

Anton Bilimović

Beograd, 1977

PDF