dr Mladen Nikolić

 
Home Courses (Serbian) Education Interests

Publications

Software

   
 

Uvod u organizaciju računara (M)

Literatura

Način polaganja ispita

  • Kolokvijum od 30 poena
  • Završni ispit od 70 poena
  • Na završnom ispitu je potrebno osvojiti po 30% na teoriji i na zadacima

Nastavne teme

Primer kolokvijuma

Primer ispita (2015/16)

Rezultati septembarskog ispita
Uvid u radove i upis ocena ce biti odrzan 5.9. u 16h u Siminoj 2.