dr Mladen Nikolić

 
Home Courses (Serbian) Education Interests

Publications

Software

   
 

Programiranje 2 (I)

Literatura

Način polaganja ispita

  • 2 teorijska testa po 10 poena
  • Praktični kolokvijum od 20 poena
  • Završni ispit od 60 poena (prag od po 25% i na teoriji i na zadacima)

Stabla

Licence

Rezultati ispita u roku septembar 2
Uvid u teorijski deo ce biti odrzan u petak u 13:30h na 4. spratu, a upis ocena za oba roka u utorak u 14:30 u Siminoj 2.