dr Mladen Nikolić

 
Home Courses (Serbian) Education Interests

Publications

Software

   
 

Programiranje 1 (I)

Strana kursa

Literatura

Način polaganja ispita

  • Teorijski test od 20 poena
  • Praktični kolokvijum od 20 poena
  • Završni ispit od 60 poena (prag od po 25% i na teoriji i na zadacima)

Linux i slobodni softver

Rezultati junskog ispita.