Nikola Milev

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarstvo i informatiku

Početna OOP UOAR2 Obaveštenja

Kursevi iz zimskog semestra:

Programiranje 1

Kabinet: 716

Kontakt:

CV

Konsultacije po dogovoru

Objektno orijentisano programiranje (I smer)


Profesor: Vladimir Filipović
Asistenti: Nemanja Mićović i Biljana Stojanović

Raniji rokovi
Primeri kolokvijuma i ispita od prethodnih godina mogu se naći na stranici Biljane Stojanović.
Preporučeno je pogledati i materijale koje su kačili ostali asistenti sa kursa.

Čas 1:

Čas 2:

Čas 3:

Čas 4:

Čas 5:

Čas 6:

 • Ključna reč final: link
 • Dokument o polimorfizmu: link
 • Abstraktne klase i metodi: link
 • Dokument o abstraktnim klasama: link
 • Kastovanje (deo pod naslovom "Casting Objects"): link
 • Operator insanceof (deo pod naslovom "The Type Comparison Operator instanceof"): link
 • Skrivanje metoda
 • Materijali sa časa

Čas 7:

 • Vežbanje za kolokvijum

Čas 8:

Čas 9:

Čas 10:

Čas 11:

Čas 12:

Čas 13:

 • Klasa TextArea link
 • Klasa RadioButton link
 • Klasa ToggleGroup link
 • Oracle tutorijal za korišćenje RadioButton kontrole link
 • Oracle tutorijali za JavaFX kontrole link
 • Zadatak sa roka Jun2 2016. link
 • Enumeracije link
 • NOVO Tutorijal za debagovanje u razvojnom okruženju Eclipse link
 • Materijali sa časa

Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2

Profesori: Aleksandar Kartelj i Jovana Kovačević
Asistent: Ivana Tanasijević

Svi zadaci sa časova i za vežbu sa rešenjima (autor: Ivana Tanasijević)

Primer kolovijuma

Čas 1:

Čas 2:

 • Sabirač, poluoduzimač, oduzimač, četvorobitni sabirač
 • Multiplekser, demultiplekser, dekoder, enkoder
 • Šifter
 • Razni zadaci
 • Materijali sa časa

Čas 3:

Čas 4:

 • J-K flip flopovi
 • Asinhroni i sinhroni brojači
 • Tablični metod za izgradnju sinhronih brojača
 • Materijali sa časa

Čas 5:

Čas 6:

 • Vežbanje za kolokvijum; zadaci

Čas 7:

Čas 8:

 • ASM2 (dvoprolazni asembler)
 • Izvorni kod za ASM2: link
 • PDF sa dokumentacijom za SIM sadrži i dokumentaciju za ASM2
 • Materijali sa časa

Čas 9:

Čas 10:

Čas 11:

 • ASM2 zadaci; vežbanje

Čas 12:

 • Vežbanje za ispit

Obaveštenja


24.09.2017: Rezultati ispita iz Objektno orijentisanog programiranja u roku septembar 2 zajedno sa rezultatima kolokvijuma mogu se naći ovde . Studenti čiji su poeni sa ispita označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
U slučaju potencijalne greške u dokumentu, javiti se na mejl što pre. Za uvid u radove javiti se mejlom.

24.09.2017: Objavljeno je rešenje zadatka sa postavkom iz roka Septembar 2 (videti link "Raniji rokovi" u delu OOP).

23.09.2017: Uvid u radove za ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 2 održače se u nedelju 24.09. u 13:00 časova u kabinetu 716 (na Trgu).

22.09.2017: Konačni rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 2, zajedno sa rezultatima praktičnog dela kolokvijuma mogu se naći ovde .
Ukupan prag na praktičnom delu je 40%, odnosno 20 od 50 poena. Maksimalni broj ostvarenih poena je 50. Studenti čiji su ukupni poeni označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
U slučaju potencijalne greške, javiti se na mejl što pre.
Za uvid u radove javiti se mejlom.

22.09.2017: Raspored sedenja za ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u roku Septembar 2, koji će se održati 24.09. nalazi se ovde. Svi studenti polagaće ispit na fakultetskim računarima. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.
Napomena: Ispit počinje u 9:30 časova.

19.09.2017: Raspored sedenja za ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 2 nalazi se ovde. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.

17.08.2017: Mole se studenti koji su položili kurs u rokovima JUN1 i JUN2, a ocena im nije upisana u hipatiju, da svoje podatke unesu u sledeću tabelu.

17.08.2017: Objavljeno je rešenje zadatka iz roka Septembar 1 (videti link "Raniji rokovi" u delu OOP).

15.09.2017: Studenti koji planiraju da izađu na ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 2 mole se da se prijave na ovaj formular. Formular se odnosi na sve studente. Studenti koji se ne prijave smatraće se da ne planiraju da izađu na ispit. Rok za prijave je do 18.08. u ponoć.

15.09.2017: Studenti koji planiraju da izađu na ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u roku Septembar 2 mole se da se prijave na ovaj formular. Formular se odnosi na sve studente. Studenti koji se ne prijave smatraće se da ne planiraju da izađu na ispit. Rok za prijave je do 21.08. u ponoć.
Napomena: Kako je jedan termin za usmeni deo ispita potencijalno nakon roka za prijavu, mole se studenti koji su se prijavili preko ovog formulara a polože ispit u medjuvremenu da se jave asistentu Nikoli Milev na mejl.

12.09.2017: Usmeni deo ispita iz Objektno orijentisanog programiranja kod profesora Vladimira Filipovića održaće se u utorak, 19.09.2017. u 9:00. Studenti koji su ostvarili uslov za izlazak na ispit ali im se ovaj termin preklapa sa terminom nekog drugog ispita moći će naknadno da polažu ispit. Naknadni termin biće dogovoren 19.09.
Usmeni deo ispita iz Objektno orijentisanog programiranja kod profesora Aleksandra Kartelja biće održan u četvrtak, 21.09.2017. u dve grupe. Obaveštenje sa profesorove stranice može se videti ovde.

6.09.2017: Rezultati ispita iz Objektno orijentisanog programiranja u roku septembar 1 mogu se naći ovde . Studenti čiji su poeni sa ispita označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
U slučaju potencijalne greške u dokumentu, javiti se na mejl što pre. Za uvid u radove javiti se mejlom.

4.09.2017: Konačni rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 1, zajedno sa rezultatima praktičnog dela kolokvijuma mogu se naći ovde .
Ukupan prag na praktičnom delu je 40%, odnosno 20 od 50 poena. Maksimalni broj ostvarenih poena je 50. Studenti čiji su ukupni poeni označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
U slučaju potencijalne greške, javiti se na mejl što pre.
Uvid u u radove: utorak, 5.09, u 13h u kabinetu 716.

2.09.2017: Ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u ispitnom roku Septembar 1 počinje u 9:30 časova.

1.09.2017: Raspored sedenja za ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u roku Septembar 1 nalazi se ovde. Svi studenti polagaće ispit na fakultetskim računarima. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.

31.08.2017: Konsultacije iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 i Objektno orijentisanog programiranja biće održane u nedelju, 3.09. u 13:00 časova.

31.08.2017: Raspored sedenja za ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 1 nalazi se ovde. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.

25.08.2017: Studenti koji planiraju da izađu na ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Septembar 1 mole se da se prijave na ovaj formular. Formular se odnosi na sve studente. Studenti koji se ne prijave smatraće se da ne planiraju da izađu na ispit. Rok za prijave je do 30.08. u ponoć.

25.08.2017: Studenti koji planiraju da izađu na ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u roku Septembar 1 mole se da se prijave na ovaj formular. Formular se odnosi na sve studente. Studenti koji se ne prijave smatraće se da ne planiraju da izađu na ispit. Rok za prijave je do 30.08. u ponoć.

17.08.2017: Objavljena su rešenja nekih zadataka iz rokova Jun 1 i Jun 2 (videti link "Raniji rokovi" u delu OOP).

9.06.2017: Uneti su poeni iz Objekno orijentisano programiranje za rok Jun 1 u Hipatiju. Ukoliko postoji greška u oceni, treba se javiti profesoru Filipoviću na mejl.

4.06.2017: Uvid u radove za OOP i UOAR2 u roku jun 2 održaće se 7.07. u 12:00 časova na Trgu.

4.06.2017: Rezultati ispita iz Objektno orijentisanog programiranja u roku jun 2 mogu se naći ovde . Studenti čiji su poeni sa ispita označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
U slučaju potencijalne greške u dokumentu, javiti se na mejl što pre.

2.06.2017: Konačni rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Jun 2, zajedno sa rezultatima praktičnog dela kolokvijuma mogu se naći ovde .
Ukupan prag na praktičnom delu je 40%, odnosno 20 od 50 poena. Maksimalni broj ostvarenih poena je 50. Studenti čiji su ukupni poeni označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
U slučaju potencijalne greške, javiti se na mejl što pre.

30.06.2017: Usmeni ispit iz Objektno orijentisanog programiranja održaće se u nedelju, 9.07.2017. u 9:00 časova u Jagićevoj.

30.06.2017: Raspored sedenja za ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u roku Jun 2 nalazi se ovde. Svi studenti polagaće ispit na fakultetskim računarima. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.

29.06.2017: Rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Jun 2, zajedno sa rezultatima praktičnog dela kolokvijuma mogu se naći ovde .
Ukupan prag na praktičnom delu je 40%, odnosno 20 od 50 poena. Maksimalni broj ostvarenih poena je 50. Studenti čiji su ukupni poeni označeni crvenom bojom nisu ostvarili prag.
Studentima čiji su poeni za prvi zadatak označeni zvezdicom naknadno će biti pregledan prvi zadatak pa njihovi rezultati nisu konačni.
Zainteresovani za uvid u radove neka se jave mejlom.
U slučaju potencijalne greške, javiti se na mejl što pre.

26.06.2017: Doslo je do male izmene u rasporedu sedenja za UOAR2. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.

26.06.2017: Raspored sedenja za ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u roku Jun 2 nalazi se ovde. U slučaju nedoumica ili grešaka javiti se asistentu Nikoli Milev na mejl.

26.06.2017: Studenti koji planiraju da izađu na ispit iz Objektno orijentisanog programiranja u roku Jun 2 mole se da se prijave na ovaj formular. Formular se odnosi na sve studente. Studenti koji se ne prijave smatraće se da ne planiraju da izađu na ispit. Rok za prijave je do 29.06. u ponoć.

20.06.2017: Studenti koji planiraju da izađu na ispit iz Uvoda u organizaciju i arhitekturu računara 2 u ispitnom roku Jun 2 mole se da se prijave na ovaj formular. Studenti koji se ne prijave smatraće se da ne planiraju da izađu na ispit. Rok za prijave je do 25.06. u ponoć.