Nikola Milev

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Katedra za računarstvo i informatiku

Početna UOAR1 Obaveštenja

Kursevi iz zimskog semestra:

Programiranje 1

Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1 (MNVR)

Kabinet: 716

Kontakt:

CV

Konsultacije po dogovoru

Obaveštenja


16.10.2017: Čas za grupu 2LA u sredu, 18.10. u 19:15h biće održan.