Nevena Ćirić

saradnik u nastavi

Barn owl Bird Clip art - owl @kisspng


Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu


Kontakt

email: nevena_ciric@matf.bg.ac.rs
kabinet: 716


Konsultacije u letnjem semestru 2019/2020

Dolazak obavezno najaviti mejlom dan ranije.