Nevena Ćirić

asistent na Katedri za računarsvo i informatiku

Barn owl Bird Clip art - owl @kisspng


Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu


Kontakt

email: nevena.ciric@matf.bg.ac.rs
kabinet: 716


Konsultacije u jesenjem semestru 2023/2024

Obavezno se najaviti mejlom dan ranije.