Nataša Đurđević

saradnik u nastavi

Katedra za geometriju

e-mail: natasa@matf.bg.ac.rs

broj kabineta: 843a

ranije držani kursevi:

Geometrija 1

Geometrija 3

kursevi u školskoj 2016/2017. godini:

Geometrija 4

Geometrija 2

Matematika 1