Asistent: Aleksandar Mojsić

e-mail: mojsica@matf.bg.ac.yu


Geometrija (smer - informatika)

Nacrtna geometrija

Wavelets


Konsultacije su petkom 12-14h na Matematickom fakultetu, kabinet 843a. Obavezno se najaviti e-mail-om!!!