- Spisak studenata grupe 1o3a-

 1. Suzana Luković 185/09 L
 2. Dragana Bogunović 135/09 V
 3. Zora Golubović 134/09 M
 4. Ljiljana Golubović 168/09 L
 5. Milica Kovačević 186/09 M
 6. Sanja Vilimanović 272/09 V
 7. Dušan Džamić 6/09 R
 8. Danijel Marinković 80/09 L
 9. Dejan Živković 121/09 R
 10. Maja Milovanović 214/09 L
 11. Vladislav Solomko 279/09 M
 12. Nikola Rakočević 228/09 V
 13. Maja Mihajlović 76/09 L
 14. Ivana Joksimović 25/09 V
 15. Milan Josifović 71/09 L
 16. Aleksandar Janković 237/09 L
 17. Dijana Lakić 218/09 L
 18. Vladimir Perić 68/09 R
 19. Miloš Japundžić 174/09 V
 20. Jelena Novaković 50/09 L
 21. Milica Nikolić 94/09 L
 22. Lidija Vukić 98/09 L
 23. Milica Jovalekić 42/09 M