Please Wait for AJAX Results

Mirko Spasić

moja slika

    - asistent -
    Matematički fakultet,
    Katedra za Računarstvo i Informatiku
    Studentski trg 16,
    11000 Beograd

    e-mail:  mirko at matf bg ac rs
    termin konsultacija:   četvrtak 15h, 716
                                      (najaviti se mailom)