Please Wait for AJAX Results

dr Mirko Spasić

moja slika

    - docent -
    Matematički fakultet,
    Katedra za Računarstvo i Informatiku
    Studentski trg 16,
    11000 Beograd

    e-mail:  mirko at matf bg ac rs
    termin konsultacija:   utorak 12h, Sv. Nikole
                                      (obavezna najava mailom)