МИЛИЦА
ЈОВАНОВИЋ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
@
Обавештења        Математика        Топологија А        ОПГТ (Теорија хомотопије)

[08.10.2019.] У распореду је дошло до мале промене. Вежбе из Топологије А се одржавају у истом термину, али у учионици 840 (уместо 406).
[27.09.2019.] Теоријских вежби из Математике за хемичаре неће бити прве недеље већ са часовима крећемо 07.10.