МИЛИЦА
ИКОНИЋ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
|   @   |    кабинет 836    |

Сви материјали из Анализе 1 за практикуме и вежбе ће се налазити на порталу Enastava - ОВДЕ.[29.09.2020.] Резултати испита из Анализе 1 за ток 1О1, као и из Анализе 1А и Анализе 1Б за токове 1О1 и 1О4 можете преузети овде.

[29.09.2020.] Резултати испита из Анализе 1 за ток 1О4 можете преузети овде. Студенти који не желе да им се оцена унесе у Хипатију нека пошаљу мејл до 29. септембра поподне професорки Јовани Николић, упис оцена у индекс организоваће се касније.

[25.09.2020.] Резултати испита из Анализе 1 за ток 1О4 можете преузети овде. За увид у радове јавити се колеги Душану Дробњаку.

[18.09.2020.] Резултати испита из Анализе 1 за ток 1О1б можете преузети овде. За увид у радове јавити се колеги Петру Стојчићу.

[06.09.2020.] Резултати испита из Анализе 1 за ток 1О4 могу се наћи на сајту професорке Јоване Николић.

[04.09.2020.] Резултате испита из Анализе 1 за ток 1О1 можете преузети овде. За увид се јавити колеги Петру Стојчићу.

[12.07.2020.] Упис оцена из Анализе 1 за ток 1О4: Усменог испита неће бити. Оцене ће бити уписане у Хипатију (ако неко не жели да упише оцену, нека се јави професорки), а упис оцена у индексе ће бити организован када се смири епидемиолошка ситуација.

[09.07.2020.] Резултате испита и колоквијума из Анализе 1 у року јун 2 за ток 1О1 можете преузети овде, а за ток 1О4 овде. Увид у радове је путем мејла. Скице решења задатака можете преузети овде

[02.07.2020.] Полагање испита из Анализе 1(б) у јуну 2:
Токови 1О1 и 1О4 полажу испит на Тргу. Можете одмах ући у учионице и сести на место које има вежбанку (свако друго место), како бисмо избегли гужву у ходницима. Попуњавајте редом учионице 706, па 821, па 830, ... Токови 1О2 и 1О3 полажу испит у Н салама.


[29.06.2020.] Резултате испита и колоквијума из Анализе 1 за ток 1О4 можете преузети овде. Увид у радове је путем мејла. Усменог испита неће бити. Оцене ће бити уписане у Хипатију (ако неко не жели да упише оцену, нека се јави професорки), а упис оцена у индексе ће бити организован када се смири епидемиолошка ситуација.

[29.06.2020.] Резултате испита из Анализе 1 за ток 1О1 у року Јун 1 можете преузети овде. Увид у радове је путем мејла.

[29.06.2020.] Резултате другог колоквијума из Анализе 1 за ток 1О1 можете преузети овде. Увид у радове је путем мејла.ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА ЗА ГРУПЕ 1о1 и 1о4:

Анализа 1:

Други колоквијум из Анализе 1 биће одржан 22.6. у 13ч, дакле у термину писменог испита из Анализе 1. Том приликом ће сви студенти добити листић са испитним задацима и моћи ће да одаберу једну од следеће две могућности: да раде испит у целости (у назначеном временском периоду уз бодовање свих испитних задатака) или да раде други колоквијум у за то назначеном временском периоду (краћем од периода одређеног за израду испита у целости), уз бодовање само оних задатака који се односе на градиво из другог семестра.

Друго важно обавештење је да постоји могућност да на испиту/колоквијуму буде и теоријских питања из целокупног градива, која би имала улогу усменог испита. Питања би била обавезна и за студенте који би се одлучили да раде писмени испит и за студенте који би се одлучили да раде други коковијум.

Анализа 1А:

Постоји могућност да на писменом испиту из Анализе 1А у року Јун1, 22. јуна у 13ч, буде и теоријских питања која би имала улогу усменог испита.