Drugi izdavači:

 

ALJANČIĆ, Slobodan: UVOD U REALNU I FUNKCIONALNU ANALIZU, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17590-8

 

ANIĆ, Ivan; Pavlović Babić, Dragica; Radak, Vladislav: FORMULA ŽIVOTA - za sve koji vole matematiku i žele da je poklone drugima, Beograd, Matematiskop, 2011

ISBN: 978-86-7076-055-4

 

ARSENOVIĆ, Mihail: JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17027-9

 

ARSENOVIĆ, Miloš; Dostanić, Milutin; Jocić, Danko: TEORIJA MERE, FUNKCIONALNA ANALIZA, TEORIJA OPERATORA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN 978-86-17-18013-1

 

BERTOLINO, Milorad: DIFERENCIJALNE JEDNAČINE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-16944-0

 

BOŽIĆ, Milan: PREGLED ISTORIJE I FILOZOFIJE MATEMATIKE , Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-17268-6

 

BOŽIĆ, Milan; Vujić, Slobodan: MATEMATIČKA LOGIKA sa elementima opšte logike, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17246-4

 

DRAGOVIĆ, Vladimir; Radnović, Milena: PANSELEOVI PORIZMI, KVADRIKE I BILIJARI, Beograd, Zavod za udžbenike, 2013.

ISBN: 978-86-17-18150-3

 

DUGOŠIJA, Đorđe: LINEARNO PROGRAMIRANJE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17051-4

 

DUGOŠIJA, Đorđe: VIŠA MATEMATIKA U DEVET LEKCIJA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17245-7

 

IKODINOVIĆ, Nebojša; Rašković, Miodrag: PRIČE O MALIM I VELIKIM BROJEVIMA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-16567-1

 

JOVANOVIĆ, Boško: PARCIJALNE I INTEGRALNE JEDNAČINE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-17024-8

 

KALAJDŽIĆ, Gojko: LINEARNA ALGEBRA I GEOMETRIJA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17654-7

 

KALAJDŽIĆ, Gojko:  ALGEBRA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17782-7

 

KALAJDŽIĆ, Gojko: LINEARNA ALGEBRA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17653-0

 

KALAJDŽIĆ, Gojko: LINEARNA ALGEBRA - primeri i zadaci, Beograd, Zavod za udžbenike, 2013.

ISBN: 978-86-17-18158-9

 

KALAJDŽIĆ, Gojko; Đorić, Mirjana: GEOMETRIJA - MATERIJAL ZA STUDENTE, Beograd, izd. autora, 2003.

 

KARAMATA, Jovan: KOMPLEKSAN BROJ, Zavod za udžbenike, 2007.
ISBN: 978-86-17-14654-0

LIPKOVSKI, Aleksandar: LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2007.

ISBN: 978-86-17-14540-6

 

LOPANDIĆ, Dragomir: GEOMETRIJA - ŽUTA KNJIGA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17249-5

 

LUČIĆ, Zoran: OGLEDI IZ ISTORIJE ANTIČKE GEOMETRIJE, Beograd, Službeni glasnik, 2009.

ISBN 978-86-519-0117-4

 

MARIĆ, Filip M; Radunović, Desanka; Samardžić, Aleksandar: NUMERIČKE METODE -  zbirka zadataka kroz C, Fortran i Matlab, Akademska misao, 2005.

ISBN: 86-7466-207-2

 

MARJANOVIĆ, Milosav: MATEMATIČKA ANALIZA - prir.za učenike, studente i nastavnike, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-16959-4

 

MARJANOVIĆ, Milosav; Vrećica, Siniša: TOPOLOGIJA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17791-9

 

MATELJEVIĆ, Miodrag: KOMPLEKSNA ANALIZA 1, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-17959-3

 

MATELJEVIĆ, Miodrag: KOMPLEKSNA ANALIZA 2, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-17960-9

 

MATELJEVIĆ, Miodrag: TOPICS IN CONFORMAL, QUASICONFORMAL AND HARMONIC MAPS, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-17961-6

 

MATELJEVIĆ, Miodrag: KOMPLEKSNE FUNKCIJE 1 & 2, Beograd, Društvo matematičara Srbije, 2006.

ISBN 86-81453-57-2

 

MIJUCA, Dubravka; Simonović, Velimir: METODIKA NAST.MATEMATIKE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17503-8

 

MILIČIĆ, Pavle: DESET TEMA IZ MATEMATIKE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-16556-5

 

MITIĆ, Nenad: OSNOVI RAČUNARSKIH SISTEMA (drugo izdanje), CET,Beograd, 2003.

ISBN : 86-7991-249-2

 

MLADENOVIĆ, Pavle: MATEMATIKA I POEZIJA OMARA HAJAMA, Valjevo, Alexandria, 2007.

978-86-85281-24-2

 

PETROVIĆ, Zoran; Mijajlović, Žarko: MATEMATIČKA LOGIKA. Elementi teorije skupova, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-17951-7

 

PREŠIĆ, Slaviša: REALNI BROJEVI, Beograd, Zavod za udžbenike, 1985.

ISBN:

 

RADUNOVIĆ, Desanka: NUMERIČKE METODE, Akademska misao, 2004.

ISBN: 86-7466-131-9

 

RADUNOVIĆ, Desanka: TALASIĆI (WAVELETS), Akademska misao, 2005.

ISBN: 86-7466-190-4

 

RADUNOVIĆ, Desanka: WAVELETS - From math to practice, Akademska misao, 2009.

ISBN: 978-86-7466-345-5

 

STANIĆ, Marija; Ikodinović, Nebojša: TEORIJA BROJEVA - zbirka zadataka, Beograd, Zavod za udžbenike, 2004.

ISBN: 86-17-12141-6

 

STANIMIROVIĆ, Zorica; Kratica, Jozef; Filipović, Vladimir; Tošić, Dušan: EVOLUTIVNI PRISTUP ZA REŠAVANJE HAB LOKACIJSKIH PROBLEMA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17501-4

 

STEVANOVIĆ, Dragan; Baltić, Vladimir; Simić, Slobodan; Ćirić, Miroslav: DISKRETNA matematika: osnove kombinatorike i teorije grafova, Beograd, Društvo matematičara Srbije, 2008.

ISBN 978-86-81453-68-1

 

TASKOVIĆ Milan: NELINEARNA FUNKCIONALNA ANALIZA 2, Beograd, Zavod za udžbenike, 2001.

ISBN: 86-335-0088-4

 

TOŠIĆ, Dušan: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA za III razred gimnazije, Beograd, Zavod za udžbenike, 2011.

ISBN: 978-86-17-17474-1

 

TOŠIĆ, Dušan: MIKROPROCESORI SA ELEMENTIMA PROGRAMIRANJA ZA ELEKTRONIČARE I AUTOMATIČARE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2009.

ISBN: 978-86-17-16233-5

 

TOŠIĆ, Dušan: ZBIRKA ZADATAKA IZ RAČUNARSTVA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2007.

ISBN: 978-86-17-14508-6

 

VUKIĆEVIĆ-KARABIN, Mirjana; Atanacković, Olga: OPŠTA ASTROFIZIKA, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-16947-1

 

VUKMIROVIĆ, Jovan: MATEMATIČKA ANALIZA 1 - zbirka zadataka, Beograd, Zavod za udžbenike, 2009.

ISBN 978-86-17-16569-5

 

VUKMIROVIĆ, Jovan; Mladenović, Pavle: TEORIJA VEROVATNOĆA - zadaci i problemi, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-18075-9

 

MILIČIĆ, P.M, Ušćumlić, M.P: ELEMENTI VIŠE MATEMATIKE I, Beograd, Građevinska knjiga, 2005.

 

UŠĆUMLIĆ, M.P; Miličić, P.M; Trifunović, M.N: ELEMENTI VIŠE MATEMATIKE 2, Beograd, Građevinska knjiga, 2005.

ISBN: 86-395-0439-3

 

MILIČIĆ, P.M; Ušćumlić, M.P: ZBIRKA ZADATAKA IZ VIŠE MATEMATIKE 1, Beograd, Građevinska knjiga, 2005, 20. izd.

ISBN: 86-395-0450-4

 

UŠĆUMLIĆ, M.P; Miličić, P.M: ZBIRKA ZADATAKA IZ VIŠE MATEMATIKE 2, Beograd, Građevinska knjiga, 2005.

 

ZOLIĆ, Arif: NUMERIČKA MATEMATIKA 1, Beograd, Zavod za udžbenike, 2010.

ISBN: 978-86-17-17028-6

 

ZOLIĆ, Arif:  NUMERIČKA MATEMATIKA II, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-17965-4

 

ZOLIĆ, Arif:  ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIČKE STATISTIKE, Beograd, Zavod za udžbenike, 2012.

ISBN: 978-86-17-18149-7

 

 

Zbornici:

 

KHERNNIKOV, Andrei Yu; Rakić, Zoran; Volovich, Igor V. (editors): p-adic mathematical physics - 2nd INTERNATIONAL conference - Proceedings, Belgrade, 15.-21. September 2005, Melville, New York, AIP, 2006.

ISBN 0-7354-0318-X

 

VUJIČIĆ, Veljko (urednik): DOPRINOS NELINEARNIM NAUKAMA - Advances in nonlinear sciences, Beograd, Akademija nelinearnih nauka, 2004.

ISBN 86-905633-0-X