Marjana Šolajić

saradnik u nastavi


MNRVL smerovi
Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta .

Termini vežbi i praktikuma su u pripremi.

Termin za konsultacije:

  • Po dogovoru (obavezno se najaviti mejlom bar 24h unapred).

I smer
Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta .

Termini vežbi su u pripremi.

Termin za konsultacije:

  • Po dogovoru (obavezno se najaviti mejlom bar 24h unapred).

Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta .

Termini vežbi su u pripremi.

Termin za konsultacije:

  • Po dogovoru (obavezno se najaviti mejlom bar 24h unapred).

Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta .

Termini vežbi su u pripremi.

Termin za konsultacije:

  • Po dogovoru (obavezno se najaviti mejlom bar 24h unapred).

Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta .

Termini vežbi su u pripremi.

Termin za konsultacije:

  • Po dogovoru (obavezno se najaviti mejlom bar 24h unapred).
Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2017/18. godina