Marinela Parović

Univerzitet u Beogradu
Matematički fakultet
Katedra za računarstvo i informatiku

Početna Programiranje 1 Programiranje 1 (I) Relacione baze podataka Obavještenja

Kursevi iz zimskog semestra:

Programiranje 1
Programiranje 1 (I)
Relacione baze podataka

Kabinet: 716

Kontakt:

Konsultacije po dogovoru

Materijali sa vježbi


Čas 2:

Relacioni račun

Čas 3:

SQL - uvodni primjeri

Čas 4:

SQL - spajanje tabela, SOME, ANY i ALL

Čas 5:

SQL - podupiti, predikati EXISTS i IN, CASE izraz, skupovne operacije

Čas 6:

SQL - skalarne funkcije

Čas 7:

Relacioni račun i algebra, SQL - vježbanje

Čas 8:

SQL - Agregatne funkcije, group by i having SQL - Složeni upit

Čas 9:

SQL - naredbe kreiranja i mijenjanja podataka(CREATE, ALTER, DROP, INSERT, DELETE, UPDATE)

Čas 10:

SQL - zadaci nad bazom VSTUD

Čas 11:

SQL - zadaci nad bazom VSTUD, Indeksi i pogledi

Čas 12:

SQL - naredba MERGE i vježbanje

Primjeri kolokvijuma:


Rezultate pismenog dijela ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Jun 1 2018 možete pogledati ovdje.
Studenti koji imaju 10 ili više poena (u koloni Zaokruženo označeni zelenom bojom), mogu da polažu usmeni dio ispita.
Usmeni dio ispita biće održan u četvrtak, 5.7.2018. u 9h.

Usmeni dio ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Januar 2 2018 biće održan u nedelju, 25.2. u 14h.

Uvid u radove sa pismenog dijela ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Januar 2 2018 biće održan u srijedu, 21.2. u 17h u kabinetu 716.

Rezultate pismenog dijela ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Januar 2 2018 možete pogledati ovdje.
Studenti koji imaju 10 ili više poena (u koloni Zaokruženo označeni rozom bojom), mogu da polažu usmeni dio ispita. Termin uvida u radove i termin usmenog dijela ispita biće naknadno objavljeni na sajtovima predmetnih asistenata.

Rezultate pismenog dijela ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Januar 1 2018 možete pogledati ovdje.
Studenti koji imaju 10 ili više poena (u koloni Zaokruženo označeni zelenom bojom), mogu da polažu usmeni dio ispita (30.1.2018). Raspored studenata po grupama za usmeni dio ispita biće istaknut u nedelju na sajtovima predmetnih asistenata.
Radovi sa pismenog dijela ispita se mogu pogledati u ponedeljak, 29.1.2018. u 10h u kabinetu 716.
Studenti koji idu na konsultacije kod prof. Mitića i ne stignu na uvid u 10h, radove mogu pogledati odmah nakon konsultacija.

Rezultate praktičnog dijela kolokvijuma iz Relacionih baza podataka možete vidjeti ovdje. Radovi se mogu pogledati u petak, 15.12.2017. u 15h u kabinetu 716.