The file ../o.txt is not writable

 
            News Feed   uputstva   rokovi   KOLOKVIJUM                          
obaveštenja literatura NullPointerException rezultati (I i II grupa) rezultati (III grupa)
obaveštenja rezultati zadaci
obaveštenja rezultati zadaci
obaveštenja zadaci
obaveštenja zadatak
obaveštenja


Objektno orijentisano programiranjeKonsultacije
2LA: ponedeljkom
 • od 17:30h u Jagićevoj


2MNA: sredom
 • 13-15h u kabinetu 716 (na Trgu)
  OBAVEZNO se najaviti mail-om bar dan ranije

2RVA:
 • Kad rešite da dođete na konsultacije,
  javite se mail-om da dogovorimo termin :)

Raspodela poena

 • 25 poena - kolokvijum (polaže se na računaru, uz korišćenje dozvoljene literature)
  biće definisan prag koji je potrebno preći da bi se steklo pravo za izlazak na pismeni.
 • 40 poena - pismeni deo ispita (polaže se na računaru, uz korišćenje dozvoljene literature),
  biće definisan prag koji je potrebno preći da bi se steklo pravo za izlazak na usmeni.
 • 35 poena - usmeni deo ispita
 • 5 bonus poena - prisustvo na vežbama (dodaju se ako Vam na kraju nedostaje toliko za višu ocenu)
  Studenti koji su ranije slušali vežbe imaće nešto blaži kriterijum za dobijanje ovih bonus poena.


 

Obaveštenja:

 • (30.12.2013.) JANUAR 2014.

  Na pismeni deo ispita mogu izaći studenti koji imaju prag na kolokvijumu 2013.
  Podsetnici: važi uvek, o pragu na pismenom.
  Kao i do sada, uvek možete pitati mail-om sve što Vas muči dok spremate ispit.
  Srećni praznici!
  VAŽNO: nisam u mogućnosti da učestvujem u organizaciji i realizaciji ispita.
  Za sve informacije pratite sajt koleginice Biljane Stojanović ili joj pišite mail (biljana@matf...).
 • (22.09.2013.) VAŽNO - za studente koji će izaći u januaru
  Po hiljaditi put:
  "Nema kreiranja objekta bez poziva konstruktora!"

  Svako ko ne razume čemu služi konstruktor i kada ga treba zvati, na ispitu pada,
  bez obzira da li se to pokaže u delu za prag ili van njega.

  Podsetnik: NullPointerException

 • (18.09.2013.)
  Prvi termin za usmeni je ponedeljak, 23.09.2013. u 9h u Jagićevoj.
  U slučaju da ne želite tada da odgovarate, potrebno je da se pojavite kako biste sa profesorom dogovorili drugi termin.


  Gledanje radova će biti u petak ili subotu (u zavisnosti od toga kad budemo objavili rezultate pismenog,
  što najranije može da se desi u četvrtak uveče, a najkasnije u petak u toku dana)
 • (16.09.2013.)
  Jedan od kolega koji je raspoređen u drugu grupu istovremeno ima
  još jedan ispit. Ako postoji neko ko je raspoređen u prvu,
  a više bi mu odgovarala druga grupa, molim da se javi. Hvala!

 • (14.09.2013.) O PRAGU, DETALJNIJE

  Za prag je potrebno znati:

  Kreiranje prozora sa nekoliko kontrola raspoređenih
  isto ili približno kao na slici koja bude data u zadatku.
  U obzir dolaze kontrole tipa:
  Label, Button, RadioButton, CheckBox, TextField, TextArea.
  Za raspoređivanje tih kontrola očekujemo da koristite nešto
  od layout-a: VBox, HBox/FlowPane.

  Takođe, dešava se da u prag bude uključena
  jednostavna obrada događaja tipa:
  kada se klikne na neko dugme, koristi se FileChooser
  za odabir fajla sa hard-diska (svodi se na copy-paste
  koda iz dozvoljene literature).

  U prag je redovno uključeno neko čitanje iz fajla,
  uglavnom tekstualnog, ali dešavalo se da bude i serijalizacija.
  Fajl se može nalaziti na zadatoj lokaciji, obično u tekućem
  direktorijumu, ili se bira pomocu FileChooser-a.

  Prilikom čitanja fajla radi se sa metodima klase String,
  kako bi se iz pročitanih linija izdvojili delovi
  (npr. split(), indexOf(), substring()...), kao i sa metodima
  Integer.parseInt() i Double.parseDouble(), kako bi se od stringa dobio int ili double.

  Često se u delu za prag kreiraju objekti nekih krajnje jednostavnih klasa,
  koje je potrebno smestiti u niz, matricu ili kolekciju (dovoljno je znati ArrayList).

  Prema tome, dolaze stvari koje smo radili od prvog do poslednjeg časa:
  nizovi, matrice, stringovi, čitanje iz fajla, pisanje jednostavne klase,
  (što je deo koji je rađen do kolokvijuma),
  ArrayList, serijalizacija (retko), pravljenje GUI-ja, jednostavna obrada događaja.

  Od svega nabrojanog očekuje sa da ste u stanju da prepoznate šta treba da primenite
  i da znate da primenite samo ono najelementarnije, ali da to bude bez greške.

  Ako radite nešto više od onoga što se traži za prag, a deo za prag niste sasvim
  uradili, dešava se da taj ostali deo koda priznamo umesto nedostajućeg dela za prag
  (ako se iz njega "vidi" da posedujete neko znanje. Pri tome, ne boduje se kvantitet, nego kvalitet!).
  Ostavljanje gomile tačnog koda (uglavnom prepisanog iz dozvoljene literature)
  koji nema veze sa zadatkom je krajnje kontraproduktivno.

  U svakom slučaju, sintaksne greške ne tolerišemo ni u delu za prag, a pogotovo za nešto više.

 • (12.09.2013.) SEPTEMBAR 2 2013.
  RASPORED POLAGANJA PO GRUPAMA (v.4)
  Za promenu grupe neophodno je naći kolegu iz suprotne grupe
  koji želi da se zameni sa Vama i poslati mail asistentima.
  U polje CC upišite i adresu kolege sa kojim se menjate.

  PODSETNIK
 • (08.09.2013.) SEPTEMBARSKE PREDISPITNE KONSULTACIJE
  U petak, 13.09.2013. od 16h, na Trgu.
 • (02.09.2013.) logistička podrška :)
  Svi mail-ovi sa pitanjima koja Vas muče u toku spremanja ispita uvek su dobrodošli.
  Uz pitanje koje se odnosi na konkretan kod koji nije preuzet sa ove stranice
  potrebno je poslati i taj kod.
 • (29.07.2013.)
  Rešenje poslednjeg zadatka ostavljenog za vežbu: TetrisFX1(.zip)
 • (26.06.2013.) JUN2 2013: (PRVI) TERMIN USMENOG DELA ISPITA:
  Sreda, 03.07.2013. od 17h, u JAGIĆEVOJ.
  Usmeni će moći da se odloži max 2 do 3 dana, s tim da je potrebno doći u gornjem terminu radi dogovora oko odlaganja.

  Nadamo se da ćemo uspeti da rezultate pismenog objavimo sutra uveče, u kom slučaju bi gledanje radova verovatno bilo u petak.
 • (25.06.2013.) Danas do 15h nisam u mogucnosti da odgovaram na mail-ove.
  Studenti koji se budu javili da će izaći sutra na ispit mogu očekivati da budu raspoređeni u 1. ili 2. grupu.
 • (24.06.2013.) JUN2:
  RASPORED POLAGANJA PO GRUPAMA (v.4)
  Ako Vas nema ni na gornjem ni na spisku koleginice Biljane, javite se svom asistentu kako biste bili raspoređeni.
  Prva grupa počinje u 9, druga u 12, a treca u 15h.
  KOLEGE KOJIH IMA NA SPISKU NE TREBA PONOVO DA SE JAVLJAJU.
 • (24.06.2013.) JUN2:
  Za izlazak na pismeni neophodno je javiti se mail-om
  svom asistentu, kako bi za Vas bio rezervisan računar.
  Podela na grupe za polaganje biće istaknuta danas (24.06.2013.) uveče.
 • (22.06.2013.) PRAG
  Za prag je, na pismenom, kao i uvek, potrebno:
  1. da nema sintaksnih grešaka u kodu
  2. da se prilikom pokretanja,
   bez izbacivanja izuzetaka, prikaže prozor
   koji izgleda kao na prvoj slici u tekstu zadatka
  3. da se potpuno ispravno uradi deo koji će
   biti naglašen u tekstu zadatka (obično se odnosi
   na čitanje iz nekog fajla i elementarnu manipulaciju
   pročitanim podacima).
   "Elementarno" je ono što mi smatramo elementarnim = <ono što Vi smatrate> * C
   (C je neka konstanta, C ≥ 1).
 • (15.06.2013.)
  Kako mail-ovi na alas-u trenutno ne funkcionišu, možete koristiti svoje privatne adrese,
  ako želite. Svakome šaljem odgovor kao potvrdu da sam primila njegov mail.
 • (14.06.2013.) JUN2: IZBOR GRUPE ZA POLAGANJE PISMENOG, 26.06.2013.
  Molim svoje studente koji će izaći na ispit da se jave mail-om i odaberu u kojoj od grupa:
     I - od 9h
     II - od 12h
     III - od 15h
  žele da polažu.
 • (13.06.2013.)
  U materijale za 13. čas dodato je "ručno" rešenje zadatka "Osobe".
 • (08.06.2013.) JUL (JUN2) 2013: TERMINI PREDISPITNIH KONSULTACIJA
     - sreda, 19.06.2013 od 12h
     - ponedeljak, 24.06.2013. od 17:30h (posle UNM)
  Sve vreme sva pitanja se mogu slati i putem mail-a.
 • (07.06.2013.) JUN 2013, REŠENJA: kiša1, kiša2
  (objašnjenja su napisana u posebnim .txt fajlovima)
 • (07.06.2013.) JUN 2013: (PRVI) TERMIN USMENOG DELA ISPITA:
  Petak, 14.06.2013. od 12h, na Trgu.
  Ako ne želite da polažete u tom terminu, dođite tada na dogovor sa profesorom za naredni termin.
 • (03.06.2013.) FileChooser, initialDirectory()
  Ukoliko Vam primeri sa FileChooser-om u kojima se poziva
  .initialDirectory(new File("."))
  ne rade, tu liniju zamenite linijom:
  .initialDirectory(new File(System.getProperty("user.dir")))

  Zahvaljujem kolegama Danici Kosanović i Božidaru Radivojeviću, koji su ukazali na problem i pronašli rešenje koje bi trebalo da radi svuda.
 • (02.06.2013.) JUN 2013: RASPORED POLAGANJA PO GRUPAMA(.pdf)
  U slucaju da Vas nema na gornjem niti na spisku koleginice Biljane, a želite da izađete na ispit,
  javite se mail-om svom asistentu kako biste bili raspoređeni.
 • VAŽI ZA SVE ISPITNE ROKOVE


  PRAVILA PONAŠANJA:

  Najstrože zabranjeno:
     1. upotreba mobilnih telefona (isključiti ih i odložiti)
     2. gledanje u tuđe monitore
  Ukoliko se prilikom pregledanja ustanovi da je bilo prepisivanja,
  radovi svih učesnika bivaju ocenjeni sa 0 poena, bez zalaženja u detalje ko je od koga prepisivao.

  OBAVEZNO SAČEKATI DOK DEŽURNI ASISTENT NE PREKOPIRA VAŠ RAD!

  Polaže se pod Linux-om. Okruženje izgleda isto kao i pod Windows-om.
  Dozvoljena literatura nalazi se u direktorijumu /opt/oop
  (koreni direktorijum (Root) pod Linux-om ima poddirektorijum "opt", a ovaj "oop").

  Za workspace napraviti na Desktop-u direktorijum koji se "zove i preziva" kao i Vi.
  I projekat nazvati isto tako.
  Vaše ime i prezime ne sadrži i broj Vašeg indeksa!

  VAŽNO: Pri kreiranju projekta odabrati opciju:
  "Use project folder as root for sources and class files"


  Sami morate podesiti da se .fxml fajlovi otvaraju pomoću Scene Builder-a.
  On je instaliran u direktorijumu: /usr/local.

  Sva pitanja koja eventualno budete imali uputite isključivo dežurnom asistentu.
  Ako budu potrebna dodatna objašnjenja u vezi sa tekstom ili načinom rešavanja zadatka,
  ona će biti saopštena svim studentima u svim salama.

  Ne zaboravite da, s vremena na vreme, uradite "Save".


  U tekstu zadatka biće naglašeno koji deo se traži za prag.

  Ne ostavljati kôd sa sintaksnim greškama.

  Na pismeni mogu izaći studenti koji imaju prag na kolokvijumu.
 • (31.05.2013.) Zadatak sa junskih JavaFX konsultacija, održanih 30.05.2013.
  SkockoFX(.zip), tekst zadatka(.pdf)
 • (28.05.2013.) JUN - izbor grupe za polaganje pismenog dela ispita
  U planu su 2 grupe: početak prve je u 9h, a druge oko 12h (ili nešto kasnije).
  Molim svoje studente koji će izaći na ispit da se jave mail-om i izjasne u kojoj od grupa
  žele da polažu. Studenti koji istog dana imaju drugi ispit imaju prednost.
 • (28.05.2013.) Zadaci sa JavaFX konsultacija
  VesanjeFX(.zip), zadatak sa prvih dopunskih JavaFX konsultacija, održanih 14.05.2013. tekst zadatka(.pdf)
  KonjicevSkokFX(.zip), zadatak sa drugih dopunskih JavaFX konsultacija, održanih 21.05.2013. tekst zadatka(.pdf)
 • (27.05.2013.) TERMINI PREDJUNSKIH KONSULTACIJA
     - dopunske JavaFX konsultacije: četvrtak, 30.05.2013. od 12:30h (posle Analize)
     - "obične" predispitne konsultacije: subota, 01.06.2013. od 17:30h (posle UNM)
 • (25.05.2013.) GLAVNA NAGRADA:
  Nagradu za rešenje finalnog domaćeg zadatka dobiće kolega Božidar Radivojević.
  Molim kolegu da dođe na junske predispitne konsultacije kako bi preuzeo svoju nagradu :)
  Sve čestitke!
 • (23.05.2013.) JUNSKE PREDISPITNE KONSULTACIJE:
  Do pismenog u junskom roku biće održane:
     - još jedne dopunske JavaFX konsultacije (radimo ispitni zadatak koji tada zajedno odaberemo) i
     - jedne "obične" predispitne konsultacije.
  Termini ovih konsultacija biće naknadno objavljeni.

  Sve vreme do ispita sva pitanja možete slati i mail-om.
  Uz pitanja koja se odnose na neki Vaš kod, potrebno je poslati i taj kod.
  Slike ekrana za vreme izvršavanja programa nisu dovoljne :)
  (uputstvo za slanje koda)

  JavaFX može da se savlada u dovoljnoj meri samo praktičnim radom.
  Iako nema ničeg naročito komplikovanog, u pitanju je proces koji ume da potraje.
  Imajte to u vidu prilikom planiranja vremena za spremanje ispita.

  Na pismeni deo ispita mogu izaći studenti koji su osvojili prag na kolokvijumu.
 • (20.05.2013.) Promena termina za konsultacije: Termin za sutrašnje JavaFX konsultacije se pomera zbog ispita iz Filozofije.
  Konsultacije će biti održane od 17 do 19h na Trgu.
 • (14.05.2013.) 2LA:
  U dogovoru sa Petrom odlučeno je: u ponedeljak, 20. maja, imaćemo čas od 14h
  (jedno vreme zajedno sa 2RVA) da ne bismo, u nedostatku vremena, zbrzali prolazak kroz primere koji su nam ostali
  (sigurno će više da vam znači ako ih prođemo normalnom brzinom).
  Plan je da uradimo zadatke "osobe 2" (2. kolokvijum 2008.) i YAMB (jun 2009.)
  nakon čega su vežbe za grupu 2RVA završene, a mi onda radimo "Paskalov trougao" (jun 2010.)
 • (12.05.2013.) Zadatak za vežbu posle 13. časa: Tetris(.pdf)
 • (05.05.2013.) Obaveštenje za kolege koje ponovo "slušaju" OOP:
  Od narednog časa do kraja semestra radimo JavaFX (umesto Swing-a).
 • (04.05.2013.) Zadačići za vežbu: LinkedList<>
  Ako ste raspoloženi, može da bude i domaći zadatak. Traži se najefikasnije rešenje i obrada svih grešaka koje mogu nastati.
 • (04.05.2013.) U utorak, 07.05.2013. neće biti dopunskih konsultacija.
 • (26.04.2013. 12:52AM) Rezultati kolokvijuma za III grupu: ujutru. Gledanje radova: u ranije najavljenom terminu.
 • (24.04.2013.) REZULTATI KOLOKVIJUMA (I i II grupa) v.2
  Uvid u radove je u četvrtak, 25.04.2013. od 14 do 15h, na Trgu.
  Rezultati za III grupu biće objavljeni sutra u toku dana, a uvid u radove biće u petak od 13 do 14h, na Trgu.
 • (23.04.2013.) Rezultati drugog domaćeg: Nema apsolutnog pobednika.
  Sva pristigla rešenja biće podjednako nagrađena
  (postoje rešenja koja nisu potpuno tačna, ali u njima ima veoma lepih i efikasnih delova).
  Na sledećim vežbama u svojoj grupi nagrade mogu podići kolege:
  Danica Kosanović, Božidar Radivojević, Dragan Đokić, Biserka Pejčić i Darko Lauš.
 • (22.04.2013.) u ponedeljak, 29.04.2013. nećemo imati časove.
  2RVA: Termin nadoknade: petak, 10.05.2013. od 18 do 20h u sali 718.
  2LA: časove smo već odradili.
 • (20.04.2013.) Dopunske konsultacije, utorak, 23.04.2013.
  biće održane od 12 do 14h, u sali 710 (zbornica), ako bude slobodna.
  Vežbamo kolekcije: ArrayList<> i ArrayDeque<>.
 • (18.04.2013.) Najava novog domaćeg zadatka
  Najkasnije sutra ujutru biće okačen tekst novog domaćeg zadatka.
  Tema: ArrayList<>.
  Krajnji rok za slanje biće ponedeljak, 22. april u 23:59h.
  Opet se traži najlepše rešenje.
  Pobednik će moći da bira da li želi jestivu ili nejestivu nagradu :)
 • (14.04.2013.) Ovog utorka, 16.04.2013. nećemo imati dopunske konsultacije.
  (čini mi se da za gradivo od prošle nedelje nisu potrebne). Ako ima potrebe za regularnim, molim Vas da se najavite mailom.
 • (10.04.2013.) 2LA: ponedeljak, 15. april 2013 (ODRAĐIVANJE UNAPRED NEKOG PONEDELJKA)
  U ponedeljak ćemo ostati čas (ili dva) duže da odradimo deo (ili ceo) neki ponedeljak koji treba da "spojite"
  sa ostalim neradnim danima. Rekla bih da je u pitanju 29. april, ali bolje proveriti sa Petrom :)
  Predlog je da radimo 3 sata, bez pauze, ili dok ne popadamo u nesvest (default case nije potreban, biće sigurno nešto od ova dva) :D
 • (07.04.2013.) Dopunske konsultacije, utorak, 09.04.2013.
  Tema narednih dopunskih konsultacija, koje će biti održane u utorak, 09.04.2013. od 12 do 14h,
  je, i dalje, kolokvijum. Šta vam se dopalo, šta vam se nije dopalo, kako je trebalo uraditi zadatke, ...
 • (05.04.2013. 16:15h)
  Opet nisam tu. Slobodno i dalje pitajte sve sto Vas zanima, ali mogu da Vam odgovorim tek večeras.
  Posebno i još jednom molim kolege koje se nisu javile, a žele da izađu sutra na kolokvijum da se jave,
  kako bi za njih bio rezervisan računar u odgovarajućoj grupi. Hvala!
 • (04.04.2013. 15h)
  "Nisam tu" :)
  Ako mi nešto pišete, odgovoriću Vam večeras.
 • (04.04.2013.)
  KOLOKVIJUM: RASPORED POLAGANJA PO GRUPAMA
  Studenti koji se ne pronalaze ni na gornjem, ni na spisku kod koleginice Biljane Stojanović,
  a žele da izađu na kolokvijum, dužni su da se jave nekoj od nas dve, kako bi bili raspoređeni u neku od grupa.
 • (1. april 2013.)
  Nagradno pitanje za danas:
  iz kog filma je sledeći insert: /* Koleginica Ivana Rogić prva je poslala tačan odgovor. Česitam! :) */
  Get Adobe Flash player
 • (just kidding) Zbog velikog interesovanja, naredne konsultacije biće održane u Sava Centru.
 • (27.03.2013.) KOLOKVIJUM, RASPOREĐIVANJE U GRUPE ZA POLAGANJE
  Molim svoje studente (po hipatiji raspoređene u neku od "A" grupa) koji se nisu na vežbama izjasnili
  da će izaći na kolokvijum, da se jave mail-om kako bi bili raspoređeni u neku od grupa za polaganje.
  Biranje grupe na ovaj način najverovatnije neće biti moguće (otprilike: možete da izaberete treću, jer su prva i druga skoro popunjene).
  Možete da pošaljete u kojoj grupi biste želeli da polažete, ali nemojte računati da ćete u nju i biti raspoređeni.
  U planu su tri grupe, pri čemu prva počinje u 8:30, a treća će se završiti između 17:30 i 18h.
 • (26.03.2013.) PRETKOLOKVIJUMSKE DOPUNSKE KONSULTACIJE
  Sledeće dopunske konsultacije, u utorak, 2. aprila, od 12 do 14h, su pretkolokvijumske.
  Spremite svoja pitanja u vezi sa svim što Vam nije jasno, ponesite kodove koji ne rade itd.
  Kao i do sada, pitanja se mogu slati i putem mail-a.
  Ako se pitanje odnosi na neki konkretan Vaš kod, molim Vas da taj kod pošaljete u celosti
  (uputstvo za slanje koda)
 • (26.03.2013.)
  Hvala Petru i Maši za salu!!! :)
 • (23.03.2013.)
  Najlepše rešenje domaćeg zadatka poslao je kolega Dragan Đokić.
  Utešne nagrade dobiće kolege: Božidar Radivojević, Stefan Stanojkov, Dina Janković i Pavle Vasić.
  Dobitnici mogu preuzeti svoje nagrade na sledećim vežbama u svojoj grupi. Čestitam!
 • (20.03.2013.)
  2LA, 2MNA, 2RVA: Naredne nedelje, dopunske konsultacije samo u novom terminu, u utorak, od 12 do 14h, u zbornici (710)
  Radimo još jedan primer sa stringovima, pa klase.
 • (19.03.2013.)
  2LA, 2MNA, 2RVA: Ove nedelje biće dopunskih konsultacija i u sredu, 20. marta, od 13h.
  Nalazimo se na prizemlju, kod restorana "Taze" :)
  Biće rađeno isto što i danas.
 • (18.03.2013.)
  2LA, 2MNA, 2RVA: Dopunske konsultacije za ovu nedelju su u utorak, 19.03.2013. od 12 do 14h u zbornici (710)
  Nije neophodno najaviti se.

  Termin sredom od 13 do 15h u kabinetu 716 služiće za redovne konsultacije uz obaveznu najavu mail-om.
 • (15.03.2013.)
  2LA, 2MNA, 2RVA: KOLOKVIJUM
  Kolokvijum će biti održan u subotu, 06.04.2013. na Trgu.
  Tačan broj grupa i raspored polaganja po grupama biće objavljeni naknadno.
 • (14.03.2013.)
  2LA, 2MNA, 2RVA: Dopunske konsultacije
  Sledeće nedelje na dopunskim konsultacijama rade se regularni izrazi i stringovi (na primerima koji nisu sa vežbi).

  Molim Vas da svoju dobru volju za dolazak na konsultacije ipak najavite mail-om, jer smo u sredu upali drugu Miljanu u termin.
  U slučaju velikog broja zainteresovanih, moraćemo da potražimo drugi termin, sa slobodnom salom.

  U slučaju manjeg broja prisutnih, ako budemo imali salu sa računarima ili ponesete svoje laptop-ove,
  konsultacije mogu imati formu praktikuma.

  U međuvremenu možete sva pitanja slati putem mail-a.
 • (12.03.2013.)
  vest sa alas-a: Java predavanje na Fakultetu
  U saradnji sa JavaSvet organizacijom naredne tri srede (13.3., 20.3. i 27.3.2013.) od 18:30 časova održaće se predavanja pod nazivom
  Java danas – Moderne web tehnologije. Predavanja se bave aktuelnim Java tehnologijama i razvojem enterprise web aplikacija.
  Predavanja će se održati u sali 706.
  Pozivamo sve zainteresovane, naročito studente, da dođu na predavanja koja će biti sa mnogo praktičnih primera
  i da se upoznamo sa različitim mogućnostima Java jezika, koje se danas poprilično traže prilikom zapošljavanja u softverskoj industriji.
 • (08.03.2013.)
  2LA, 2MNA, 2RVA: Od naredne srede, 13. marta, konsultacije od 13 do 15h na Trgu (u kabinetu 716) služiće kao dopunski časovi.
  Ne morate se najavljivati, dođite da učimo zajedno. 13. marta krećemo ponovo "od nule".
 • (04.03.2013.)
  2LA: Po vašoj želji, od sledećeg ponedeljka, 11. marta,
  vežbe za grupu 2LA biće držane od 16:00, bez akademskih 15 i bez pauze, do 17:30h.
  Svako ko misli da ne može da preživi sat i po mene bez pauze,
  ima moj blagoslov da ide u neku od preostalih 5 grupa :)
 • Prve nedelje časovi će biti držani. Odmah se radi novo gradivo.
 • U odnosu na ranije godine, postojaće značajnije izmene u gradivu, a pogotovo u drugom delu kursa
  (npr. radi se JavaFX umesto Swing-a).

Uputstva:

 • Scene Builder
  Za Windows: Prilikom postavljanja JavaFX Scene Builder-a kao podrazumevanog editora za .fxml fajlove,
  lokaciju na kojoj se nalazi .exe fajl za Scene Builder možete odrediti na sledeći način:
  desni klik na ikonicu za Scene Builder (na Desktop-u), Properties, očitate lokaciju u polju "Target" ili "Start in".
  (Podrazumevano je to ...Program Files\Oracle\JavaFX Scene Builder...)

Literatura:

Za spremanje kolokvijuma i pismenog dela ispita trebalo bi da budu dovoljni materijali koji se postavljaju na ovu stranicu.

Početni deo kursa inspirisan je knjigom
Ivor Horton's Beginning Java 2 JDK 5 Edition
s tim da su primeri tokom godina evoluirali toliko da neki više i ne liče na sebe :)

časovi:

1. čas: Osnovni pojmovi objektno orijentisanog programiranja, uvod u Javu2. čas: Scanner. Nizovi.3. čas: Regularni izrazi (capturing group). Stringovi.4. čas: StringBuffer. char & Character. Klase (početak).
 • StringBuffer(.pdf)
 • char & Character(.pdf) Neobavezno: Operatori ++ i +=(.pdf)
 • klase(.pdf)
 • primeri

 • prezentacija
 • k'o bajagi skripta

 • Domaći zadatak

 • Intenzivno kačim zadatke za vežbanje regularnih izraza jer prethodnih godina nisu rađeni, pa nemate dovoljno materijala za njihovo uvežbavanje.
  Ostale stvari se u dovoljnoj meri pojavljuju u rešenim zadacima sa prethodnih rokova, koje imate pri dnu strane.
  Na kolokvijumu niste dužni da koristite baš regularne izraze, osim ako to u tekstu zadatka ne bude eksplicitno traženo.
  Možete da koristite bilo šta pomoću čega mislite da ćete najlakše ili najbrže (što na kolokvijumu jeste bitno) ispravno isprogramirati ono što ste zamislili da uradite.

 • Za vežbu: Datumi1(.pdf) ⇠ objašnjenje za \b i \B
 • KORISNO: Regex Tester
  U gornje polje unosi se regularni izraz, bez ograđivanja dvostrukim navodnicima i bez dupliranja obrnute kose crte: npr. \d+
  a u donje polje string (isto bez dvostrukih navodnika) sa kojim se vrši uparivanje i traže sve pojave koje odgovaraju gornjem regularnom izrazu, npr.
  bla bla123 itd. 4 a delovi upareni sa izrazom naizmenicno su obelezeni zutom i plavom bojom 467364 fkdjfk 3783 jfdk 383,
  (probajte isti ulaz, a regularni izraz \d), snaći ćete se već...

 • Za vežbu: Datumi2(.pdf)
5. čas: Klase (kraj). Nasleđivanje.6. čas: Polimorfizam. Generisanje slučajnih brojeva iz opsega [0,n-1] --> slučajan element niza. instanceof. Kastovanje. String u broj. Statički inicijalizacioni blok. Prenos argumenata.KOLOKVIJUM 2013. ►Kôd sa vežbi, snimljen kao deo dozvoljene literature (.zip)
Ostatak literature čini kôd sa vežbi koleginice Biljane Stojanović i Hortonova knjiga.VAŽNO: NullPointerException (.pdf)
Ovo nije nešto novo, što treba da učite.
Ako ste sve uradili kako ste naučeni, NullPointerException nećete dobiti.
Ovo je uputstvo koje služi samo da lakše nađete grešku koju ste napravili ako Vam program puca zbog izbacivanja izuzetka tipa NullPointerException.

JOŠ VAŽNIJE:

Dozvoljena literatura ne služi da se iz nje uči "na licu mesta".
Ako je prethodno niste ni pogledali i niste sami na računaru napisali nijedan program,
mučili se da u njemu nađete greške i naterali ga da proradi,
nemate mnogo čemu da se nadate.

Bez obzira na težinu celog zadatka, za prag će biti tražene samo osnovne stvari
i taj deo mora da radi bez greške.
7. čas: Apstraktne klase. Interfejsi. Enumeracije.8. čas: Izuzeci. Ugnježdene klase.9. čas: Korisnički definisani izuzeci. Kolekcije početak (vektor, stek).(24.04.2013.)
REZULTATI KOLOKVIJUMA (I i II grupa) v.2
Uvid u radove je u četvrtak, 25.04.2013. od 14 do 15h, na Trgu.
Rezultati za III grupu biće objavljeni sutra u toku dana, a uvid u radove biće u petak od 13 do 14h, na Trgu.
(26.04.2013.)
REZULTATI KOLOKVIJUMA (III grupa) v.2
Uvid u radove biće danas od 13 do 14h, na Trgu.
10. čas: Kolekcije kraj (povezana lista, mapa). Serijalizacija.11. čas: Čitanje i pisanje tekstualnih fajlova. JavaFX.
         od ovog časa obavezno: eclipse sa e(fx)clipse plugin-om          od sledećeg časa koristimo i program: JavaFX Scene Builder12. čas: JavaFX - nastavak. Scene Builder.
(03.06.2013.) VAŽNO:
Ukoliko Vam primeri sa FileChooser-om u kojima se poziva
.initialDirectory(new File("."))
ne rade, tu liniju zamenite linijom:
.initialDirectory(new File(System.getProperty("user.dir")))

Zahvaljujem kolegama Danici Kosanović i Božidaru Radivojeviću, koji su ukazali na problem i pronašli rešenje koje bi trebalo da radi svuda.
13. čas: JavaFX - kraj.DOZVOLJENA LITERATURA ZA ISPIT(.zip)


Rešeni ispitni zadaci iz prethodnih rokova:

2012/13

2011/12

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

Marija