Marica Radojčić (Prešić): BIOGRAFIJA

prof. dr Marica Radojčić (Prešić), UMNA – Umetnost i nauka ,Gospodar Jovanova 27, 11000 Beograd, tel: +381(0)642503420

e-mail: umna@beocity.net, marica@matf.bg.ac.rs

some links: http://www.matf.bg.ac.rs/~marica/, http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~erasing/, http://www.artmajeur.com/marica/

 

Rezime:

Matematičar i umetnik, rođena  u Novim Karlovcima. Diplo­mirala, magistrirala i doktorirala matematiku na Prirodno-matematičkom  fakultetu u Beogradu. Živi i radi u Beogradu. Redovni je profesor na Matematičkom fakultetu. Dobitnik Fulbrajtove stipendije za matematiku 1985/86. Kao gostujući profesorili istraživač boravila na više poznatih univerziteta u svetu (u Bonu, Hamburgu, Moskvi, Berkliju, Stanfordu, Njujorku i drugim).

U nauci se bavi matematičkom lingvistikom, logikom i algebrom. Ima objavljenih četrdesetak naučnih radova i knjiga. Radove su joj citirali, koristili i na njih se nadovezivali brojni matematičari širom sveta. Rezultati su joj ušli u nekoliko značajnih svetskih monografija.

Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije, i međunarodnog udruženja IKG (Internationales Künstler Gremium, osnivač Josef Beus) izlaže od 1982. Imala više samostalnih i grupnih izložbi. Izlagala i stvarala u SAD, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Skandinavskim zemljama, Južnoafričkoj Uniji. Najčešće  izlaže u Njujorku.

Umetnost joj je prožeta matematikom, filosofijom, metafizikom. O njenoj umetnosti pisali su mnogi stručnjaci, kako kod nas tako i u svetu: od američkog kritičara Leonarda Horovica, preko pesnika i

mnogostranog izraelskog umetnika i teoretičara Jozefa Semaha, do ruskog filosofa i estetičara Viktora Bičkova.

Pored umetnosti i nauke bavi se i organizacijom i produkcijom. Osnivač je i rukovodilac nekoliko naučnih seminara. Bila je šef nekoliko naučnih i umetničkih projekata. Osnivač i rukovodilac Matematičke umetničke radionice, 1993. osnivač i predsednik udruženja Umetnost i nauka,1998.

Jedan od osnivača 2000 g. i profesor već treću godinu na interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu, Grupa za digitalnu umetnost, gde je rukovodilac umetničkog smera Totalno digitalno stvaralaštvo.

Organizovala je više projekata, simpozijuma (domaćih i međunarodnih), kao i gostovanja i autorskih projekata inostranih umetnika i naučnika.

 

Važnija ostvarenja:

- Analiza krsta, Njujork 1986, poliptih-instalacija, više puta izlagan u Njujorku

- Crni horizontalni limes, Beograd 1986, poliptih-instalacija, više puta izlagan u Jugoslaviji i Nemačkoj

- On the Embedding of Algebraic Structures in the Groupoid holding the law **xy*zu=**xz*yu,

  Beograd 1968, naučni rad u kome se dokazuje da se svaka algebarska struktura može izomorfno

  potopiti u entropijski grupoid, rezultat magistarskog rada, citiran u više značajnih monografija u svetu

- SRB,Prolog program za automatsko generisanje fragmenta srpskog jezika, Prag,1990, program

   generiše širok fragment srpskog jezika sa potpuno očuvanom fleksijom promenljivih reči

- Five Eggs & Hundred Kilogrammes of Gypsum dust (sa Bendžaminom Edelbergom), Sandsvil –

  Švedska, 1997, složen multimedijalni projekt izveden u vozu (ambijent u vozu, instalacije, projekcije,

  svetlosni efekti, zvuk, performans,…)

- Brisanje, Beograd 2003-2006, dugoročni međunarodni interdisciplinarni projekt ostvarivan u više navrata u

  raznim beogradskim prostorima i prostorima u okolini Beograda (predavanja, projekcije, prezentacije,

  instalacije, performansi, festivali, izložbe, produkcija, gostovanja stranih umetnik,…)

- Zaziđivanje, Beograd 2005, performans samozaziđivanja u peći ciglane Terra Nova 98 nadomak Beograda,

  a potom kroz nedelju dana rušenje zida i oslobađanje; video sa istim nazivom prikazan na festivalu

  Experimental Intermedia // Phill Niblock, Cologne, januar 2006

 

Naučna citiranja i saopštenja:

Matematički radovi joj pripadaju oblastima: univerzalnim  algebrama, matematičkoj logici, numeričkoj matematici, matematičkoj  lingvistici. Njene  rezultate  su koristili i citirali brojni kako naši, tako strani matematičari (u SAD, Japanu, Rusiji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Švedskoj, Holandiji, Grčkoj, Argentini, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, svim državama bivše Jugoslavije,...). Njeni naučni rezultati uvršćeni u značajne svetske monografije među kojima su: G. Kuroš (Obštaya algebra), G. Grätzer (Universal Algebra),  D.  Pigozzi (Universal Equational Theories  and  Varieties  of  Algebras,  Annals of Mathematical Logic).

Rezultate  je  saopštavala  na  više  naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, između ostalog na VI svetskom kongresu za logiku, metodologiju i filozofiju nauka (u Hanoveru), na Seminaru za višu algebru MGU- a  (Moskva),  na  Seminaru  za  matematičku logiku  Kalifornijskog  univerziteta  (Berkli), na  Seminaru  za matematičku logiku Gradskog univerziteta (Njujork), na Seminaru  za matematičku  lingvistiku Kurantovog instituta (Njujorški univerzitet), na Seminaru za algebru Univerziteta u Vaterlou, na Seminaru za veštačku inteligenciju univerzitet a Templ (Filadelfija), na Seminaru za numeričku matematiku univerziteta u Bonu, na Seminaru za numeričku matematiku univerziteta u Hamburgu i drugim.

 

Naučni projekti i seminari (rukovođenje):

- Pokretač je, a u periodu 1973-78 i  rukovodilac, Seminara za primenjenu matematiku, koji se održava

  Matematičkom institutu SANU

- Rukovodila naučnim projektima iz matematičke logike i matematičke lingvistike  (zajedno sa prof. dr. D.

 Jovićem), u periodu 1980-85.

- Osnivač je (zajedno sa dr. Duškom Vitasom) 1982. Seminara za matematičku  lingvistiku, koji  se čitav niz

  godina održavao u Matematičkom institutu SANU a potom na Matematičkom fakultetu

- Rukovodilac 1985/86 američko-jugoslovenskog projekta iz matematičke lingvistike (finansirala Fulbrajtova

  Komisija)

- Osnivač i u periodu 1993-98 rukovodilac Seminara iz digitalne grafike i animacije,  u okviru rada Matematičke

 umetničke radionice.

- Rukovodilac (zajedno sa dr. Duškom Vitasom), u periodu 1993-98, projekta Elektronski rečnik srpskog jezika

- Rukovodilac (zajedno sa dr. Duškom Vitasom), u periodu 1991-94, projekta  Izmene i dopune zakonskih

 tekstova.

Stipendije, finansijska podrška, nagrade:

- Fulbrajtova stipendija za matematiku 1985/86

- Finansijska podrška (u više navrata) fondacije  Experimental Intermedia Foundation, New York za umeničke

  projekte i boravak u Njujorku

- Finansijska podrška (u više navrata) fondacije  Experimental Intermedia Foundation, Gent za umetničke  projekte

  i boravak u Gentu

- Finansijska podrška fondacije FCPA (Foundation for Contemporary Peformance Art, New York- Fondacija Džona

  Kejdža i Džaspera Džonsa) za projekt States of Inquiry, Stark Gallery, New York 1999)

- Finansijska podrška (u više navrata) republičkog Ministarstva za nauku za više naučnih gostovanja na

  univerzitetima u svetu

- Finansijska podrška (u više navrata) republičkog Ministarstva za kulturu za više umetničkih projekata u svetu

- Finansijska podrška (u više navrata) republičkog Zavoda za međunarodnu saradnju za više naučnih i umetničkih

  projekata i gostovanja u svetu

- Finansijska podrška (u više navrata) gradskog Sekretarijata za kulturu za više umetničkih  gostovanja u svetu

- Finansijska podrška (u više navrata) bečke fondacije Kultur Kontakt za više umetničkih gostovanja u Beču

- Finansijska podrška (u više navrata) bečke fondacije Meiden Werkstatt za više umetničkih gostovanja u Beču

- Nagrada Zlatno pero 1995, za projekt Poljubi me ljubičasto

 

Naučni boravci:

Kao gostujući profesor, predavač ili istraživač boravila na više univerziteta u svetu:

- Bon, Univerzitet u Bonu 1970/71 kao istraživač

- Hamburg, Univerzitet u Hamburgu 1970/71 kao istraživač

- Moskva, MGU 1979, kao gostujući profesor

- Hanover, Univerzitet u Hanoveru 1979, kao učesnik VI Svetskog kongresa za logiku, metodologiju i filosofiju

  nauka

- Berkli 1982, Kalifornijski univerzitet u Berkliju, kao gostujući profesor

- Stanford 1982, Univerzitet u Stanfordu, kao učesnik Seminara za matematičku lingvistiku

- Njujork 1985/86, Kurantov institut- Njujorški univerzitet, kao gostujući profesor istraživač , šef američko-

  jugoslovenskog projekta iz matematičke lingvistike (finansirala Fulbrajtova komisija)

- Njujork 1985/86, Gradski univerzitet u Njujorku, kao učesnik Seminara za logiku i algebru

 

Umetnički boravci:

Kao gostujući umetnik, predavač ili učesnik međunarodnih projekata boravila u više gradova:

- Njujork (veliki broj puta, neprekidno počev od 1981), najčešće po pozivu Experimental Intermedia, New York

- Amsterdam (u više navrata počev od 1989)

- Enshede 1990, po pozivu Gradskog muzeja Enshedea

- Zigen 1991, po pozivu Udruženja likovnih umetnika Nemačke

- Keln 1991, po pozivu Udruženja likovnih umetnika Nemačke

- Gent (u više navrata počev od 1995), po pozivu Experimental Intermedia, Gent

- Šratenberg 1996, po pozivu Festivala moderne umetnosti u Šratenbergu.

- Više gradova Skandinavskih zemalja (Kopenhagen, Lišekil, Sansvil, Narvik, Stokholm) 1997, kao rukovodilac

  umetničke radionice na evropskom skupu studenta arhitekture EASA

- Berlin 1999, kao gost Volks Buhne,

- Drezden 1999, kao gost Festspielhaus Hellerau

- Budimpešta 2000, kao gost C3 - Center for Contemporary Art and Communication

- Beč u (u više navrata periodu  2004 -2008), kao gost  Meiden Werkstatt ili  Kultur Kontakt

Organizacija, produkcija (umetnička, naučna i druga):

- Osnivač je, godine 1993, Matematičke umetničke radionice, koja je okupljala manju grupu talentovanih

  asistenata i studenata matematike kao i nekoliko spoljnih saradnika (umetnika raznih profila). Osnovna

  delatnost radionice je istraživanje međusobnih veza između nauke i umetnosti sa naglaskom na digitalnoj

  grafici i animaciji.

- U periodu 1994/98 rukovodi radovima na rekonstrukciji zgrade Matematičkog fakulteta u Jagićevoj ulici (koja je

bila potpuno ruinirana bez ikakve mogućnosti korišćenja prostora za nastavne ili druge svrhe), a ukojoj su se

nalazile prostorije dodeljene Matematičkoj umetničkoj radionici. Za obnovu i potpun rekonstrukciju zgrade

obezbeđuje znatna materijalna sredstva od strane države i grada Beograda.

  Rekonstrukcija završena početkom 1998. Posle donošenja Zakona o univerzitetu 1998. nova uprava na

  Matematičkom fakultetu obustavlja rad Radionice, a 1999. posle rušenja zgrada Generalštaba u prostorije

  Radionice se useljava Generalštab.

- Organizacija (u više navrata), u periodu 1970-91, Jugoslovenskog seminara za matematičku logiku

- Organizacija (u više navrata), u periodu 1980-91, Jugoslovenskog seminara za matematičku lingvistiku

- Organizacija, godine 1993, međunarodnog simpozijuma Simetrija

- Organizacija u periodu 1980-91, gostovanja i predavanja brojnih matematičara iz sveta među kojima su: L.

Henkin, V. Aleksejev, S. Rudjanu, B. Kisler, kao i čitav niz matematičara iz republika (a danas država) bivše

Jugoslavije

- Organizacija (u više navrata), u periodu 1993-98,  gostovanja i predavanja ruskog filosofa i estetičara Viktora

  Bičkova

- Organizacija (u više navrata), u periodu 1993-98,  gostovanja i koncerata američkog kompozitora i muzičara

  Fila Nibloka (sa pratećim muzičarima)

- Organizacija, godine 1997, projekta Feuerfluss i gostovanja nemačke umetnice Penelope Verli (sa

pratećomekipom), kao i delimično učešće u produkciju odgovarajućeg filma: Eine Reise von Penlope Wehrli,

snimanog za TV stanicu Deutsche Welle

- Organizacija i produkcija, počev od 2003 dugoročnog autorskog interdisciplinarnog međunarodnog projekta Brisanje

  (Erasing) koji još uvek traje

- Organizacija i produkcija, godine 2006 autorskog  interdisciplinarnog međunarodnog projekta Osvetliću

  tamnu  stranu meseca u okviru proslave 150 godina od rođenja Nikole Tesle