Odaberite predmet
ŠKOLSKA PRAKSA/PRAKSA NASTAVE MATEMATIKE I RAČUNARSTVA
KOMPLEKSNE FUNKCIJE
DISTRIBUCIJE I PARCIJALNE JEDNAČINE A/JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE


ŠKOLSKA PRAKSA/PRAKSA NASTAVE MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

Uputstvo za pripremu odgovora na pitanja iz Školske prakse/Prakse nastave matematike i računarstva, kao i pitanja možete preuzeti ovde (NOVO - školska 2018/2019. godina).

Primere odlično urađenih radova možete preuzeti ovde

Kratko uputstvo za pripremu teksta uz pomoć programskog paketa LaTeX možete preuzeti ovde

Primeri pripreme LaTeX dokumenata (sređeni i dopunjeni) rađeni na vežbama (Poslednja izmena primera 04.05.2014.):

Prvi primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se pomoću LaTeX-a priprema jednostavan običan i matematički tekst)
Drugi primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se pomoću LaTeX-a zapisuju višelinijski matematički objekti.)
Treći primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti šta se dobije kao rezultat, ako očekujete da LaTeX generiše sadržaj a niste dvaput preveli izvornu datoteku.)
Četvrti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumentima pripremljenim pomoću LaTeX-a generišu sadržaj i literatura.)
Peti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumentima pripremljenim pomoću LaTex-a navode definicije, teoreme, dokazi, primeri i sl. kao i kako se vrši pozivanje na primere, formule i sl.)
Šesti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumente pripremljene pomoću LaTeX-a ubacuju slike.)
Sedmi primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u dokumentima pripremljenim pomoću LaTeX-a navode razmaci.)
Osmi primer možete preuzeti ovde. (Primer sadrži animaciju napravljenu u GeoGebri (trapez).)
Deveti primer možete preuzeti ovde. (Primer sadrži formu naslovne strane seminarskog rada.) NOVO!
Deseti primer možete preuzeti ovde. (Primer predstavlja formu seminarskog rada.) NOVO!
Jedanaesti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u LaTeX-u može pripremiti tekst za koji se samo uključivanjem/isključivanjem jednog paketa (cirilica1.sty odnosno latinica1.sty), bez ikakvih naknadnih promena, bira da li će biti ispisan ćirilicom ili latinicom. Tu možete preuzeti i fajlove cirilica1.sty i latinica1.sty)
Dvanaesti primer možete preuzeti ovde. (U primeru možete videti kako se u LaTeX-u mogu pripremiti tekstovi u kojima se piše i latiničnim i ćiriličnim pismom. Ovo je primer koji je rađen na vežbama 29.04.2014.)KOMPLEKSNE FUNKCIJE Rezultati pismenih ispita iz Kompleksnih funkcija (2022/2023):

Ispitni rok Januar 1 2023 (program iz 2015. godine).
Ispitni rok Januar 1 2023 (program iz 2022. godine).
Ispitni rok Januar 2 2023 (program iz 2015. godine).
Ispitni rok Januar 2 2023 (program iz 2022. godine).
Ispitni rok Jun 1 2023 (program iz 2015. godine).
Ispitni rok Septembar 1 2023 (program iz 2015. godine).

Usmeni deo ispita kod prof. Miljana Kneževića biće održan u sredu 13.09.2023. sa početkom u 13.00.
Pre dolaska na gledanje rada obavezno pročitati sledeće OBAVEŠTENJE.


DISTRIBUCIJE I PARCIJALNE JEDNAČINE A/JEDNAČINE MATEMATIČKE FIZIKE
Pre dolaska na gledanje rada obavezno pročitati sledeće OBAVEŠTENJE.


Rezultati pismenih ispita iz Distribucija i parcijalnih jednačina A/Jednačina matematičke fizike (2020/2021):
Ispitni rok Januar 1 2021.
Ispitni rok Januar 2 2021.
Ispitni rok Jun 1 2021.
Ispitni rok Jun 2 2021.
Ispitni rok Septembar 1 2021.
Ispitni rok Septembar 2 2021.

Poslednja izmena 23.09.2021.

Marek Svetlik