Savremene metode nastave astronomije

Beograd, 15. oktobar 2022.

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 16, Beograd

Stručni skup u organizaciji Katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu i Društva astronoma Srbije, koji se izvodi pod okriljem Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) Republike Srbije. Link ka katalogu stručnih skupova ZUOVa.

Cilj skupa je unapređivanje kompetencija nastavnika fizike za efikasnu realizaciju ishoda nastave astronomije na primerima praktičnih nastavnih sadržaja. Upoznavanje nastavnika sa primenom edukativnih digitalnih alata (aplikacije, softveri, portali) i društvenih mreža u nastavi, kao i sa najaktuelnijim istraživanjima i otkrićima u astronomiji.

Datum i vreme: 15.10.2022. od 11:00 – 17:00h
Sala: 718

Registracija učesnika je do 13.10.2022. godine.

Broj učesnika: 50
Broj bodova: 1
Kotizacija (uključuje ručak i osveženje): 3000 din

Učesnici treba da izvrše uplatu kotizacije lično na skupu ili na tekući račun Matematičkog fakulteta 840-1815666-68, sa pozivom na broj "ASTROSEMINAR". Za uplate pravnih lica, zahtev za predračun sa podacima ustanove koja vrši uplatu, pošaljite na mail.

Program
  • Sunčev sistem na malim i velikim skalama, dr Nataša Todorović, naučni saradnik, Astronomska opservatorija
  • Evolucija zvezda, dr Monika Jurković, naučni saradnik, Astronomska opservatorija
  • Fenomen crnih rupa u kosmosu: od mikro do supermasivnih crnih rupa, dr Jelena Kovačević Dojčinović, viši naučni saradnik, Astronomska opservatorija
  • Upotreba digitalnih medija u nastavi, dr Tijana Prodanović, vanredni profesor, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
  • Korišćenje Stelarijuma u nastavi astronomije, mr Marina Pavlović, istraživač-saradnik, Matematički institut SANU

  • Detaljan program skupa sa satnicom preuzmite ovde.

    Koordinator stučnog skupa
    dr Milica Vučetić (naučni saradnik, Matematički fakultet, Beograd)


Kontakt:

Katedra za astronomiju
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16, 11000 Beograd Srbija
e-pošta
Tel. (+381 11) 2027-827