Katedra za astronomiju


Matematički fakultet


Univerzitet u Beogradu

dr Milica Vučetić

Naučni saradnik


Adresa: Studentski trg 16
             11000 Beograd
             Srbija
Kabinet: 809, V sprat
Telefon: (+381) 011 2027 827
E-mail: mandjelic@matf.bg.ac.rsOblasti istraživanja:

Bibliografija


Pogledajte CURRICULUM VITAE.

Odabrani naučni radovi:


M. M. Vučetić, D. Ilić, O. V. Egorov, A. Moiseev, D. Onić, T. G. Pannuti, B. Arbutina, N. Petrov, D. Urošević:
REVEALING THE NATURE OF CENTRAL EMISSION NEBULAE IN THE DWARF GALAXY NGC 185,
2019, Astron. Astrophys., 628, A87
M. M. Vučetić, D. Onić, N. Petrov, A. Ćiprijanović, M. Z. Pavlović:
OPTICAL OBSERVATIONS OF THE NEARBY GALAXY NGC 2366 THROUGH NARROWBAND H_ALPHA AND [SII] FILTERS. SUPERNOVA REMNANTS STATUS,
2019, Serb. Astron. J., 198, 13
B. Vukotić, A. Ćiprijanović, M. M. Vučetić, D. Onić, D. Urošević:
UPDATED RADIO Σ − D RELATION FOR GALACTIC SUPERNOVA REMNANTS - II,
2019, Serb. Astron. J., 199, 23
M. M. Vučetić, B. Arbutina, D. Urošević:
OPTICAL SUPERNOVA REMNANTS IN NEARBY GALAXIES AND THEIR INFLUENCE ON STAR FORMATION RATE DERIVED FROM Hα EMISSION,
2015, Mon. Not. R. Astron. Soc., 446, 943
M. M. Vučetić, B. Arbutina, D. Urošević, A. Dobardžić, M. Z. Pavlović, T. G. Pannuti, N. Petrov:
OPTICAL OBSERVATIONS OF THE NEARBY GALAXY IC342 WITH NARROW BAND [SII] AND H_ALPHA FILTERS. I,
2013, Serb. Astron. J., 187, 11
B. Arbutina, D. Urošević, M. M. Vučetić, M. Z. Pavlović, B. Vukotić:
MODIFIED EQUIPARTITION CALCULATION FOR SUPERNOVA REMNANTS. CASES α=0.5 AND α=1,
2013, Astrophys. J., 777, 31
B. Arbutina, D. Urošević, M. M. Andjelić, M. Z. Pavlović, B. Vukotić:
MODIFIED EQUIPARTITION CALCULATION FOR SUPERNOVA REMNANTS,
2012, Astrophys. J., 746, 79

Biografija


Milica Vučetić rođena je 1985. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Valjevu. Studije astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu upisala je školske 2004/05 godine, gde je i diplomirala 2009. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Optička detekcija ostataka supernovih i uticaj njihove emisije u liniji Hα na odredivanje stope formiranja zvezda" odbranila je na Katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta 2017. godine. Zaposlena je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 2011 godine, gde je 2018. godine izabrana u zvanje naučnog saradnika. Njena glavna istraživačka interesovanja su: optička detekcija ostataka supernovih i HII regiona, uticaj optičkih SNR-a na stope formiranja zvezda dobijenih iz emisije u liniji Hα, evolucija ostataka supernovih. Član je Društva astronoma Srbije, kao i njenog NAEC tima pri Međunarodnoj astronomskoj uniji (IAU).


Linkovi