МФ - РАСПОРЕД ЧАСОВА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2018/19 ГОДИНЕ

ГРУПЕ
ПРЕДАВАЧИ
УЧИОНИЦЕ

УЧИОНИЦА: 704

Дан: 12345678910111213
08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:0012:00 - 13:0013:00 - 14:0014:00 - 15:0015:00 - 16:0016:00 - 17:0017:00 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 20:0020:00 - 21:00
Понедељак Програмирање база података (вежбе)
3И1
3И1(ГР1), 3И1(ГР2)
Никола Ајзенхамер
  Објектно оријентисано програмирање (вежбе)
2РЛ1А
- цела група -
Биљана Стојановић
Методика наставе рачунарства Б (вежбе)

ГР1
Сана Ђурђевић
Функционално програмирање (вежбе)
4ИМАС
- цела група -
Иван Чукић
Програмски пакети у математици (вежбе)
2РЛ1А, 2РЛ1Б, 2РЛ2А, 2РЛ2Б
ППАК
Маријана Бабић
Уторак Статистика (вежбе)
3И2
3И2(ГР2), 3И2(ГР3)
Тамара Милић
Увод у интерактивно доказивање теорема (вежбе)

ГР1
Сана Ђурђевић
Методика наставе рачунарства Б (вежбе)

ГР2
Сана Ђурђевић
  Објектно оријентисано програмирање (вежбе)
2РЛ1Б
- цела група -
Биљана Стојановић
Објектно оријентисано програмирање (вежбе)
2МНВА
- цела група -
Биљана Стојановић
Среда Програмирање 2 (вежбе)
1И1Б
- цела група -
Данијела Симић
Увод у организацију и архитектуру рачунара 2 (вежбе)
1И1Б
- цела група -
Ивана Танасијевић
Увод у организацију и архитектуру рачунара 2 (вежбе)
1И1Ц
- цела група -
Ивана Танасијевић
Теорија информације

ТИ
Марко Обрадовић
Објектно оријентисано програмирање (вежбе)
2РЛ2Б
- цела група -
Иван Ристовић
Научно израчунавање (вежбе)
5И, 5МР

Стефан Мишковић
Четвртак       Програмирање база података (вежбе)
3И1, 3И2
3И1(ГР3), 3И2(ГР1)
Никола Ајзенхамер
Програмирање 2 (практикум)
1О2А
П4
Никола Ајзенхамер
Веб програмирање
4Л, 2МНВА, 2МНВБ, 4В
4Л(ПВЕБ), 2МНВА(ВЕБП), 2МНВБ(ВЕБП), 4В(ВЕБП)
Милан Банковић
Програмирање база података (вежбе)

ГР2
Ана Вуловић
Програмирање база података (вежбе)
4Р, 4Н
4Р(ГР1), 4Н(ПБП)
Ана Вуловић
Петак Програмирање 2 (вежбе)
1О2А
- цела група -
Лука Живановић
Програмске парадигме (вежбе)

ГР2
Марјана Шолајић
Веб програмирање (вежбе)
2МНВА, 2МНВБ, 4В, 4Л
2МНВА(ВЕБП), 2МНВБ(ВЕБП), 4В(ВЕБП), 4Л(ПВЕБ)
Лука Живановић
Пројектовање база података (вежбе)

ГР1
Ивана Танасијевић
Увод у нумеричку математику (практикум)
2МНВБ
2МНБ
Јелена Тасић
Функционално програмирање (вежбе)

ГР1
Иван Чукић

СЛЕДЕЋА СТРАНИЦА

- ЖЕЛИМО ВАМ ПУНО УСПЕХА У РАДУ -

ГРУПЕ  ПРЕДАВАЧИ  УЧИОНИЦЕ 

ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА: 13.03.2019.
МК