Aleksandar Kartelj

Aleksandar Kartelj
Assistant professor
Department for Computer Science, Faculty of Mathematics, University of Belgrade

Valid HTML 4.01 Transitional


|  Nazad na početnu |  O kursevima |  Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1 |  Uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2 |  Objektno orijentisano programiranje |  Računarske mreže |  Uvod u operativne sisteme i računarske mreže |

Aktivni kursevi 2016/2017

Arhiva predavanja

Arhiva vežbi

Ostalo

Srednje škole - kursevi