obaveštenja


programiranje 1

uvod u organizaciju i arhitekturu računara 1
(I smer)

uvod u organizaciju i arhitekturu računara
(R smer)


bioinformatika

uvod u organizaciju i arhitekturu računara 2
(I smer)