Јелена Катић

 

ОБАВЕШТЕЊА:

 

 

 

Предмети у 2017/18. години:

·         Диференцијалне једначине А (МНВ)

·         Диференцијалне једначине Б (МНВ)  

·         Диференцијалне једначине А (Л)

·         Диференцијалне једначине Б (Л) 

·         Увод у теорију динамичких система

 

 

 

 

Предмети у претходним годинама