Јелена Катић

 Вести и дешавања:

  

 

Предмети у 2017/18. години:

 

·         Диференцијалне једначине А (МНВ) 

·         Диференцијалне једначине Б (МНВ)   

·         Диференцијалне једначине А (Л) 

·         Диференцијалне једначине Б (Л)  

·         Увод у теорију динамичких система 

 

 

 

 

Предмети у претходним годинама