Mala škola Java Script-a sa primerima - ispis


ISPIS U DOKUMENT: PRIMER - ispis datuma poslednje izmene Web strane
 
Kôd u HTML dokumentu Objašnjenje Rezultat prikazan u browser-u
<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>

Rezultat ispisa:<BR>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("Datum poslednje izmene:"
+document.lastModified+" <BR>")
-->
</SCRIPT>

kraj primera

</BODY>
</HTML>


 

HTML iskazi

početak Java Scripta

upis u HTML...
 

kraj JavaScript-a
 

 
Rezultat ispisa:

Datum poslednje izmene:11/06/2015 06:00:22

kraj primera

Naredbom document.write(...) unutar Java Scripta se u dokument ispisuje HTML kod ili korisnički tekst.
U gore navedenom primeru svojstvo document.lastModified vraća datum i vreme poslednje izmene dokumenta.
Tekst i naredbe HTML-a se stavljaju unutar navodnika. Funkcije Java Scripta i HTML iskazi međusobno se povezuju znakom plus (+).

 

PRIKAZ INFORMACIJA O DOKUMENTU

Dokument se u JavaScriptu tretira kao objekat koji predstavlja sadrzaj prozora ili okvira. Ovaj objekat ima svojstva koja specifikuju informacije o dokumentu: njegov URL, njegove boje, datum kada je poslednji put modifikovan, URL dokumenta koji ga je pozvao, i slicno. Ovaj objekat ima i vise metoda koji podrzavaju dinamicko pisanje u dokument (metod document.write()koji je koriscen u prethodnom primeru), otvaranje novog dokumenta.

Sta je rezultat rada sledeceg Java Script kôda? Zašto? Otvorite dokument u FF, IE browser-u.

<HTML>
<HEAD><TITLE>Primer 2</TITLE></HEAD>
<body>
<HR><BR><BR>

Dokument: <EM><SCRIPT>document.write(document.title);</SCRIPT></EM><BR>
URL: <EM><SCRIPT>document.write(document.URL);</SCRIPT></EM><BR>
Poslednja izmena:
<EM><SCRIPT>document.write(document.lastModified);</SCRIPT></EM><BR>
</body>
</HTML>


Objekat document objekat - trenutno prikazani HTML dokument

Upotreba
window.document
document

Primerak objekta tipa document je smesten u polje document objekta tipa window.
U specijalnom slucaju, kada se referise objekta tipa document tekuceg prozora (onog u
kome se izvršava JavaScript program) može se izostaviti referisanje objekta window.

Svojstva
  alinkColor   Niska koja specifikuje boju aktivirane veze. Može biti postavljena u
          zaglavlju HTML dokumenta ili kao vrednost artibuta ALINK elementa <BODY>.
  anchors[]   Niz sidra u dokumentu; po jedan element za svaku vezu polaska.
  anchors.length Ceo broj koji može samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata
          u nizu anchors[].
  applets[]   Niz Java objekata u dokumentu; po jedan element za svaki <APPLET> koji se pojavljuje u dokumentu.
  applets.length Ceo broj koji može samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata u nizu applets[].
  bgColor     Niska koja specifikuje boju pozadine dokumenta. Na pocetku se
          postavlja kao vrednost artibuta BGCOLOR elementa <BODY>.
  cookie     Niska cija je vrednost 'cookie koji je pridruzen dokumentu.
  domain     Niska koja specifikuje Internet domen sa koga je dokument. Koristi se iz razloga bezbednosti.
  embeds[]    Niz Java objekata, po jedan element za svaki <EMBED> koji se
          pojavljuje u dokumentu.
  embeds.length  Ceo broj koji može samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata u nizu embeds[].
  fgcolor     Niska koja specifikuje boju teksta dokumenta. Može biti postavljena 
          u zaglavlju HTML dokumenta ili kao vrednost artibuta TEXT elementa <BODY>.
  forms[]     Niz Form objekata, po jedan element za svaki <FORM> koji se pojavljuje u dokumentu.
  forms.length  Ceo broj koji može samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata u nizu forms[].
  images[]    Niz Image objekata, po jedan element za svaki <IMG> koji se pojavljuje u dokumentu.
  images.length  Broj elemenata u nizu images[].
  lastModified   Niska koja moze samo da se cita i koja specifikuje datum poslednje 
          izmene dokumenta (onaj koji prijavljuje web server).
  linkColor    Niska koja specifikuje boju neposecenih veza dokumenta. Moze biti
           postavljena u zaglavlju HTML dokumenta ili kao vrednost artibuta LINK elementa <BODY>.
   links[]     Niz Link objekata, jedan za svaku hipertekstualnu vezu u
           dokumentu.
   links.length  Ceo broj koji može samo da se cita i koji specifikuje broj elemenata
          u nizu links[].
   location    Sinonim za svojstvo URL. Nije isto što i Objekat Locaton, window.location
  plugins[]    Sinonim za niz embeds[].
  plugins.length Broj elemenata u nizu plugins[] ili embeds[].
  referrer     Niska koja može samo da se cita i koja specifikuje URL dokumenta koji je sadrzao
           vezu koja je referisala tekuci dokument.
  title      Niska koja može samo da se cita, a koja specifikuje sadržaj etikete <TITLE> dokumenta.
  URL       Niska koja može samo da se cita, a koja specifikuje URL dokumenta.
  vlinkColor    Niska koja specifikuje boju posecene veze. Može biti postavljena u zaglavlju HTML dokumenta 
           ili kao vrednost artibuta VLINK elementa <BODY>.
Metode

  clear() Metod koji briše sadržaj dokumenta.
  close() Metod koji zatvara tok dokumenta koji je otvoren metodom open().
  open() Metod koji otvara tok u koji se može upisivati sadržaj dokumenta.
  write() Metod koji ubacuje specifikovanu nisku ili niske u dokument koji se
      trenutno parsira ili u tok dokumenta koji otvoren metodom open().
  writeln() Metod koji je identican sa write() samo što dodaje izlazu karakter za novi red.
  


 
JAVA SCRIPT poseduje izvestan skup predefinisanih objekata: Date, Array, Math. Razmotrimo ih na primeru objekta Date.

Najpre, novi objekat se kreira upotrebom operatora NEW:

 danas =new Date();

 

Date poseduje metode koji se mogu koristiti pri manipulaciji objektom:

   getHours(),  setHours()    za dobijanje i postavljanje casova

   getMinutes(),  setMinutes()    za dobijanje i postavljanje minuta

   getMonth(),  setMonth()    za dobijanje i postavljanje meseca

 ....

 

  sada =new Date();
document.write("Vreme je:" + sada.getHours() + ":" +  sada.getMinutes()  + "<br>");
document.write("Datum je:" + sada.getDate() + "/" +  (sada.getMonth()+1)   + "/" +(2000 + sada.getYear()));

 

DANASNJI DATUM
Napisati Java Script kôd (datoteka drugi.htm) koji ce kao naslov nivoa 2 ispisati naziv dana u nedelji i datum u formi DD.MM.GGGG. (na primer: petak, 6.11. 2015.).
<HTML>
<HEAD> <TITLE>Datum i formular </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//funkcija za obradu danasnjeg datuma
function Datum_danas() 
{
  var d = new Date(); // novi objekat Date, danasnji datum i vreme 
  var a =
     new Array("nedelja","ponedeljak","utorak","sreda","&#269;etvrtak","petak","subota"); //novi objekat Array
  i = d.getDay(); //metod za dobijanje rednog broja dana
  dan_u_n = a[i]; //naziv dana u sedmici
  dan_u_m= d.getDate(); // metod za dobijanje rednog broja dana u mesecu
  m = d.getMonth() + 1; //metod za dobijanje rednog broja meseca
  g = d.getFullYear(); //metod za dobijanje godine
  
  document.write(dan_u_n + ", " + dan_u_m + "." + m + ". " + g + ". " );
}
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<H2>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//poziv funkcija za obradu danasnjeg datuma
Datum_danas();
</SCRIPT>
</H2>

</BODY>
</HTML>
IZRACUNAVANJE RAZLIKE IZMEĐU DVA DATUMA U ISTOJ VREMENSKOJ ZONI
Ako želimo da izracunamo koliko dana ima do kraja kalendarske godine, racunacemo zapravo koliko dana ima od danasnjeg dana do kraja ove godine, tj. 31.12.
<HTML>
<HEAD><TITLE>Koliko dana do kraja godine?</TITLE></HEAD>
<BODY>
 <HR>
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">
  danas = new Date(); // danasnje vreme i datum
  kraj_god = new Date(); // kraj godine
  kraj_god.setMonth(11); // je u decembru
  kraj_god.setDate(31); // 31. dana u mesecu
  // Koliko ima milisekundi izmedju 31.12. i danasnjeg dana
   razlika = kraj_god.getTime() - danas.getTime();
   
  // A koliko je to dana
  razlika = Math.floor( razlika/ (1000*60*60*24) );
  
   document.write("<h2 align=center>Broj dana do kraja godine je " + razlika + "!!!</h2>");
  </SCRIPT>
 <HR>
</BODY>
</HTML>
	
	
Prethodni JavaScript program koristi dva objekta tipa Date: danas i kraj_god. Za postavljanje datuma kraja godine koriste se ugradjeni metodi ovog objetka, setMonth() i setDate().

Metod getTime() vraca vrednost objekta tipa Date izrazenu u milisekundama. Ona se moze koristiti za izracunavanje intervala izmedu dva datuma ili vremena koji su u istoj vremenskoj zoni.

Videli smo da se u programu koristi i specijalni objekat Math. Njegov metod floor() vrsi zaokruzivanje realnog broja na prvi manji ceo broj.

Math objekat - obuhvata matematicke funkcije i konstante

Korišcenje
Math.konstanta
Math.funkcija

Konstante
  E Konstanta e, osnova prirodnog logaritma
  LN10 prirodni logaritam od 10
  LN2 prirodni logaritam od 2
  LOG10E Logaritam od e s osnovi 10
  LOG2E Logaritam od e s osnovom 2
  PI Konstanta pi
  SQRT1_2   1 kroz kvadratni koren iz 2
  SQRT2    kvadtratni koren iz 2

Funkcije
 abs() Racuna apsolutnu vrednost
 acos() Racuna arc cosinus
 asin() Racuna arc sinus
 atan() Racuna arc tangens
 atan2() Racuna ugao izmedu x ose i tacke
 ceil() Zaokružuje na prvi veci celi broj
 cos() Racuna cosinus
 exp() Racuna eksponent od e
 floor() Zaokružuje na prvi manji celi broj
 log() Racuna prirodni logaritam
 max() Vraca veci od dva broja
 min() Vraca manji od dva broja
 pow() Racuna xy
 random() Racuna slucajni broj
 round() Zaokružuje na najbliži ceo broj
 sin() Racuna sinus
 sqrt() Racuna kvadratni koren
 tan() Racuna tangens


ZA samostalni rad: Napisite Java Script program koji ce u slucaju da Vam je danas rodjendan prikazati kao naslov nivoa 3 poruku "Danas mi je rođendan", a u suprotnom prikazati poruku o tome koliko dana je proteklo ili koliko koliko dana je preostalo da Vaseg rodjendana ove godine?

DATUM ISTEKA VIDLJIVOSTI SLIKE
 

Ako želimo da neka slika bude vidljiva samo do određenog datuma, onda tag za ukljucivanje slike sa, na primer nazivom, bkgr2.jpg <IMG SRC="bkgr2.jpg"> ukljucujemo AKO I SAMO AKO je tekuci datum manji o datuma isteka slike.

<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT>
    <!--
    var slika = '<IMG SRC="bkgr2.jpg">';
    var datum = new Date(); /*danasnji datum*/
    function proveraIsteka(datumIsteka){
        var datIsteka = new Date(datumIsteka); /* datum isteka */
        if (datum.getTime() <= datIsteka.getTime()) {
            document.write(slika);
            document.write("<HR>slika ce biti vidljiva do dana:<BR>" + datIsteka);
        } else {
            document.write("<HR>slika je bila vidljiva do dana:<BR>" + datIsteka);
        }
    }
    //-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<H4>Primer slike koja je vidljiva samo do odredjenog datuma...</H4>
<SCRIPT>
    /* datum do kada želite da slika bude vidljiva - 30. 12. 2015.! */
    proveraIsteka("December 30, 2015")
</SCRIPT>

</BODY>
</HTML>

Datoteka pr44.htm

NAPISITE SAMI SLICAN JAVASCRIPT kôd koji će do datuma 31.12.2015. prikazivati na Web stranici sliku bkgr1.jpg, a nakon tog datuma na istom mestu će se prikazivati slika bkgr2.jpg. To je korisno, ako, na primer, radite sajt za neku firmu i ako ste sigurni da će ona do 31.12.2015. biti na lokaciji koju prikazuje slika bkgr1.jpg, a nakon 31.12.2015. na lokaciji koju prikazuje bkgr2.jpg

 

 
VREMENSKI BACKGROUND

Pozadina Vaše Web stranice se postavlja unutar HTML oznaka <BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FFFFFF">
gde BGCOLOR oznacava boju pozadine (od #000000 do #FFFFFF u RGB modelu boja), TEXT oznacava boju slova (od #000000 do #FFFFFF u RGB modelu boja). Obicno se za boje teksta i boju pozadine uzimaju kontrasne boje ili boje sa razlicitim brightnes tonom, npr. bela slova na crnoj pozadini, crna slova na zutoj pozadini...

JavaScript Vam moze pomoci da Vasa stranica izgleda dinamicnije i da se njen izgled vise puta menja u toku poseta u okviru jednog dana, ako postignete da se boje pozadine menjaju danju, u podne, nocu, ujutru,...

Kao i u rethodnom primeru, vazno je vrednost tekuceg dana prihvatiti u neku promenljivu i onda primeniti ugradjene JavaScript funkcije za dobijanje tekuceg vremena.

POGLEDAJTE PRIMER

 

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
Primer izbora boje podloge (BODY BGCOLOR) zavisno od doba dana....<br>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    var datum = new Date(); /* prihvatanje tekućeg datuma u promenljivu */
    var sati = datum.getHours(); /* prihvat tekućeg casa  u promenljivu */
    if (sati > 4 && sati < 7){
        document.write('<BODY BGCOLOR="#0000FF" TEXT="#FFFFFF">Sada je izmedju 5 i 6 sati ujutro...')
    }
    if (sati > 6 && sati < 9){
        document.write('<BODY BGCOLOR="#0088FF" TEXT="#FFFFFF">Sada je izmedju 7 i 8 sati ujutro...')
    }
    if (sati > 8 && sati < 18){
        document.write('<BODY BGCOLOR="#808080" TEXT="#FFFFFF">Sada je izmedju 9 i 17 sati...')
    }
    if (sati > 17 && sati < 20){
        document.write('<BODY BGCOLOR="#FFA500" TEXT="#FFFFFF">Sada je izmedju 18 i 19 sati...')
    }
    if (sati > 19 && sati < 22){
        document.write('<BODY BGCOLOR="#FF55FF" TEXT="#FFFFFF">Sada je izmedju 20 i 21 sat...')
    }
    if (sati > 21 || sati < 5){
        document.write('<BODY BGCOLOR="#FF0000" TEXT="#FFFFFF">Sada je izmedju 22 i 4 sata...')
    }
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Datoteka pr26.htm
 
 

II način - reakcija na događaj onLoad
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<HTML>
<HEAD>
<title>Primer menjanja pozadine</title>
<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript">
<!--
function boja()
   { var datum = new Date(); /* prihvatanje tekuceg datuma u promenljivu */
    var sati = datum.getHours(); /* prihvat tekuceg casa u promenljivu */
     if (sati > 4 && sati < 7) document.bgColor="#0000FF"; 
     else if (sati > 6 && sati < 9) document.bgColor="#0088FF";
     else if (sati > 8 && sati < 18) document.bgColor="#808080";
     else if (sati > 17 && sati < 20) document.bgColor="#FFA500";
     else if (sati > 19 && sati < 22) document.bgColor="#FF55FF";
     else if (sati > 21 || sati < 5) document.bgColor="#FF0000";
   }
-->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY onLoad="boja()">
Primer izbora boje podloge (BODY BGCOLOR) zavisno od doba dana....
</BODY> </HTML>
Pogledajte primer. Vezbe radi, propustite ovaj primer kroz W3C validator.

Valid HTML 4.01 Transitional

Uočite poruku o korektnosti HTML datoteke koja uključuje upotrebu JavaScript-a.

NAPISITE SAMI SLICAN JAVASCRIPT kôd koji će u neparne vrednosti časova ispisivati bela slova na crnoj pozadini, a u parne vrednosti časova ispisivati plava slova na zelenoj pozadini.

Objekat Date - manipulacija datumom i vremenom

Konstruktori
  new Date()
  new Date(milisekunde)
  new Date(datumkaoniska)
  new Date(godina,mesec,dan)
  new Date(godina,mesec,dan,cas,minuti,sekunde)
  
  Kada je bez argumenata, konstruktor Date() kreira objekat tipa Date koji je postavljen na tekuce vreme
  i na tekuci datum (odnosno, sistemsko vreme i sistemski datum).
  Date() se može koristiti i kao obicna funkcija (bez new konstruktora). Tada, ako se koristi bez argumenata, 
  vraca nisku koja predstavlja lokalni datum i vreme.

 Argumenti
 milisekunde
    Broj milisekundi izmedu željenog datuma i ponoci 1. januara 1970. po grinickom vremenu.
 datumkaoniska
   Argument koji specifikuje datum i, eventualno, vreme kao nisku u
   obliku mesec dan, godina cas:minuti:sekunde. Na primer: "May 29, 2008 22:05:18"
  godina
   Godina kao cetvorocifreni ceo broj.
  mesec 
    Mesec specifikovan kao ceo broj od 0 (januar) do 11(decembar).
  dan 
    Dan u mesecu specifikovan kao ceo broj od 1 do 31.
  cas 
   cas specifikovan kao ceo broj od 0 (ponoc) do 23 (11 uvece).
  minuti 
    Minuti specifikovani kao ceo broj od 0 do 59.
  sekunde
    Sekunde specifikovane kao ceo broj od 0 do 59.

  Povratna vrednost
    Novokreirani objekat tipa Data.

Primeri upotrebe konstruktora:

 danas = new Date();
 Dan1 = new Date("January 1, 2008 00:00:00");
 Dan2 = new Date(2008, 0, 1) ;
 Dan3 = new Date(2008, 0, 1, 0, 0, 0);Metode
getDate()   Vraca dan u mesecu objekta tipa Data.
getDay()   Vraca dan u nedelji objekta tipa Data.
getHours()  Vraca polje casova objekta tipa Data.
getMinutes() Vraca polje minuta objekta tipa Data.
getMonth()  Vraca polje meseca objekta tipa Data.
getSeconds() Vraca polje sekundi objekta tipa Data.
getTime()   Vraca internu reprezentaciju u milisekundama objekta tipa Data.
getTimezoneOffset() Vraca vremensku razliku u minutama izmedu datuma i GMT (grinickog vremena).
getFullYear()   Vraca 4-cifreno polje godine objekta tipa Data.
parse()    Parsira reprezentaciju datuma kao niske i vraca isti datum u obliku milisekundi
setDate()   Postavlja polje dana u mesecu objekta tipa Data.
setHours()  Postavlja polje casova objekta tipa Data.
setMinutes() Postavlja polje minuta objekta tipa Data.
setMonth()  Postavlja polje meseca objekta tipa Data.
setSeconds() Postavlja polje sekundi objekta tipa Data.
setTime()  Postavlja polja objekta tipa Data koriscenjem formata u obliku milisekundi.
setFullYear()   Postavlja polje godine objekta tipa Data.
toGMTString() Konvertuje datum u nisku koristeci GMT vremensku zonu (grinicko vreme).
toLocalString() Konvertuje datum u nisku koristeci lokalnu vremensku zonu.
UTC()     Konvertuje numericku specifikaciju datuma i vremena u format u obliku milisekundi.


 

SLUČAJNI IZBOR POZADINE-PRIMER UPOTREBE OBJEKTA (Math) u Java Script-u
IZBOR POZADINE
Pozadina u vidu slike Vaše Web stranice se postavlja unutar HTML oznaka <BODY BACKGROUND="nazivDatotekeSlike" TEXT="#FFFFFF">
gde BACKGROUNDCOLOR oznacava putanju do slike koja se nalazi kao pozadina Vaše Web strane , TEXT oznacava boju slova (od #000000 do #FFFFFF u RGB modelu boja). Vazno je da se za boje teksta i sliku pozadine uzimaju kontrasne boje ili boje sa razlicitim svetlosnim tonom.  
 
Svaki element Web strane predstavlja OBJEKAT JavaScripta. Na primer: window, document, history,...

Math objekat je ugrađen u Java Script, te se ne mora zasebno kreirati math objekat (jer postoji u svakom skriptu). Osobine math objekata su matematičke konstante, a metode objekta su matematičke funkcije.

Ako se želi izbeći monotonija  web strane koja nema potrebe za čestim ažuriranjem, onda postoji ovakvo rešenje:

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    <!--
    var podloga1 = "bkgr1.jpg";  /* definisanje mogućih pozadina */
    var podloga2 = "bkgr2.jpg";
    var podloga3 = "bkgr3.jpg";
    var slucajnibroj=Math.round(5*Math.random()); /* slučajni broj između 0 i 5 */
    if (slucajnibroj < 2) /* izbor podloge zavisno o slučajnom broju */
        podloga = podloga1;
    else if (slucajnibroj < 4)
        podloga = podloga2;
    else
        podloga = podloga3;
    document.write('<BODY BACKGROUND="'+podloga+'">') /* postavka pozadine */
    //-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>

Datoteka pr25.htm

 

 

 

DIJALOŠKI PROZORI: ALERT, PROMPT, CONFIRM
Dakle, namena dijaloga ALERT i CONFIRM je dijalog s korisnikom, u smislu da korisniku u posebnom dijalogu (izvan web stranice) se pruža neka informacija.
Ako od korisnika (izvan polja formulara na web stranici) se želi prihvatiti neki podatak, tada se koristiti PROMPT.
U sledećem primeru zastupljena su sva tri navedena dijaloga:
Primer poziva različitih vrsta dijaloga:

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>
    <FORM>
        Primer poziva različitih vrsta dijaloga:<br>
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Dijalog PROMPT!" ONCLICK="prompt('Ovo je dijalog PROMPT!\nUnesite svoje ime:')">
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Dijalog ALERT!" ONCLICK="alert('Ovo je dijalog ALERT!')">
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Dijalog CONFIRM!" ONCLICK="confirm('Ovo je dijalog CONFIRM!\n Nastavak?')">
        <BR>
    </FORM>
</BODY>
</HTML>
U ovim primerima prisutna je obrada dogadjaja "klik na dugme" formulara. Kako se programira reakcija na taj događlaj? Pogledajte u poglavlju Reakcija na događaje u Java Script-u

MALO SLOZENIJI PRIMER - REAKCIJA NA DUGMAD OK, CANCEL

Primer poziva različitih vrsta dijaloga:POMOĆ: U PRETHODNOM (malo slozenijem) primeru, pozivi dijalog prozora i akcije na dugmad OK, CANCEL su izgledali:

<form method="POST" name="mojaForma"
 style="background-color: rgb(255,255,0); border: 1px double">
<blockquote><b><font size=+0 color="#000000" face="Arial">Primer
poziva različitih vrsta dijaloga:</font> </b>
<p>


<input type="button" value="Dijalog PROMPT!"
   onclick="if ( (s=prompt('Ovo je dijalog PROMPT!\nUnesite svoje ime:')))
alert('Helooo!!!!' + s); else alert('Ma, dovidjenja!!!!');") style="font-weight: 700">


<input type="button"
   value="Dijalog ALERT!" onclick="alert('Ovo je dijalog ALERT!')" style="font-weight: 700">


<input type="button"
   value="Dijalog CONFIRM!" onclick="if(confirm('Ovo je dijalog CONFIRM!\nNastavak?'))
alert('Nema nastavka'); else alert('Zasto ste kliknuli na cancel');" style="font-weight: 700">

</font></blockquote>
</form>


Sta je rezultat rada sledeceg PRIMERA:
//Potvrđivanje: zadavanje OK, Cancel akcija

<html><head>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
function confirmLink()
{ if (confirm("Jeste li sigurni da zelite da se povezete na sajt fakulteta?")) 
  { open("http://www.matf.bg.ac.rs"); }}
</script>
<title> Ovo je strana koja sadrzi JavaScript </title> </head>
<body>
<a href="http://www.google.com" onClick="confirmLink();">Klikni na adresu pretrage</a>;
</body> </html>

NAPISATI JAVA SCRIPT PROGRAM KOJI CE KAO REAKCIJA NA DOGADJAJ KLIK SADRZATI CONFIRM DIJALOG i AKO KORISNIK KLIKNE OK, OTVORITI SAJT FAKULTETA, A AKO KLIKNE NA CANCEL, IZDATI ALERT SA PORUKOM ZASTO STE KLIKNULI NA CANCEL?

ISPIS U POLJE FORMULARA-UPOTREBA FORMULARA I FUNKCIJA
Nakon što je učitana Web strana, ponekad je zgodno omogućiti posetiocu povratnu informaciju na toj strani. (Na primer,  omogućiti posetiocu sabiranje brojeva:)

<HTML>

<HEAD>
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
        function izracunaj(nazivForme) {
            if (confirm("Da li zelite racunanje?"))  /* ako korisnik na upit odgovori s "Yes" */
                form.rezultatPolje.value = eval(form.upisnoPolje.value) /* upis rezultata u polje formulara */
            else
              alert("Hvala, zbogom do naredne posete!")   /* u suprotnom, daje ovu poruku... */
        }
    </SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
    <FORM>
        Unesite izraz:
        <INPUT TYPE="text" NAME="upisnoPolje" SIZE=15 >
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Izracunaj" onClick="izracunaj(this.form);return true;">
        <BR>
        Rezultat izraza:
        <INPUT TYPE="text" NAME="rezultatPolje" SIZE=15 >
        <BR>
    </FORM>
</BODY>
</HTML>

U gornjem primeru funkcija Java Scripta označena je crvenom bojom, a forma iz koje se ta funkcija poziva - zelenom bojom.
Uocite kako se definiše funkcija (izracunaj).
CONFIRM predstavlja dijalog s upitom koji se javlja nakon klika na taster "Izracunaj" a ALERT predstavlja dijalog za odgovor koji se javlja ukoliko u CONFIRM dijalogu posetilac odgovori negativno (sa "No").

Gornji kod rezultira formom i poljima:

Unesite izraz: 
Rezultat izraza: 
ISPIS U STATUSNU LINIJU
Statusna linija predstavlja deo područja u dnu navigatora u kom su vidljive informacije o URL nekog linka i slično.
Kako statusna linija jeste objekt navigatora, onda se njom može upravljati, odnosno u nju upisivati podatke.

Svaki objekat tipa window ima sledeca dva svojstva: status i defaultStatus. Prvi sadrzi sadrzaj statusne linije browser-a, a drugi daje osnovni sadrzaj statusne linije koji se, eventualno, menja pod uticajem nekih dogadjaja.

PRIMER:

<SCRIPT>
defaultStatus="Zdravo,svete";
</SCRIPT>

Ovaj kratki JavaScript program postavlja nisku "Zdravo,svete" kao osnovni sadrzaj statusne linije.
Umesto defaultStatus u programu moze da stoji i eksplicitno window.defaultStatus, što znaci da je defaultStatus svojstvo prozora window, ali to je i tekuci i jedini otvoreni prozor pa se on ne mora navoditi.

Window objekat - prozor ili okvir web-browsera

Korišcenje

 self (tekuci prozor)
 window (tekuci prozor)


Svojstva
 closed       Bulovska vrednost koja može samo da se cita i koja specifikuje da li
           je prozor zatvoren.
 defaultStatus   Niska koja može da se cita i u koju može da se piše i koja specifikuje
           pretpostavljenu vrednost koja se pojavljuje u statusnoj liniji.
 document      Referenca objekta Document koji je sadržan u prozoru.
 frames[]      Niz okvira koji su sadržani u prozoru.
 history      Referenca objekta History za ovaj prozor.
 java        Referenca JavaPackage objekta koji je na vrhu hijerarhije imena
           paketa za jezgro java* paketa koji cine Java jezik.
 length       Broj elemenata u nizu frames[]. Isto što i frames.length. Može samo da se cita.
 location      Referenca objekta Location za ovaj prozor.
 Math        Referenca objekta koji cuva razlicite matematicke funkcije i konstante.
 name        Niska koja sadrži ime prozora. Ime se, po želji, specifikuje prilikom
           otvaranja prozora uz pomoc metode open().
 navigator     Referenca objekta Navigator koji se primenjuje na ovaj i sve ostale prozore.
 netscape      Referenca JavaPackage objekta koji je na vrhu hijerarhije imena
           paketa za jezgro netscape* paketa od Netscape-a.
 opener       Svojstvo koje može da se cita i u koje može da se piše, a koje referiše
           objekat Window koji je pozvao open()metod za kreiranje ovog prozora.
 Packages      Referenca JavaPackage objekta koji je na vrhu hijerarhije imena paketa.
 parent       Referenca roditeljskog prozora ili okvira tekuceg prozora.
 self        Referenca samog prozora. Sinonim za window.
 status       Niska koja može da se cita i u koju može da se piše i koja 
           specifikuje tekuci sadržaj statusne linije.
 sun        Referenca JavaPackage objekta koji je na vrhu hijerarhije imena
           paketa za jezgro sun* paketa koji cine Java jezik.
 top        Referenca prozora na najvišem nivou koji sadrži tekuci prozor.
           Korisno samo ako je tekuci prozor okvir.
 window       Referenca samog prozora. Sinonim za self.

Metode
  alert()   Prikazuje jednostavnu poruku i dijaloškom prozoru.
  blur()    Pomera fokus sa prozora najvišeg nivoa browsera.
  clearTimeout()   Prekida operaciju koja treba da se izvrši po isteku nekog vremena.
  close()    Zatvara prozor.
  confirm()  Postavlja u dijaloškom prozora pitanje koje zahteva odgovor "da" ili "ne".
  focus()   Fokusira prozor koji je na najvišem nivou browsera.
  open()    Kreira i otvara novi prozor.
  prompt()   Traži da unese jednostavna niska u dijaloškom prozoru.
  scroll()   Proizvodi klizanje dokumenta koji je prikazan u prozoru.
  setTimeout() Izvršava kôd posle isteka nekog specifikovanog vremenskog intervala.
        Prvi argument funkcije je niska koja predstavlja JavaScript kôd koji treba izvrsiti, a drugi
        vremenski interval, zadat u milisekundama, posle cijeg isteka taj kôd treba izvrsiti.

Obrada dogadaja
  onblur() Poziva se kada prozor više nije u fokusu.
  onerror() Poziva se kada dode do greške u izvršavanju JavaScript kôda.
  onfocus() Poziva se kada se prozor fokusira.
  onLoad() Poziva se kada je dokument ili skup okvira potpuno ucitann.
  onUnload() inaceU sledećem primeru se ispisuju podaci u statusnu liniju nakon kliknutog prvog dugmeta formulara i uklanjaju nakon kliknutog drugog dugmeta formulara:

Pogedajte primer statbar.html

Ako koristite Firefox i ne vidite pozdravnu poruku iz ovog primera u statusnoj liniji, evo tri nacina da omogucite ispis poruka u statusnoj linij:

 1. Otvorite u browser-u about:config i u koloni Preference Name pronadjite dom. disable_window_status_change. Promenite vrednost na false (klikom, unosom,...).
 2. U verzijama zakljucno sa Firefox v1.0, ova promena se moze realizovati preko "Tools -> Options -> Web Features -> Enable JavaScript / Advanced -> cekirajte change status bar text-"
 3. U verzijama pocev od Firefox v1.5, ova promena se moze realizovati preko "Tools -> Options -> Content -> Enable JavaScript / Advanced -> cekirajte change status bar text"

<html><head> 
 <script language="JavaScript">
  <!--skrivanje
   function f1(tekst)
   { window.status=tekst;}
   //-->
  </script>
 </head>
 <body>
 <form>
  <input type="button" name="prikaz" value="Prikaz teksta u status bar-u!!!"
   onClick="f1('Evo poruke za Vas!!!');">
   <BR> <BR>
  <input type="button" name="brisanje" value="Uklonite tekst!!!"
   onClick="f1('');">
 </form>
</body>
</html>

Pogedajte source kôd primera statbar.html i uočite:

 1. telo funkcije f1 u zaglavlju HEAD
 2. 1. poziv funkcije u sekciji BODY, argumente prvog poziva
 3. 2. poziv funkcije u sekciji BODY, argumente drugog poziva

ZA SAMOSTALNI RAD: Napisati JavaScript koji kao pretpostavljenu vrednost statusne linije ispisuje danasnji datum u formi DD/MM/GGGG

 <HTML><HEAD><SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
<!--
function datumustatusu()
{ var datum = new Date(); 	var y = datum.getFullYear(); var m = datum.getMonth() + 1; var d = datum.getDate(); 
 var t = d + '/' + m + '/' + y; 
 defaultStatus = "Danas je: " + t;
} 
//-->
</SCRIPT></HEAD><BODY onload=datumustatusu()></BODY></HTML>
Napisati Java Script fragment koji istovremeno ispisuju tekst Pozdrav i u statusnu liniju i u polje formulara, a nakon 20 sekundi uklanja tekst i izdaje alert poruku.

Pogedajte source kôd primera stabar1.htm i uočite:

 1. telo funkcije ispisi u zaglavlju HEAD
 2. poziv funkcije setTimeout u telu funkcije ispisi u zaglavlju HEAD
 3. poziv funkcije ispisi u sekciji BODY, argumente prvog poziva
 4. telo funkcije obrisi u zaglavlju HEAD
 5. poziv alert u telu funkcije ispisi u zaglavlju HEAD
 6. tekstualno polje ciji NAME="ispisnoPolje" u sekciji BODY, i vrednost u funkciji obrisi

<HTML>
<HEAD>
    <SCRIPT language="JavaScript">
        <!--
        function ispisi(tekst, forma) {
           window.status = tekst;      /* ispis u statusnu liniju */
           forma.ispisnoPolje.value = tekst;     /* ispis u polje formulara */
          setTimeout("obrisi()",20000);      /* poziv funkcije "obrisi" nakon 20 sec */
        }
        function obrisi() {
           window.status="";      /*briše ispis u statusnoj liniji */
           mojaForma.ispisnoPolje.value = "";     /*briše ispis u polju forme */
          alert("Prošlo je 20 sekundi i tekst je obrisan\niz statusne trake i polja forme!");
                                                                      /* parametar \n određuje prelaz u novi red! */
        }
        // -->
    </SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
    <FORM NAME="mojaForma">
        <INPUT TYPE="button" VALUE="Kliknite za ispis teksta pozdrava u statusnu liniju i polje formulara" onClick="ispisi('Pozdrav!',this.form);return true;">
        <INPUT TYPE="text" NAME="ispisnoPolje" SIZE=15 >
    </FORM>
</BODY>
</HTML>

Naredbom window.status = "..." ispisuje se podatak u statusnu liniju.
Funkcijom setTimeout("obrisi()",20000) zadržava se dalje izvršenje za 20 sekundi, nakon čega se poziva funkcija obrisi().
 
 
 

ISPIS DIGITALNOG CASOVNIKA KOJI OTKUCAVA TACNO VREME
Napisati JavaSkript koji ce prikazivati tacno vreme u obliku: HH:MM:SS, na primer: 08:12:28
Pogledajte primer
<HTML><HEAD><TITLE>Casovnik</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<SCRIPT language=javascript>
<!--
function KucaSat() {
  var danas = new Date();
  var sat = danas.getHours();
  var minut = danas.getMinutes();
  var sekunda = danas.getSeconds();
  
  var temp = sat;
  temp += ((minut < 10) ? ":0" : ":") + minut;
  temp += ((sekunda < 10) ? ":0" : ":") + sekunda;
  

/*u formularu clockForm i njegovo polje vreme postavi vrednost temp*/

  document.clockForm.vreme.value=temp; 

  setTimeout("KucaSat()",1000); /*novi poziv f-je KucaSat nakon 1000ms, tj. 1 sekunde,
                  radi promene ispisa tekuceg vremena koje se povecalo za 1 sekundu*/
} 
-->
</SCRIPT>
</HEAD>

<BODY onload=KucaSat()>
<FORM name=clockForm>
<INPUT size=35 name=vreme>
</FORM> </BODY> </HTML>